Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2018-02-23

Dopóki walczysz – jesteś zwycięzcą! Karol Morgiel przywrócony do pracy

Karol Morgiel – przewodniczący NSZZ „Solidarność” w spółce Nordglass - podczas Euroforum rozmawiał z szefem odpowiadającym za sieć firm związanych ze szkłem samochodowym na terenie Europy gdzie zgłosił problemy i poprosił o pomoc w ich rozwiązaniu. Po powrocie Komisja Zakładowa dostała pismo od zarządu Nordglass o zwolnieniu Karola. Zarzuty były dziwne a na pismo w sprawie ich wyjaśnienia zarząd nie odpowiedział. Pomimo braku zgody Komisji Zakładowej pracodawca wypowiedział umowę o pracę.

W Sądzie Pracy odbyły się trzy rozprawy. Przed drugą rozprawą w grudniu ze strony pracodawcy padła propozycja ugody bardzo wysokiego odszkodowania, jednak bez przywrócenia do pracy. Karol się nie zgodził żądając kategorycznie przywrócenia do pracy.

Między drugą a trzecią rozprawą zmieniono prezesa i dyrektora HR. Być może miała tu wpływ korespondencja Karola z Zarządem Euroforum AGC. Na trzeciej rozprawie pracodawca zaproponował Karolowi przywrócenie do pracy ze wszystkimi należnymi świadczeniami oznajmiając, że po zmianach w zarządzie obecny nigdy by tak się nie zachował.

Jak to skomentujesz – pytam Karola. - Nie odbieram tego jako porażki obecnego zarządu – odpowiada Karol Morgiel. - Myślę, że wszyscy są „wygrani” a szczególnie firma Nordglass. Przecież Firma to ludzie, którzy w niej pracują. Narzędzia, maszyny i budynki bez ludzi to tylko bezużyteczna sterta cegieł i złomu. Każdy rozsądny pracodawca wie, że zaangażowanie pracowników jest proporcjonalne do szacunku jakim obdarza swoich pracowników. Będąc na Euroforum AGC rozmawiałem z pracownikami podobnych firm w Europie i ich pracodawcy to rozumieją, tam nie ma sytuacji kiedy ktoś zgłasza problem. Rzeczowe podejście do problemu i jego rozwiązanie przekłada się na lepsze funkcjonowanie firmy, jej dochody, a co za tym idzie dochody pracowników. Mam nadzieję, że współpraca z nowym Zarządem będzie miała charakter merytoryczny a przedmiotem sporów będą konkretne problemy pracownicze a nie sympatie lub antypatie osobiste.

Cały wywiad z Karolem Morgielem w lutowym numerze „Solidarności Polskiej Chemii”.