Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-11-30

KOMUNIKAT

W dniach 27/28 listopada br. w miejscowości Katarzynki k. Poznania z inicjatywy Przewodniczącego Piotra Łusiewicza odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych w Spółkach Skarbu Państwa  przyporządkowanych Pełnomocnikowi Rządu

ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej :   Polskie LNG S.A. , PSE S.A. , PERN „Przyjaźń” S.A. , OLPP Sp. z o.o.  oraz   GAZ-SYSTEM S.A. ,

Polskie LNG S.A. reprezentowali : Paulin Jurkiewicz i Andrzej Zabiegaj 

PSE S.A. : Marek Drozdowski  i Małgorzata Cerbin

PERN „Przyjaźń” S.A. : Arkadiusz Karaszewski, Stanisław Dreśliński oraz Czesław Skrobosz      

OLPP Sp. z o.o. : Justyna Haładaj i Ryszard Wolak

GAZ-SYSTEM S.A. : Piotr Łusiewicz, Marian Korneluk oraz Wojciech Śron                  

Gościem spotkania był Przewodniczący KSPCH NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Mirosław Miara. Spotkanie miało na celu omówienie istotnych spraw w zakresie obrony praw i interesów pracowników zatrudnionych w w/w Spółkach, sposobu prowadzenia dialogu społecznego, przestrzegania praw i wolności związkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy poprzez inwestycje i rozwój Spółek dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Efektem wielogodzinnych rozmów jest podpisanie porozumienia które gwarantuje wspólne prowadzenie konsultacji z Pełnomocnikiem Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej , konsultacje związkowe z organami administracji państwowej, koordynowanie akcji protestacyjnych oraz wydawanie stanowisk, opinii i apeli.