Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-03-18

Notatka z konferencji w Bonn

W dniach 14- 16 marca 2019 r. w Bonn w Hotelu Königshof odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: „Zdrowe miejsca pracy – rozpoznawanie i postępowanie z substancjami niebezpiecznymi. Uwrażliwianie i prewencja w przedsiębiorstwach wybranych branż”.

Organizatorem konferencji było EZA ( Europejskie Centrum ds. Pracowniczych).

EZA jest organizacją, podkreślającą znaczenie wartości chrześcijańskich, którą tworzy ponad 70 organizacji pracowniczych z 30 różnych krajów. Członkami EZA są centra szkoleniowe związków zawodowych, społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych organizacji pracowników  a także ośrodki badawcze, zajmujące się problemami pracowniczymi. EZA ma ponadto partnerów w całej Europie i utrzymuje relacje z organizacjami pracowniczymi z Ameryki Centralnej i Południowej oraz z Afryki. Dwa główne cele EZA to:

  • Promocja dialogu społecznego i dyskusja na poziomie europejskim na temat wyzwań społecznych
  • Promocja rozwoju socjalnego, gospodarczego i kulturowego społeczeństwa

NSZZ Solidarność jest członkiem EZA.

Prezesem EZO jest Luc Van den Brande z Belgii, natomiast jednym z Wiceprezesów jest Józef Mozelewski – Przewodniczący Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność.

 

Właśnie na zaproszenie Józka mogliśmy wziąć udział w konferencji,  koszty naszego udziału całkowicie pokrywała EZA. Oprócz mnie z naszego Sekretariatu zaproszenie otrzymał Sławek Bezara – Przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego. Obecni byli również: Zbigniew Majchrzak – Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego, Dariusz Łącki - Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Rolnictwa, Bogusław Motowidełko – Przewodniczący Regionu  Zielonogórskiego – członek Komisji Ochrony Pracy, Izabela Żmojda – Specjalista ds. BHP Region Podlaski, Jerzy Grodzki - Region Podlaski.

Okazuje się, że członkiem EZA jest również Fundacja „Nowy Staw” reprezentowana na tej konferencji przez Anetę Szczykutowicz ale co najciekawsze z ramienia  tej fundacji na konferencje przyjechali z Azotów Puławy: Bogusław Hereć ( SIP) oraz Wojciech Powszedniak (Mistrz Zmiany w wydziale Amonikaku), obaj oczywiście nasi członkowie NSZZ Solidarność. Jak widać byliśmy tam bardzo silną ekipą, najliczniejszą, byli jeszcze koledzy z Francji, Portugalii i Niemiec.

 

Konferencja dotyczyła rozpoznawania i postępowanie z substancjami niebezpiecznymi. Wszystkie prezentacje uczestników dotyczyły bezpieczeństwa pracy w różnych branżach i różnych państwach.

Konferencję otworzył Józef Mozolewski, Wice-przewodniczący EZA , następnie odbyło się wprowadzenie merytoryczne , którego dokonali: António Brandão Guedes, Koordynator Komisji do Spraw Pracy BASE-F.U.T oraz Matthias Homey, Pracownik naukowy EZA.

Nathalie Henke z Federalnego Instytutu Ochrony Pracy i Medycyny Pracy miała prezentację dotyczącą  kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy  (EU-OSHA).

Na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy w Polsce miał swój referat przedstawiciel NSZZ Solidarność przy Komisji Ochrony Pracy w Polsce - Bogusław Motowidełko oraz Izabela Żmojda omawiająca  przykłady zapobiegania i uwrażliwiania w postępowaniu z substancjami niebezpiecznymi na obszarze działania  Regionu Podlaskiego. Na koniec dnia obrad miał wystapienie Francis Lemire  konsultant ds. zabezpieczenia społecznego CFTC, Paryż.

Drugi dzień obrad konferencji rozpoczął sie od wizyty w Rafinerii Shell mieszczącej sie w okolicach Kolonii. Nie mieliśmy jednak możliwości zwiedzania firmy, tylko uczestniczyliśmy w spotkaniu z przedstawicielami Rady Pracowników Rafinerii Shell. Okazuje się że z kilkunastu członków Rady Pracowników, cztery osoby sa na etatch Rady Pracowników. Rada prowadzi bardzo szeroką działalność w wielu dziedzinach pracowniczych łącznie oczywiście z działaniami związany,mi z bezpieczeństwem pracy i na ten temat głównie było spotkanie. Pracownicy tej firmy są również w Europejskiej Radzie Zakładowej Shella i dowiedziałem sie również pytając, że sa również w ERZ przedstawiciele Shella z Polski (duża firma w Krakowie).
Rozmowa z przedstawicielami Rady Pracowników była głównie  na temat zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia w kontakcie z substancjami niebezpiecznymi oraz roli przedstawicieli pracowników w tym zakresie.

W dalszych obradach udział wziął rzecznik prasowy zawodowej straży pożarnej w Bonn -  Frank Frenser,  omawiając  i podając przykłady zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia związanymi z obchodzeniem się  z substancjami niebezpiecznymi.

Przykłady zapobiegania i uwrażliwiania w postepowaniu z substancjami niebezpiecznymi przedstawili w swoich referatach: Dariusz Łącki (Sekretariat Rolnictwa), Gerard Deffontainess (Stowarzyszenie Rolnicze CFTC, ekspert ds. usuwania odpadów rolnych), Zbigniew Majchrzak    ( Sekretariat Budownictwa), Jerzy Grodzki (transport kolejowy). 

Przedstawiciele Azotów Puławy: Bogusław Hereć oraz Wojciech Powszedniak mieli prezentacje na temat bezpieczeństwa pracy w ich firmie, zademonstrowali również uczestnikom bardzo ciekawy film prezentujący ich firmę.

Na koniec drugiego dnia obrad, prezentację na temat substancji szkodliwych w farmacji miał - Mirosław Miara,  na temat substancji szkodliwych w chemii – Sławomir Bezara a sytuacje bezpieczeństwa w rafinerii portugalskiej przedstawił Jorge Santana. Te prezentacje zakończyły pracowity 11 godzinny dzień obrad !!

W ostatni dzień konferencji w sobotę obradowaliśmy tylko do południa. Bardzo ciekawą prezentacje miał Pierre Salaun z Francji omawiający sytuację bezpieczeństwa pracy w firmie Suez. Również referat miał Nicola de Narkevitch – specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy z tej samej Grupy Suez. Z kolei przemysł spożywczy w Portugalii pod względem bezpieczeństwa pracy zaprezentował Joaquim Mesquita z firmy Nestle.

Na koniec konferencji odbyło się podsumowanie w wykonaniu kilku uczestników oraz wystąpiła Sekretarz Generalny EZA - Sigrid Schrami.

Taki w skrócie był przebieg tej konferencji poświęconej bezpieczeństwu pracy. Można stwierdzić zdecydowanie, że pomimo różnic kulturowych uczestników konferencji, zasady bezpieczeństwa i środki stosowane w poszczególnych firmach i krajach sa podobne, na podobnym poziomie. Namacalnie widać, jak zarówno w Polsce ale i w Portugalii czy Francji podejście do bezpieczeństwa pracy jest działaniem priorytetowym w firmach. Wszyscy podkreślali jak to zagadnienie zmieniło się na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Wielu uczestników wspominało zasady bezpieczeństwa jakie były w latach osiemdziesiątych ( dzisiaj nie do pomyślenia) a jakie są obecnie. Postęp na korzyść jest ogromny. Niestety pomimo wszystkich stosowanych współczesnych środków bezpieczeństwa pomimo ciągłych szkoleń we wszystkich tych krajach z których byli uczestnicy nadal występują wypadki przy pracy, łącznie z wypadkami śmiertelnymi. To oznacza, że niezbędne są dalsze działania i dalsza edukacja w tym zakresie.

Mirosław Miara