Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

Współpraca zagraniaczna

Sekretariat Przemysłu Chemicznego jest afiliowany w IndustriAll Europa oraz IndustriAll Global.

Sekretariat Przemysłu Chemicznego jest afiliowany w IndustriAll Europa oraz IndustriAll Global.

IndustriAll European Trade Union jest organizacją niezależnych i demokratycznych związków zawodowych reprezentujących pracowników fizycznych i umysłowych w przemyśle metalowym, chemicznym, energetycznym, górniczym tekstylnym, odzieżowym i obuwniczym oraz związanymi z tym sektorami i działaniami, liczącą ponad 8 milionów członków.

IndustriAll European Trade Union utworzony został 16 maja 2012r. na Kongresie zjednoczeniowym w Brukseli na skutek  połączenia
Europejskiej Federacji Metalowców (EMF)
Europejskiej Federacji Pracowników Górnictwa, Przemysłu Chemicznego i Energetycznego (EMCEF) Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Tekstylnego, Odzieżowego, Skórzanego i Obuwniczego (ETUF:TCL)


Sekretarzem Generalnym jest Judith Kirton-Darling.

 

industriAll European Trade Union. Siedziba industriAll European Trade Union w Brukseli 


www.industriall-europe.com


IndustriAll Global Union jest światową organizacją wolnych, niezależnych i demokratycznych związków zawodowych reprezentujących pracowników fizycznych i umysłowych w przemysłach metalowym, chemicznym, energetycznym, w górnictwie, przemyśle tekstylnym i sektorach pokrewnych, liczącą ponad 50 milionów członków ze 140 krajów z całego świata.

Organizacja powstała 19 czerwca 2012r. w Kopenhadze wskutek połączenia
Światowej Federacji Metalowców (IMF)
Światowej Federacji Związków Zawodowych Chemików, Energetyków i Górników (ICEM)
Światowej Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego (ITGLWF)


Sekretarzem Generalnym został Valter Sanches
Siedzibą IndustriAll Global Union jest Genewa

ACACIAC Office
IndustriALL Global Union
54 bis, route des Acacias, Case Postale 1516
1227 Geneva
Switzerland
www.industriall-union.org