Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-07-12

KSPCH NSZZ „Solidarność” międzynarodowo i praktycznie o kształceniu dla branży chemicznej

KSPCH NSZZ „Solidarność” podjął się realizacji programu Erasmus+ w obszarze kształcenia zawodowego, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. W dniach 28.06 - 02.07.2021 roku odbył się pierwszy zagraniczny wyjazd w ramach tego projektu. Ośmiu nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Powiatowych w Opocznie oraz Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku oraz dwoje przedstawicieli KSPCH NSZZ „Solidarność” obserwowało organizację i przebieg kształcenia dla branży chemicznej w Niemczech.

W programie zawarte zostały spotkania z pracownikami firm działających na terenie niemieckiego parku chemicznego Value Park w Schkopau, instruktorami praktycznej nauki zawodu w centrum kształcenia chemicznego AVO oraz nauczycielami przedmiotów zawodowych w szkole zawodowej w Leuna. W ten sposób uczestnicy projektu poznali trzy ogniwa niemieckiego sytemu kształcenia zawodowego, na których spoczywa zadanie wykształcenia nowych pracowników dla rynku pracy. W odróżnieniu do systemu polskiego to zakład, czyli pracodawca, ponosi odpowiedzialność za przygotowanie ucznia do egzaminu zawodowego i w firmie odbywa się największa część edukacji zawodowej. Szkoła i centrum kształcenia są miejscami, do których pracodawca wysyła ucznia na naukę teorii i praktycznych podstaw zawodu. Nowością dla polskich uczestników było centrum kształcenia praktycznego AVO, które działa na terenie parku chemicznego i kształci uczniów na zlecenie ponad 50 firm chemicznych w regionie, co zakłady te finansują, dodatkowo wypłacając uczniom wynagrodzenie za czas nauki zawodu.

Ciekawym elementem programu były ćwiczenia praktyczne, jakie wykonywali polscy uczestnicy na stanowiskach warsztatowych AVO. Wydające się początkowo prostym zadanie odizolowania przewodu i uformowania łączenia elektrycznego okazało się wyzwaniem, gdyż efekt oceniany był za pomocą aż pięciu kryteriów. W ten sposób instruktorzy niemieccy przekazali zasady systemu oceniania uczniów i przygotowywania ich do wykonywania odpowiedzialnych i trudnych zawodów branży chemicznej. Jak każda część programu i ta zakończyła się ciekawą i dynamiczną dyskusją na temat rozwiązań polskiego i niemieckiego sytemu kształcenia zawodowego.

Dużo emocji wzbudziły fotografie z archiwum AVO, dokumentujące wspólny projekt z Zespołem Szkół w Opocznie zrealizowany w latach 2001-2002, także z inicjatywy KSPCH. Do dzisiaj w AVO niemieccy uczniowie oglądać mogą efekt tej współpracy - układ pierwiastków na płytkach ceramicznych wykonany i podarowany przez uczniów z Opoczna.

W lipcu planowane są dwutygodniowe staże polskich uczniów w niemieckim centrum AVO. W drugim etapie podobne działania zrealizowane zostaną w Hiszpanii. W ten sposób projekt szeroko traktuje o przygotowaniu zawodowym, dając polskim uczniom i nauczycielom branży chemicznej i pokrewnych możliwość zdobycia praktycznych doświadczeń w wymiarze międzynarodowym.

By zachować ciągłość współpracy międzynarodowej na rzecz kształcenia dla branży i dać szansę kolejnym rocznikom odbyć praktykę w zagranicznych firmach KSPCH w lutym złożył wniosek o dofinansowanie podobnych działań w roku 2022.

 

 

Autor zdjęć - Maciej Kowalczyk