Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2020-09-22

40 Rocznica powstania związku w Zakładach Azotowych w Tarnowie

W dniu 17 września 2020 roku w "Modrzewiowym Dworze" w Tarnowie - Mościcach odbyło się uroczyste Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Grupie Azoty S.A. z okazji jubileuszu 40 rocznicy jego powstania.  Walne Zebranie poprzedziła uroczysta msza święta koncelebrowana przez J.E. ks. Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, któremu towarzyszyli proboszcz mościckiej parafii ks. prałat Jacek Nowak i diecezjalny duszpasterz świata pracy proboszcz parafii pw. bł. Karoliny Kózka Stanisław Dutka. Proboszcz mościckiej parafii przywitał ludzi solidarności przytaczając słowa św. Jana Pawła II z 2003 roku - " Solidarność nie może zaniedbać troski o historię, tak bliską, a równocześnie już odległą. To jest dziedzictwo, do którego stale trzeba wracać, aby wolność nie przeradzała się w samowolę, ale miała kształt wspólnej odpowiedzialności za losy Polski i każdego jej obywatela". Biskup Tarnowski J.E. Andrzej Jeż w swojej homilii powiedział między innymi że " ... Solidarność nie jest ideą umarłą, lecz zadaniem do dalszego realizowania - podkreślał. Nie skończyła się wizja solidarności w chwili odzyskania wolności, bo nie ma wolności bez sprawiedliwości, bez wolności - dodał, tłumacząc, że choć Polska i Europa się  zmieniły w ostatnich 40 latach, to jednak można dostrzec wiele wspólnego w rodzących się dziś na nowo ideologiach, zagrażających ludzkiej godności i wolności. Na zakończenie Eucharystii przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Grupie Azoty S.A. Tadeusz Szumlański dokonał aktu oddania związku Najświętszej Marii Pannie Królowej Polski patronce mościckiego kościoła - " Dziękujemy, że nie załamała się nasza nadzieja, że nie przestaliśmy być ludźmi sumienia i że nie wygasły w nas pragnienia lepszego jutra. Dziękujemy, że wciąż jesteśmy wierni krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi, wierze naszych ojców i bogactwu naszej tradycji i kultury - mówił. Po zakończeniu uroczystej mszy św. zebrani udali się przed budynek Dyrekcji Grupy Azoty S.A. gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Aktu odsłonięcia dokonali założyciele NSZZ "Solidarność" w Zakładach Azotowych Andrzej Sikora, Józef Boryczko, Stefan Sakłak i obecny przewodniczący Związku Tadeusz Szumlański. Tą pamiątkową tablicę upamiętniającą powołanie grupy inicjatywnej i powołanie Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w dniu 17 września 1980 roku poświęcił J.E. ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Jeż. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Tadeusz Szumlański, który powiedział ..." Nikt chyba 17 września 1980 roku nie zdawał sobie sprawy tak wyraźnie, co to za data. Ruch Solidarnościowy walczący o wolność zrodził się w tarnowskich zakładach dokładnie po 41 latach od napaści sowieckiej na Polskę i pod której wpływem pozostała przez ponad 50 lat". Następnie głos zabrał prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. dr. Wojciech Wardacki, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę solidarności jaką miała i ciągle ma w funkcjonowanie Grupy Azoty. Odniósł się też do osobistych przeżyć związanych z rodzącą się solidarnością w 1980 roku na wybrzeżu. Dalszy ciąg uroczystości odbył się w "Modrzewiowym Dworze" , gdzie delegaci i zaproszeni goście: prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. dr Wojciech Wardacki, wiceprezes Witold Szczypiński, wiceprezes dr Grzegorz Kądzielawski, były wiceprezes Józef Rojek, członek zarządu Artur Kopeć, Pani Dyrektor Aleksandra Szymczyk, Pani Dyrektor Agnieszka Sorbicka - Krasińkiewicz, członkowie Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. Zbigniew Paprocki, Robert Kapka, przedstawiciel posła na sejm Wiesława Krajewskiego Marian Iwaniec, dyrektor biura Pana senatora Kazimierza Wiatra Pan Krzysztof Hejman , którzy odczytali okolicznościowe listy gratulacyjne, i liczna delegacja władz związku z zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej Tadeuszem Majchrowiczem, przewodniczącym KSPCH Mirosławem Miarą, przewodniczącym Zarządu Regionu Małopolskiego Wojciechem Grzeszkiem z członkami prezydium Anną Skólską, Adamem Lach i Adamem Gliksmanem , oraz koledzy z MOZ NSZZ "Solidarność" Grupa Azoty ZA Puławy przewodniczący Piotr Śliwa i jego zastępca Michał Świderski. Uroczyste Walne Zebranie otworzył przewodniczący Tadeusz Szumlański, który poprosił o modlitwę w intencji zmarłych członków związku. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Na szczególną uwagę zasługiwały wystąpienia Tadeusza Majchrowicza, który przypomniał, że "Solidarność" była, jest i będzie zawsze jedna wciąż ta sama i że jej przesłanie należy pielęgnować. Nie dajmy sobie wmówić, że związek ma się zajmować tylko sprawami socjalnymi, a nie polityką. Wszystkie sprawy ludzkie to polityka. Jeżeli my nie zajmiemy się polityką to polityka zajmie się nami - powiedział. Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego w swoim wystąpieniu przypomniał  lata wieloletniej współpracy z Andrzejem Sikorą w tworzeniu struktur związkowych w Regionie Małopolskim. Osobistymi wspomnieniami podzielił się Andrzej Sikora, który prze 34 lata pełnił funkcję przewodniczącego zakładowej "Solidarności". Mówił o początku działalności, wspomniał o roli i dokonaniach związku na przestrzeni lat. Wymienił tylko niektóre min: zmianę nazwy  Zakładów Azotowych i usunięcie haniebnego pomnika Feliksa Dzierżyńskiego sprzed bramy głównej, zmiany nazw ulic, uniemożliwienie komercjalizacji firmy tak by nie uległa wyprzedaży, wykonanie na mościckim cmentarzu krzyża i nekropolii poświęconej żołnierzom Armii Krajowej i ciągłą dbałość o sprawy pracownicze. Głos zabrał również duszpasterz Ludzi Pracy ks. prałat Stanisław Dutka, który wspomniał o dziedzictwie "Solidarności", która wyrosła z wiary i pielęgnacji wartości, które nieustannie głosił kościół. Wspomniał patrona "Solidarności" księdza Jerzego Popiełuszkę, którego relikwie wraz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i repliką krzyża nowohuckiego nawiedzą nasze parafie, najpierw w Mościcach, później w parafii Karoliny Kózka. Prosił członków związku o liczny udział w tych uroczystościach. Na zakończenie uroczystości zasłużeni działacze związku zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami i medalami. Działacze związkowi z tamtych lat: Andrzej Sikora, Józef Boryczko, Stefan Sakłak, Antoni Lis, Eugeniusz Bednarczyk, Jerzy Wróbel, Józef Syrek, Alojzy Gwizdała, Stanisław Ligęza, Stanisław Mróz, Maria Zaranek, Jerzy TabiśAdam Bednarz, uhonorowani zostali przepięknymi statuetkami krzyży gdańskich obok których fruwają tarnowskie jaskółki.  Wśród wyróżnionych znaleźli się także Henryk KoniecznyJózef Ogorzelec i aktualny przewodniczący związku w Grupie Azoty S.A. Medalem zasłużony dla Solidarności Grupy Azoty uhonorowany został także duszpasterz Ludzi Pracy ks. Stanisław Dutka. Wszyscy wyróżnieni otrzymali również replikę pamiątkowej tablicy.

Na zakończenie uroczystego Walnego Zebrania Delegatów przewodniczący wzniósł toast za pomyślność związku, życząc kolejnych wspaniałych rocznic , oraz sukcesów w pracy na rzecz swoich członków i wszystkich pracowników.