Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2018-08-22

Międzynarodowa konferencja klimatyczna pre-COP 24

W dniach 08-12.08.2018r. W Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja klimatyczna pre-COP 24.  Organizatorami były organizacje związkowe NSZZ ,,Solidarność”, OPZZ,Forum Związków Zawodowych oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Patronat objął prezydent Andrzej Duda.

W dniu 08.08.2018r. Wieczorem na uroczystej kolacji powitalnej przemawiali prezydent miasta Katowice, przewodniczący wszystkich organizacji związkowych, przedstawiciel kancelarii prezydenta oraz strony rządowej. Każda z przemawiających osób kładła nacisk na ważność wydarzenia oraz pokładała nadzieję na konstruktywne wnioski.

Dnia następnego w Centrum Konferencyjnym odbyło się całodzienne omawianie tematu przewodniego. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele nauki, którzy w przejrzysty sposób przedstawiali zagadnienia związane z emisją dwutlenku węgla, ochroną środowiska jak również analizami zmian klimatu, które w dużej mierze już nastąpiły a tegoroczne upalne lato przejdzie do historii.

 Przedstawiciele strony pracodawcy – spółek węglowych, Tarnobrzeg, JSW – Jastrzębska Spółka Węglowa z kolei omawiali jak polityka klimatyczna odbiła się na przemyśle wydobycia węgla. Śląsk od zawsze był ściśle związany z górnictwem. Mnie osobiście zaskoczył fakt, że wśród uczniów w klasie jednej ze szkół na pytanie ile dzieci jest z górniczej rodziny zgłosiło się tylko dwoje. Kilkadziesiąt lat temu zgłosiłyby się pewnie wszystkie.

Obecni również byli przedstawiciele strony rządowej. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który nacisk kładł na prawo każdego państwa do własnego miksu energetycznego. Wiceminister środowiska oraz pełnomocnik ds. Prezydencji COP24 Michał Kurtyka o działaniach w duchu  zielonego pragmatyzmu. Były minister środowiska prof. Jan Szyszko o podsumowaniu 25-letniego działania związanego z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla,gdzie Polska wywiązała się z założeń. Panel dyskusyjny Kioto-Paryż-Katowice pozwolił nam obserwatorom wysłuchać o wszelkich przedsięwzięciach podjętych w kierunku ochrony środowiska. O ogromnej roli lasów. 

Głos zabrali nie tylko naukowcy i politycy ale również przedstawiciele strony związkowej. Podkreślali odpowiedzialność za czyste powietrze ale również ochronę miejsc pracy. Jarosław Grzesik przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ ,,Solidarność” z nieukrywaną radością podkreślił fakt o obecnej jednomyślności wszystkich partnerów.

Drugi dzień konferencji pod hasłem górnictwo OK przedstawiona została polityka zrównoważonego rozwoju na przykładzie JSW, która to spółka była na skraju upadłości a w chwili obecnej jest wzorem. Motto które przyświeca w działaniach to SZACUNEK – do życia,ludzi środowiska. Nie jest łatwo przekonać, że górnictwo może być odpowiedzialne i nowoczesne. JSW dokłada wszelkich starań aby sprostać wyzwaniom.

Był to również dzień w którym głos zabrali goście z Bułgarii, Białorusi, Hiszpanii, Norwegii, Rumunii,Węgier, Ukrainy i Zimbabwe. Przeważała obawa likwidacji kopalń a co za tym idzie likwidacja miejsc pracy. Jednakże wiąże się to z brakiem źródeł energii, gdyż energia odnawialna nie jest w stanie na chwilę obecną sprostać zapotrzebowaniu. Polityka energetyczna powinna ściśle współpracować z polityką ochrony środowiska ale globalnie, gdyż tylko wówczas gdy połączone zostaną siły jest możliwy dialog, współpraca i sukces.

Wieczorem górnicy zaprosili uczestników na biesiadę gwarecką do kopalni ,,Pniówek” gdzie pokazali tradycję i miłość do górnictwa. Mieliśmy okazję porozmawiać z lokalnymi przedstawicielami, którzy wywodzą się z górniczego środowiska. Folklor górniczy, mundury, rytuał pasowania młodych adeptów był dla wszystkich gości niesamowitym przeżyciem.

Dzień kolejny był dniem zwiedzania. Kazimierz Grajcarek jako główny gospodarz a jednocześnie górnik zaprosił do zwiedzania nieczynnej kopalni GUIDO oraz obejrzenia rekultywacji terenów pogórniczych Tarnobrzega.

Udział w konferencji był bardzo ważnym elementem. Nie ma przemysłu nieszkodliwego dla środowiska. Musimy wszyscy brać czynny udział w dbaniu o naszą planetę. Jednak obierane drogi powinny być przemyślane, żeby wypracowane rozwiązania nie przyniosły dodatkowych szkód dla środowiska, utraty miejsc  pracy a także nie zwiększały wykluczenia energetycznego tylko je zwalczało W kuluarach toczyły się dyskusje o regionalnych problemach różnych środowisk społecznych, o  zasobach leśnych ale również o narastającym problemie zbyt małej ilości wody. O nielegalnych wysypiskach śmieci i nadal zbyt małej świadomości ludzkiej o ochronie środowiska. Nie można bagatelizować żadnego z poruszanych tematów, gdyż wszystkie są istotne. Wszystkie mają wpływ na każdego człowieka – tego z Polski, Bułgarii, Norwegii, Rumunii, Niemiec…...na każdego z nas.