Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2020-07-02

informacja od Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”

1

2