Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-11-24

Konferencja ECHOZ i SPCH NSZZ Solidarność

W dniach 23-25.11.2015 r. w hotelu SOREA w Bratysławie, odbyło się spotkanie Słowackich związków zawodowych ECHOZ i członków Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”. Spotkania mają wieloletnią tradycję i służą wymianie doświadczeń związkowców przemysłu chemicznego z Polski i Słowacji. Odbywają się na przemian raz w Polsce i raz na Słowacji. W związku ECHOZ doszło do połączenia pomiędzy chemikami i energetykami. Połączone organizacje liczą 12 500 członków. Koledzy wierzą, że zbliżające się wybory do Parlamentu Słowackiego, podobnie jak w Polsce spowodują zmiany, które poprawią sytuacje pracowników oraz funkcjonowania związków zawodowych. Bezrobocie na Słowacji wynosi 11%, a produkt krajowy brutto wynosi w 2015 roku 3%. Główną gałęzią przemysłu jest cały czas przemysł samochodowy, w którym zatrudniany jest ponad 200 tysięcy wykwalifikowanych pracowników w takich firmach jak Volkswagen, Peugeot, Hyundai. Już teraz jest brak wykwalifikowanych pracowników, dlatego odbywa się debata na Słowacji, na temat przywrócenia szkolnictwa zawodowego. Płace kształtują się następująco: Średnia płaca wynosi 900€, minimalne wynagrodzenie to 405€, w przemyśle gumowym 1500€, w naftowym i rafineryjnym 2000€, w pozostałych wynagrodzeniem wynosi 600€. W drugiej części spotkania przewodniczący M. Miara podziękował za zaproszenie delegacji z SPCH, i przedstawił sytuację w Polsce oraz zmiany, które następują w prawie pracy. Omówił działania Komisji Krajowej i SPCH. Na koniec zaprosił na spotkanie w 2016 roku do Polski, które zostało przyjęte przez przewodniczącego Juraja Blahaka.

I. Besser