Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

Stanowisko nr 1/2016 XV Kongresu KSPCH NSZZ „Solidarność”

Stanowisko nr 1/2016

XV Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego
NSZZ „Solidarność”

 

Delegaci XV Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” serdecznie dziękują wszystkim, którzy przez 25 lat kształtowali i kierowali działalnością Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”.

Jesteśmy wdzięczni za ogrom pracy włożony w budowanie Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego i doprowadzenie go do obecnej, znaczącej roli w strukturze Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”.

Pobierz

 

Stanowisko nr 2/2016 XV Kongresu KSPCH NSZZ „Solidarność” ws. działań w zakresie polityki przemysłowej

Stanowisko nr 2/2016

XV Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego

NSZZ „Solidarność”

ws. działań w zakresie polityki przemysłowej

 

Delegaci XV Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” będą nadal wspierać działania przedsiębiorców, instytucji, organów państwowych, rządowych i samorządowych, mające na celu rozwój
i kształtowanie polityki przemysłowej naszego kraju.

Zdaniem XV Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”, przemysł jest podstawą rozwoju i stanowi siłę napędową naszej gospodarki.

Delegaci XV Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” popierają prowadzoną politykę Sekretariatu Przemysłu Chemicznego w tym zakresie.

Pobierz

 

Stanowisko nr 3/16 XV Kongresu KSPCH NSZZ „Solidarność”

Stanowisko nr 3/16
XV Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego
NSZZ „Solidarność”

 

Delegaci obradujący na XV Kongresie Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” domagają się wprowadzenia zmian ustawowych zmierzających nie tylko do obniżenia wieku emerytalnego, ale także możliwości skorzystania ze świadczenia emerytalnego po spełnieniu kryteriów związanych ze stażem pracy.

Apelujemy do najwyższych władz krajowych Związku o kontynuację działań zmierzających do osiągnięcia tego celu. Przypominamy, że obniżenie wieku emerytalnego i powiązanie uprawnień emerytalnych ze stażem pracy zapisane jest w umowie programowej, zawartej pomiędzy kandydatem na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (obecnie Prezydentem) Andrzejem Dudą a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” w dniu 5-go maja 2015 r.

Pobierz

 

Stanowisko nr 4/16 XV Kongresu KSPCH NSZZ „Solidarność”

Stanowisko nr 4/16
XV Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego
NSZZ „Solidarność”

 

Delegaci obradujący na XV Kongresie Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” apelują do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie skutecznych działań dotyczących:

1) umożliwienia przejścia na wcześniejszą emeryturę pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze;

2) ponownego ustalenia wykazu prac w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze, który umożliwia przejście na wcześniejszą emeryturę wykonującym taką pracę.

Pobierz

STANOWISKO w sprawie założeń do projektów: ustawy Prawo Wodne, projektu rozporządzenia JCW oraz aktualizacji PGW

STANOWISKO
Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” z dnia 16 czerwca 2016 r. 

w sprawie założeń do projektów: ustawy Prawo Wodne, projektu rozporządzenia JCW oraz aktualizacji PGW


1. Rada Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” oczekuje natychmiastowej rewizji założeń do poniższych aktów prawnych:


- projektu ustawy – Prawo Wodne
- projektu aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (aPGW)
- projektu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.


2. Zdaniem Rady KSPCH powyższe regulacje niosą negatywne skutki dla
przedsiębiorstw branży chemicznej.


3. Powyższe unormowania powinny być przedmiotem szerokich konsultacji
społecznych.

 

Pobierz

Likwidacja Baxter Lublin - pisma

 

 

Pismo do Prezesa Baxter - Pobierz

Pismo do IndustriALL Global - Pobierz

KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY KRAJOWEJ SEKCJI NSZZ SOLIDARNOŚĆ