Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2023-09-10

KSPCH wspiera uczniów w zdobywaniu zagranicznych doświadczeń zawodowych

Po udanym projekcie międzynarodowym Erasmus+ realizowanym przez KSPCH w 2022 roku dofinansowanie otrzymał kolejny program Sekretariatu wspierający naukę zawodów branży chemicznej za granicą. W sierpniu br. 32 uczniów i uczennic z Zespołu Szkół Powiatowych w Opocznie i Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku wyjechało do centrum kształcenia zawodowego dla branży chemicznej w niemieckim Schkopau.
Projekt polegał na organizacji praktyk zawodowych w laboratoriach i salach warsztatowych Ausbildungsverbund Olefinpartner. Jest to centrum szkolenia praktycznego, które kształci młodych pracowników dla ponad 40 firm niemieckich działających na terenie i wokół Parku Chemicznego Value, jednego z największych zagłębi chemicznych Niemiec. W wyjeździe udział wzięli uczniowie, którzy kształcą się w zawodach technik analityk i technik mechatronik. Z uczniami wyjechali nauczyciele, którzy sprawowali opiekę, ale także poszerzali swój warsztat zawodowy wymieniając się doświadczeniami z niemieckimi instruktorami.
Program zakładał doskonalenie umiejętności zawodowych i naukę obsługi nowego sprzętu i maszyn. Polegało to na przykład w przypadku mechatroników na planowaniu i wykonywaniu układów elektrycznych, projektów procesów elektronicznych, obsłudze maszyn sterujących, składaniu instalacji, ale też w programie znalazła się ręczna obróbka metalu. Analitycy doskonalili umiejętność pracy ze sprzętem laboratoryjnym, dokonywania analiz, obliczania i raportowania wyników. Jak procesy te przebiegają w „żywym organizmie” przemysłowym uczniowie mogli zaobserwować w firmie Hitachi Energy, oferującej serwis i produkcję dla całego łańcucha dostaw energii elektrycznej. Uczestnicy mogli obserwować naprawę, serwisowanie i testowanie jednych z największych w Europie transformatorów elektrycznych i poznać pracę laboratorium analiz jakości, jak też porozmawiać z pracownikami o warunkach pracy w przemyśle. Wizyta ta zrobiła duże wrażenie na uczniach, podobnie jak cała praktyka. Podkreślali duże zaangażowanie instruktorów niemieckich w nauczanie i serdeczną atmosferę, jaka spotkała ich w centrum.
W czasie wolnym młodzież integrowała się podczas gry w kręgle, miała zorganizowaną wycieczkę do Lipska i nocne zwiedzanie miasta Halle. Wielu uczniów chciałoby powrócić do Value Park i powtórzyć zagraniczna przygodę z zawodem. Nie jest to wykluczone, chociaż pierwszeństwo będą mieli ich koledzy, którzy jeszcze nie uczestniczyli w podobnym projekcie. Projekt jest o tyle ważny, że daje szanse wyjazdu młodzieży z małych miejscowości i terenów wiejskich, która korzysta mniej z dodatkowych możliwości rozwoju niż ich rówieśnicy z dużych aglomeracji miejskich.
Sekretariat będzie starał się ponownie pozyskać środki z programu Erasmus+ na podobne wydarzenie i dać szansę kolejnym młodym ludziom na naukę w międzynarodowych zespołach i środowisku pracy. Długofalowo profitować będą zakłady z branży, do których trafią lepiej wykwalifikowani pracownicy.