Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2023-12-06

Dobre miejsca pracy w przemyśle

IndustriAll Europe publikuje swoje wezwanie do działania, wzywając decydentów do przyjęcia solidnych ram politycznych, które stawiają dobre miejsca pracy w przemyśle na pierwszym planie transformacji przemysłowej.

Europejski przemysł i pracownicy borykają się z licznymi kryzysami: utrzymującymi się skutkami pandemii, zakłóceniami w łańcuchu dostaw, napięciami geopolitycznymi oraz kryzysem energetycznym i związanym z kosztami życia.

Pracownicy martwią się o swoją pracę, płacę i warunki pracy i widzą, że ich udział w zyskach ekonomicznych maleje wraz ze wzrostem zysków. Siły cyfryzacji, dekarbonizacji i światowych napięć gospodarczych stwarzają poważne wyzwania. Choć przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest konieczne, pracownicy potrzebują większego wsparcia, aby poradzić sobie z ogromnymi zmianami i dostosować się do nowego miejsca pracy.

W tym kontekście inicjatywa industriAll Europe wzywa do opracowania proaktywnego europejskiego planu przemysłowego opartego na inwestycjach, solidarności, tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy i innowacjach – zgodnie z naszymi zobowiązaniami klimatycznymi.

Poniżej osiem kluczowych rozwiązań, które pozwolą urzeczywistnić tę wizję:

  1. Poszanowanie praw pracowników i związków zawodowych
  2. Kompas dobrych miejsc pracy: Kierunki polityki koncentrujące się na promowaniu dobrych miejsc pracy w przemyśle (dobrze płatnych, bezpiecznych i trwałych)
  3. Szkolenie na rzecz bezpieczeństwa zatrudnienia
  4. Program inwestycji przemysłowych: Wdrożenie prawdziwego programu inwestycji przemysłowych dla wszystkich regionów, unikając czeków in blanco.
  5. Prawo do energii: Zagwarantowanie prawa do energii dla wszystkich, zarówno w domu, jak i w miejscu pracy.
  6. Równe szanse na poziomie międzynarodowym: Ustanowienie uczciwej konkurencji na całym świecie w oparciu o dobre miejsca pracy w całym łańcuchu dostaw.
  7. Spójność polityki: Zapewnienie spójności polityki w zakresie dekarbonizacji i gospodarki o obiegu zamkniętym bez uszczerbku dla potencjału przemysłowego.
  8. Nic o nas, bez nas! Zaangażowanie pracowników w procesy decyzyjne

Rozpoczynając kampanię, pełniące obowiązki sekretarzy generalnych Judith Kirton-Darling i Isabelle Barthès powtórzyły:

„Przywódcy polityczni muszą pilnie zareagować na uzasadnione obawy pracowników związane z dezindustrializacją, spekulacją i brakiem bezpieczeństwa ekonomicznego. Znajdujemy się w kluczowym momencie. To właśnie teraz europejscy przywódcy muszą podjąć działania i przyjąć przyszłościowy plan inwestycji przemysłowych, który będzie promował odporną, sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość dla europejskiego przemysłu i naszych miejsc pracy. Niespełnienie tego wymogu nie tylko osłabi naszą bazę przemysłową, ale także podważy spójność europejską, niosąc ze sobą katastrofalny potencjał.

„Nie będziemy stać bezczynnie na krawędzi klifu. Jesteśmy raczej gotowi do współpracy z decydentami politycznymi i pracodawcami, którzy chcą kształtować przyszłość, w której dobre miejsca pracy w przemyśle będą kompasem dla transformacyjnych polityk, od których wszyscy jesteśmy zależni”.

https://news.industriall-europe.eu