Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-10-15

I Dolnośląski Kongres Energetyczny

W dniu 15 października 2015r. we Wrocławiu w Hotelu Haston, odbył się I Dolnośląski Kongres Energetyczny  w którym miałem przyjemność uczestniczyć (zaproszenie otrzymałem od organizatora, po zgłoszeniu mnie przez K. Hnatio)

Kongres otworzył dr. Adam Węgrzyn – Prezes Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych. Następnie był blok wystąpień poselskich tzn. referat wygłosił poseł (PIS) do Parlamentu Europejskiego – Dawid Jackiewicz oraz poseł (PIS) do Parlamentu RP – Piotr Naimski (przekaz video). Obaj mówcy wskazywali na potrzebę zmian polityki energetycznej w kraju. Po tych wystąpieniach głos zabrał również przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Po przerwie nastąpił blok ekspertów, głos zabierali:

  • członek Zarządu OGP Gaz-System S.A. ( Prezes Jan Chadam nie mógł uczestniczyć, ponieważ tego dnia w Brukseli finalizował umowę o dofinansowaniu inwestycji przez UE) – infrastruktura gazowa jako narzędzie bezpieczeństwa energetycznego Polski.
  • Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii – Hub gazowy, Polska strategicznym rynkiem gazu w Europie,
  • Waldemar Wójcik, Wiceprezes Zarządu PGNiG S.A. – Liberalizacja rynku gazu, wydobycie krajowe i magazynowanie gazu,
  • Rafał Wittmann, Członek Zarządu ENTSOG – Polityka infrastrukturalna Unii Europejskiej w zakresie transportu gazu.

Po przerwie odbył się panel dyskusyjny w którym uczestniczyli:

Piotr Woźniak – były Minister Gospodarki,

Krzysztof Hnatio – Prezes Zarządu Nysagaz Sp. z o.o. GK PGNiG,

Andrzej Sikora – Prezes Zarządu Instytut Studiów Energetycznych,

Michał Pietrek – Wiceprezes Zarządu Izostal S.A.,

Piotr Musiał – Wiceprezes Zarządu Control Process S.A.,

dr Marcin Sienkiewicz – Wiceprezes Zarządu DISE,

Remigiusz Nowakowski – Członek Zarządu DISE,

Czesław Rybak – Członek Zarządu BINASE Sp. z o.o.

Uczestnicy Kongresu w sposób profesjonalny przedstawili obecny stan polityki energetycznej państwa, informując o stanie infrastruktury gazowej, rynku gazu, jego transportu oraz strategii, wskazali na zagrożenia i problemy. Generalnie w podsumowaniach można było wysnuć wniosek, że polityka energetyczna nie jest odpowiednio realizowana i wymaga zmiany projektu.

 

 

Miara Mirosław