Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-10-29

Kolejne posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego Sektora Papierniczego

29 października w Brukseli, odbyło się kolejne spotkanie związkowców i pracodawców z branży papierniczej. Tym razem najwięcej czasu poświęcono nowemu projektowi badawczemu, który dotyczy  kwalifikacji w przemyśle celulozowo- papierniczym, prowadzonym przez  IndustriAll European (związki zawodowe) i CEPI (pracodawcy).

Polska znalazła się w gronie ośmiu państw, które poddane są badaniu. Z naszej sekcji ankiety dostarczyli Przewodniczący z Bydgoszczy - Poledno, Grudziądza, Kielc, Kostrzyna, Krapkowic, Kwidzyna, Ostrołęki, Eurobox-Przesiadłów, Świecia. Z tej niedużej Sekcji, bo liczącej  dwa tysiące członków, spłynęło 90% wypełnionych ankiet. Niestety na 8 mapowanych Państw, odpowiedzi uzyskano tylko z trzech. I właśnie ten problem wywołał dyskusję.

Z naszej strony podważaliśmy sens kontynuowania projektu, zaznaczyliśmy, że strona pracodawców  nie wykazuje zaangażowania, a odpowiedzi spłynęły właściwie wyłącznie od związkowców.  Otrzymaliśmy informację, że projekt jest w fazie początkowej, a osoby odpowiedzialne za projekt dołożą wszelkich starań, aby zdyscyplinować pozostałe Państwa.

Druga część spotkania poświęcona była kondycji przemysłu papierniczego w Europie. Przyjęto również wspólne stanowisko, które będzie przedstawione na konferencji klimatycznej COP-21 w Paryżu. Podkreślamy w stanowisku, aby unikać dodawania jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich kosztów, dla najbardziej wydajnych instalacji w sektorach papierniczych, które są narażone na ryzyko ucieczki emisji.

 

Zbigniew Lisewski