Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

 

KSPCH NSZZ „Solidarność” jest liderem konsorcjów zawiązanych dla realizacji projektów, które wspierają jakość kształcenia zawodowego dla branży chemicznej.

Działania współfinansowane są ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

Re-Akcja Europa!

Od 2022 roku realizowany jest projekt Re-Akcja Europa! 30 uczniów i uczennic zrealizuje praktykę zawodową na terenie niemieckiego Parku Chemicznego Value Park w Schkopau, w centrum kształcenia Ausbildungsverbund Olefinpartner. Wyjadą uczniowie, którzy uczą się w zawodach technik analityk, technik technologii chemicznej, mechatronik i automatyk. Ważnym aspektem projektu, który zostanie pogłębiony podczas praktyk, jest temat zrównoważonego rozwoju w branży chemicznej.

Czujemy chemię do Europy!

Projekt realizowany był w latach 2020-2022. Uczniowie i nauczyciele dwóch współpracujących z Sekretariatem szkół – Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku oraz Zespołu Szkół Powiatowych w Opocznie uczestniczyli w międzynarodowych mobilnościach rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne.

Uczniowie klas techniczno-chemicznych odbyli dwutygodniowe praktyki w firmach i centrach kształcenia w Niemczech i we Włoszech. Nauczyciele natomiast poszerzyli wiedzę i umiejętności dzięki obserwacją uczestniczącym i wymianie doświadczeń w placówkach edukacyjnych i zakładach chemicznych w Niemczech i w Hiszpanii. Łącznie w projekcie przeprowadzonych zostało 89 mobilności zagranicznych. Kształcili się także członkowie Sekretariatu, którzy wzięli udział w wyjazdach razem z nauczycielami, dzięki czemu nasza organizacja lepiej poznała realia kształcenia przyszłych pracowników branży chemicznej i pokrewnych. Partnerami w projekcie było kilka instytucji: Ausbildungsverbund Olefinpartner w Schkopau (Niemcy), Bildungszentrum Bitterfeld (Niemcy), Eurocultura e.V. w Vizency (Włochy) i CIFP Manuel Antonio w Vigo (Hiszpania). Projekt, mimo pandemii, która zaburzyła realizację działań, został zakończony zgodnie z planem i zaowocował kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami z obydwoma szkołami i zagranicznymi organizacjami kształcenia zawodowego.