Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2020-01-09

Branżowe Spotkanie Opłatkowe

7 stycznia 2020r. w Gdańsku w Sali BHP odbyło się spotkanie opłatkowe struktur branżowych, które powitaniem rozpoczął Bogdan Kubiak. Piotr Duda złożył obecnym na spotkaniu przewodniczącym sekretariatów i sekcji krajowych, życzenia noworoczne. Przewodniczący NSZZ Solidarność podsumował 2019 rok, który był przełomowym również w sytuacji branż. Przedstawiciele Komisji Krajowej spotykali się z Premierem walcząc o podwyżki finansów publicznych, budżetówki, emerytur stażowych, minimalnego wynagrodzenia, wyłączenia godzin nocnych oraz dodatku stażowego z płacy minimalnej.

Udało się także podwyższyć wynagrodzenia w sferze publicznej. Od dawna trwały trudne rozmowy dotyczące odmrożenia wskaźników ZFŚS, czego wynikiem było zwiększenie odpisu na Fundusz Socjalny, lecz ze względu na mały efekt nie zostało to w pełni przyjęte z zadowoleniem.

Oddelegowana grupa z Prezydium KK i branż spotkała się z Prezesem PiS – Jarosławem Kaczyńskim.
W spotkaniu brały udział dwa zespoły pracujące nad sprawami pracowniczymi oraz klimatycznymi.
W momencie, kiedy spotkanie miało miejsce priorytetowymi sprawami dla kraju były protesty nauczycieli, prokuratur i sądownictwa. Przed wyborami parlamentarnymi podpisano porozumienie
z pracownikami muzeów.

W 2020 r. planowana jest kontynuacja odmrożenia Funduszu Socjalnego, który będzie naliczany na podstawie wskaźników z II kwartału 2018 r. , zaś w 2021 r. na podstawie roku poprzedniego. Chcemy wyłączenia z wynagrodzenia minimalnego dodatków za pracę w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych. W chwili obecnej płacę minimalną 2600 zł, czyli 49,7% przeciętnego wynagrodzenia pobiera 1,5 mln zatrudnionych.

Do podjęcia rozmowy z Rządem o nowym systemie wynagrodzeń w oświacie, ochronie zdrowia, sferze publicznej, konieczna jest inicjatywa branż, negocjacje PUZP, stwierdził przewodniczący KK.

Dzięki pomocy Prezydenta RP ustalono minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników medycznych i niemedycznych. Solidarność walczyła o wszystkie te grupy i podwyżki dla wszystkich. Pomimo oporu, między innymi przewodniczącego związku zawodowego w policji, udało się zrealizować postulat pluralizmu związkowego w służbach mundurowych.

W dalszym ciągu nie został zrealizowany postulat dotyczący emerytur stażowych, ale cały czas trwają usilne prace na analizą kosztów. Gdyby wszyscy skorzystali ze zmian, koszt wyniósłby 12 mld zł. Pojawiła się propozycja etapowego dojścia np. od 42 lat w dół przejście na emeryturę i w sytuacji dalszej pracy zawieszenie emerytury, będzie to miało znamiona wyjścia awaryjnego.

Bez wątpienia ważnymi wydarzeniami 2020 r. będą:

- wybory prezydenckie

- rocznica urodzin Jana Pawła II – 17 maja w Watykanie odbędzie się uroczysta msza św. Zachęcano do wzięcia udziału, na miejscu będzie wydzielony sektor dla „Solidarności”.

- jubileusz 40-lecia związku – obchody odbędą się 29 sierpnia na Placu Piłsudskiego w Warszawie, później przemarsz na piknik i koncert na Stadionie Narodowym. Koszt autokarów pokryje KFS. Organizacją będą zajmowały się regiony, członkowie zapraszani są z całymi rodzinami. W ramach jubileuszu będą mieć miejsce:

  • rozmowy z IPN o lokalnych działaczach
  • NBP wyda monetę 10 zł, kartę pocztową i znaczek
  • w intrenecie znajduje się  logo 40-lecia do użycia przy wykonaniu gadżetów

Do zrealizowania w 2020 r. pozostało:

- oskładkowanie umów zlecenia od całości kwoty

- Ponadzakładowe Układy Zbiorowe Pracy – cały czas trwa kampania dot. układów zbiorowych

- niewidomi – ustawa o rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Podczas spotkania padło pytanie ( B. Potyrała) o to czy Solidarność będzie starać o realizację postulatu dotyczącego odliczania od podatku składki związkowej. Henryk Nakonieczny odpowiedział, że projekt Ministerstwa Finansów w tej sprawie czeka na skierowanie do Sejmu i konieczna jest rozmowa z Premierem w tej sprawie.

Transportowcy chcą odbyć spotkanie z Prezydium KK. Z sekcji odeszło 1000 członków i możliwe, że liczba ta będzie dalej rosnąć.

Sytuację w Krajowej Sekcji Materiałów Budowlanych pogorszyła zmiana w prawie dot. emisji. Wielu cementowniom grożą przestoje lub likwidacja.

Piotr Duda stwierdził, że nie można ulegać ekopolityce i należy zachować neutralność. Dominik Kolorz jest członkiem zespołu polityki klimatycznej.

W polskiej gospodarce wodnej od 2 lat trwa reforma melioryzacji. W PGW Wody Polskie trwa spór zbiorowy.

Przedstawiciele Sekcji Inspekcji Sanitarnej zwrócili uwagę, że finansowanie w ich sektorze pochodzi z budżetu wojewody, a w nowoprzyjętym budżecie brakuje zapisu o podwyżkach. Piotr Duda dodał, że w Sanepidzie jest skandal i rząd powinien szukać pieniędzy. H. Nakonieczny dodał, że zmiany płac muszą być dokonywane z wyrównaniem po uruchomieniu środków.

Marian Krzaklewski stwierdził, że teraz jest dobry moment na budowę zbiorowych stosunków pracy. Europa zrozumiała potrzeby promowania PUZP i wprowadzenia płac minimalnych w UE. Jest już wstępny projekt dyrektywy, w dalszej kolejności kraje członkowskie będą podejmować ustawy.
 

Marian przypomniał, że na KZD w Wadowicach Prezydent Kaczyński mówił o ZUZP i jest to jego testament ( trzeba przypominać o tym Prezydentowi Dudzie). Branżowe UZP są przyszłością Europy.

Z pomysłem zapisania w prawie obligatoryjność zawierania PUZP wyszedł sekretariat leśnictwa, na co Piotr Duda odpowiedział, że jest to niemożliwe.

Piotr Duda wspomniał o sytuacji w Castoramie. Związkowcy zorganizowali pikietę, w której wzięli udział przedstawiciele KK.

Sukcesem Solidarności 2019 r. było wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę, Sejm jednak uległ sieci sklepów Żabka, które nadal sprzedają w niedzielę.

Siłą związku są członkowie. Może być to pewnego rodzaju test, w związku, z czym pokażmy siłę 29 sierpnia w Warszawie. W dalszym ciągu potrzebne są wzmożone działania w walce o przedłużenie pomostówek. Sukcesem Solidarności są sytuacje, kiedy zwolniony związkowiec po wygranej w pierwszej instancji wraca do zakładu pracy.

Dyskusja została zakończona, po przybyciu proboszcza Św. Brygidy i uczestnicy przełamali się opłatkiem a po poczęstunku wszyscy obecni udali się z powrotem do domów.

KSPCH na spotkaniu reprezentowali: Sławek Bezara; Bolek Potyrała; Mirek Miara; Marek Ziarkowski.

Bolesław Potyrała