Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-04-01

Akcja plakatowa w GAZ-SYSTEM S.A.

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wspólnie z innymi związkami zawodowymi prowadzi akcję plakatową, której celem jest wyrażenie sprzeciwu wobec braku rzeczywistych podwyżek wynagrodzeń ze strony Pracodawcy. Zwracamy uwagę, że wskutek m.in. inflacji spada wartość nabywcza naszych wynagrodzeń. Akcja prowadzona jest zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i innymi przepisami prawa oraz nie wpływa negatywnie na organizację pracy. Rolą organizacji związkowych jest wyrażanie głosu pracowników i reprezentowanie ich praw oraz interesów przed Pracodawcą.