Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2023-10-24

Negocjacje i prace Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Gazowego przy Komisji Europejskiej w Brukseli

Zgodnie z ustalonym harmonogramem i wcześniejszymi zapowiedziami, w dniach 9-10 października 2023 roku, miało miejsce spotkanie grupy negocjacyjnej Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Gazowego przy Komisji Europejskiej. Strona polska była reprezentowana przez Przewodniczącego KSPCh, Piotra Łusiewicza, oraz Tomasza Biber. W dniu pierwszym podsumowano prace dotyczące rozdziału 1 i 2 oraz przygotowano się do spotkania z przedstawicielami Eurogas, które miało miejsce dzień później.

W toku prac, nader skomplikowanych z powodu dużego zróżnicowania w wielu płaszczyznach między reprezentantami  związków zawodowych i przedstawicielami pracodawców z wielu krajów, udało się przygotować rozdziały 3 i 4 przygotowywanej dyrektywy unijnej.

Za bardzo istotne w trakcie prac uznano tzw. definicje, albowiem kultura języka, interpretacje słów i sformułowań, w szczególności natury prawnej muszą być zgodne i kompatybilne dla wszystkich języków, krajów Unii Europejskiej. Definicje oraz wszystkie ustalone treści zostały przekazane do analizy prawnej Dyrektoriatu Komisji Europejskiej w celu uzyskania aprobaty prawnej i lingwistycznej, do prowadzenia dalszych prac. Następne spotkanie już w grudniu.

Reprezentujący Polskę ,Przewodniczący Łusiewicz, wskazywał na istniejące w Polsce mechanizmy kształcenia pracowników w ramach tzw. kształcenia ustawicznego, oraz budowania ścieżek kariery we współpracy z pracodawcą, czym zaskoczył wielu negocjatorów, uczestniczących w pracach. Ponadto poruszył temat unikalnych kompetencji pracowników gazownictwa w Polsce jak spawacze, monterzy, operatorzy tłoczni gazu, pracowników terminala LNG przy rozładunku gazowców i na nalewkach cystern samochodowych, i dyspozytorów gazu.

Inną sprawą poruszoną przez stronę polską, było przedstawienie innej organizacji sektora gazowego w Polsce, szczególnie w kontekście działań Orlen S.A.

W sprawach dotyczących zatrudniania w procesie transformacji Piotr Łusiewicz, wskazał za istotne właściwe potraktowanie umów antykonkurencyjnych przy przechodzeniu do innych branż, firm , w formie rozróżnienia pracowników fizycznych od kadry zarządzającej, administracji, księgowości itd.

Na koniec, strona polska potwierdziła konieczność doprecyzowania ogólnego sformułowania przedstawiciele pracowników (postulowanego przez Eurogas, reprezentującego pracodawców), na związki zawodowe/przedstawiciele pracowników, w celu uniknięcia prób eliminowania związków zawodowych z rozmów, negocjacji w zakresie lokalnym.

Po spotkaniach na poziomie dialogu w UE przedstawiciele strony polskiej odbyli spotkanie w Business & Science Poland.