Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-10-28

Konferencja - Łączenie polityk sektorowych w strategii przedsiębiorstw i działalności Europejskich Rad Zakładowych

W dniach 28-30 października 2015r. w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja organizowana przez IndustriALL European oraz Syndex.

Tematem konferencji było: Łączenia polityk sektorowych w strategii przedsiębiorstw i działalności Europejskich Rad Zakładowych”.

Ze względu na tematykę, szczególnie w drugim dniu obrad, Sekretariat Przemysłu Chemicznego reprezentowali przedstawiciele Sekcji Farmacji: Jolanta Mazurek – Baxter Lublin; Marek Byczkowski – Fresenius Kabi Kutno oraz  Miara Mirosław. Organizator nie zapewniał tłumaczenia kabinowego i w związku z powyższym po raz pierwszy w roli tłumacza wystąpiła – Sandra Domagalska – pracownik SPCH NSZZ Solidarność. Sandra poradziła sobie z tym zadaniem, mimo, że musiała tłumaczyć non stop a tłumacze kabinowi, byli po dwie osoby i co 15 minut się zmieniali.

Konferencję w pierwszym dniu obrad, otworzył Luc Triangle, Zastępca Sekretarza Generalnego IndustriALL European, przedstawiając cały program wspólnego spotkania. W swojej wypowiedzi podkreślał znaczenie Europejskich Rad Zakładowych oraz  dialogu społecznego. Podkreślał, że ERZ są ciałem reprezentującym interesy wszystkich pracowników, a nie tylko związkowców, jednocześnie wskazując na olbrzymią rolę związków zawodowych w procesie tworzenia i działaniu ERZ. Informował również o roli IndustiALL European w tworzeniu ERZ oraz w procesie wspomagania działalności członków ERZ poprzez szkolenia, konferencje, projekty itp. Nawiązał do dzisiejszych  problemów w  UE, związanych z cenami usług płynącymi z Chin, umową dotyczącą wolnego handlu z USA i zagrożeniami z tym związanymi. Wspomniał o Pakiecie Socjalnym, który uregulowałby i chronił Europę przed zmianą cen produktów pochodzących z Chin.

Podkreślił role ERZ  i podpisanie 56 porozumień, z których tylko 4 nie działają tak jak powinny.

W dalszym przebiegu obrad dokonano krótkiego wprowadzenia dotyczącego trzech sektorów tj.:

  • Tekstylia, odzież, skóry  i obuwie
  • Farmacja
  • Energia

Następnie mówiono o wzmocnieniu dialogu społecznego poprzez poprawę koordynacji pomiędzy poziomami reprezentacji pracowników w Europie.

Sylvain Lefebvre Zastępca Sekretarza Generalnego IndustriALL European, przedstawił temat możliwości i wyzwań dla dialogu społecznego i udziału w nim pracowników, natomiast Chantal Caron, osoba która w ramach IndustiALL European, koordynuje współpracę z przedstawicielami ERZ, informowała o stanie zaawansowania ERZ w tych trzech sektorach przemysłu (Tekstylia, Farmacja, Energia).

W kolejnym dniu, każda z trzech branż pracowała w oddzielnych grupach, których praca była prowadzona przez przedstawicieli Industriall European i Syndex. Zadaniem uczestników było odpowiedzenie na pytania dotyczące sposobu wzmacniania współpracy ERZ i komitetów dialogu społecznego.

Podczas pracy w grupie Farmacji (bo w tej grupie uczestniczyli przedstawiciele SPCH) uczestnicy warsztatów mieli wypracować i wskazać, najistotniejsze problemy z jakimi boryka się przemysł farmaceutyczny i które to problemy powinny uwzględniać w swojej pracy członkowie Europejskich Rad Zakładowych.

Postawionym przez moderatorów, dla uczestników, zadaniem było sporządzenie listy problemów, których rozwiązanie jest priorytetowe.

Uczestnicy długo dyskutowali między innymi na temat rosnącego stresu w  firmach farmaceutycznych.

Znaczący głos w dyskusji zabrał Mirosław Miara reprezentujący SPCH  NSZZ Solidarność,

mówił o narastającym stresie pracowników związanym z wykonywaniem pracy, o ciągle wzrastającym ciśnieniu  na obniżanie kosztów, wywieranym przez pracodawców  i ryzyku obniżania jakości produktów. Wspomniał o zatrudnianiu osób  poprzez agencję pracy tymczasowej o ich wynagradzaniu i kwalifikacjach.

Zdecydowanie podkreślił  brak dialogu społecznego w Polsce, wspominając o naszej 8 -letniej historii rządów PO. Z przykrością trzeba przyznać, że obecni  na posiedzeniu Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Anglicy, Włosi, mało wiedzą o naszym kraju i o naszych problemach z, którymi musimy się spotykać na co dzień. Można odnieść wrażenie, że związkowcy z tych państw, borykają się z zupełnie innymi problemami niż my w Polsce.

Podczas dyskusji zwrócono również uwagę na problemy w komunikacji między ERZ, a lokalnymi firmami. Przedstawiciele ERZ obecni na spotkaniu mieli szanse przybliżyć nam sytuację w swoich Radach, oraz opowiedzieć w jaki sposób pracują.

Koledzy z GlaxoSmithKline podzielili się swoimi doświadczeniami, odnośnie braku informacji zwrotnej z firm, a co za tym idzie, jak stwierdzili, ich praca jest mniej efektywna i w dużej mierze utrudniona.

 Grupa Farmacji, sprecyzowała najważniejsze problemy w 5 punktach:

      1    Stres

2.Przepływ informacji w firmie

3.Promocja młodych pracowników

4.Outsourcing

5.Baza danych wypracowanych porozumień zgromadzonych w jednym miejscu

 

W ostatnim dniu konferencji, każda z grup branżowych, prezentowała swoje wypracowane raporty, stanowiska.

Następnie doradca IndustrALL European – Guido Nelissen, miał długi referat na temat  polityki przemysłowej, przedstawiając wiele slajdów ze wskaźnikami ekonomicznymi i innymi w UE.

Bart Samyn Zastępca Sekretarza Generalnego IndustriALL European poinformował uczestników konferencji o funkcjonowaniu ERZ w sektorze metalowym, chociaż ten sektor, nie był w programie tej konferencji, ale jest oczywiście w zasięgu działania IndustriALL European.

 

Oceny spotkania i  podsumowania wniosków, dokonał Sylvain Lefebvre, dziękując wszystkim za udział i aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Sylvain wielokrotnie podkreślał jak potrzebne są tego typu konferencje, jak potrzebny jest dialog społeczny, jak duża jest rola Europejskich Rad Zakładowych w dialogu społecznym itd.

Dla przedstawicieli SPCH NSZZ Solidarność, poza poszerzeniem wiedzy o działalności Europejskich Rad Zakładowych, duże znaczenie miała możliwość osobistego poznania osób działających w IndustriALL European, jak również osób działających w ERZ w farmacji z takich państw jak: Francja, Niemcy, Hiszpania, Anglia.

Mieliśmy możliwość uczestniczenia w obradach w międzynarodowej siedzibie związków zawodowych w Brukseli, w której mieszczą się biura IndustriALL European, jak również ETUC ( Europejska Konfederacja Związków Zawodowych). Miłym akcentem było dla nas to, że na głównym holu tej siedziby, na ścianie, są zawieszone  kopie naszych tablic z 21 postulatami z 1980 roku, ze Stoczni Gdańskiej.

 

Jolanta Mazurek