Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-06-13

Finałowa Konferencja Dialogu Społecznego w Chemii - Bruksela

W dniach 13 – 14 czerwca 2017 roku odbyła się w Brukseli w Hotelu Thon UE, finałowa konferencja podsumowująca projekt unijny „Plan działań 2015 – 2020 – Odnowione Zobowiązanie o Konkurencyjności i Wzroście Zatrudnienia w Europejskim Przemyśle Chemicznym”.

Współbeneficjentami tego projektu są zarówno pracodawcy jak i pracownicy, dlatego uczestniczyli w nim przedstawiciele Europejskiej Grupy Pracodawców Chemii oraz IndustriAll European.

Projekt dotyczy intensyfikacji konkurencji globalnej, kryzysu gospodarczego, zmian demograficznych, postępu technologicznego, zmian klimatycznych, kosztów energii oraz zmian w modelu pracy, które mają poważny wpływ na konkurencyjność i zatrudnienie w sektorze chemicznym.

Głównymi celami projektu są:

ocena, dyskusja i dalsze działania związane z "Europejskim Porozumieniem ramowym w sprawie profili kompetencyjnych"ocena 10 lat dialogu społecznego, a także omówienie i wdrożenie ram działań z partnerami społecznymi.

Celami obecnej konferencji było:

Podsumowania i ocena prac prowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat w ramach projektu europejskiegoIdentyfikacja problemów po zakończeniu projektu związanych z planem działań 2015-2020 Zorganizowanie dwóch okrągłych stołów na temat zrównoważonego rozwoju pracyPodpisanie porozumienia w sprawie dobrowolnego zrównoważonego zatrudnieniaStworzenie ram biznesowych i oceny realizacji umowy i jej zatwierdzeniaZorganizowanie okrągłego stołu na temat przyszłości przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, tworzyw sztucznych i przemysłu gumowego.

W konferencji wzięło udział około 50 uczestników (reprezentujące pracodawców i pracowników w tym panelistów. Nasz Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego reprezentowali: Mirosław Miara; Sławomir Bezara (FO Dębica); Piotr Łusiewicz (Gaz-System); Zbigniew Adamczak (Bridgestone).

Konferencję otworzył Alfons de Potter, przewodniczący SSDC przemysłu chemicznego, IndustriAll Europe. Następnie głos zabrał Michael Vassiliadis, prezes, industriAll Europe a po nim wystąpił Yves Verschueren, prezes ECEG (związek pracodawców) oraz

Isabelle Laurent, Komisja Europejska, DG ds. Zatrudnienia

 

Po oficjalnych wystąpieniach, przystąpiono do prezentacji projektu oraz oceny prowadzonych prac. Ciekawym punktem obrad był referat wygłoszony przez Dr. Monikę von Bonsdorff z University of Jyväskylä. Tytuł referatu: „Zmiany demograficzne i dobre samopoczucie w pracy " Ważnym punktem obrad był panel dyskusyjny w którym uczestniczyli: Dr. Monika von Bonsdorff, Dr. Luisa Prista - European Commission, Dr. Klaus-Peter Stiller - BAVC, Luc Triangle - IndustriAll Europe, Marco Mensink – Cefic. Temat dyskusji panelowej: "Zrównoważone zatrudnienie w przemyśle chemicznym"

 

Po obiedzie referat „Stabilna przyszłość i zatrudnienie dla przemysłu wytwórczego w Europie” wygłosił Wouter de Geest - Essenscia/BASF Antwerpen

 

W kolejnym dniu obrad referat w temacie: „Zrównoważone zatrudnienie – dobre praktyki partnerów społecznych” wspólnie wygłosili: Gertraud Lauber – IGBCE oraz Andreas Ogrinz – BAVC.

Dyskusja panelowa w temacie "Przyszłość przemysłu wytwórczego: wpływ innowacji i transformacji cyfrowej" odbyła się z udziałem: Ans de Vos - Antwerp Management School, Dominique Bousqueneaud - FCE CFDT, Andreas Ogrinz – BAVC, Gertraud Lauber – IGBCE, Simon Marsh – CIA, Paolo Cuneo – Federchimica.

Ciekawym tematem był referat: „Aktywne starzenie się i podejście międzypokoleniowe” wygłoszony przez Maxime Cerutti z BusinessEurope.

 

Podczas konferencji został podpisany dokument „Protokół ustaleń o odpowiedzialnej współpracy” między ECEG, IndustriALL European i Cefic.

Podpisano także „Ramy Działania o Zrównoważonej Pracy i Rozwoju Kariery w Europejskim Sektorze Chemicznym” uzgodnione między europejskimi partnerami społecznymi w przemyśle chemicznym.

 

Sławomir Bezara