Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-10-22

Notatka z obrad KK

W dniach 15-16 października 2019 w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym Ziemowit w Jarnołtówku odbyło się  posiedzenie Komisji Krajowej.

Ośrodek Ziemowit to oprócz Hyrnego w Zakopanem i  Savoy w Spale trzeci odzyskany ośrodek, który obecnie jest naszą (NSZZ Solidarność) własnością.

Ziemowit to bardzo duży kompleks hotelowy z basenem, położony na wzgórzu w bardzo atrakcyjnym miejscu u stóp Gór Opawskich. Sądzę, że warto organizować tam posiedzenia rad Sekcji czy Sekretariatu a nawet Zebrania delegatów czy Kongres. Z przekazanej informacji wynika, że można liczyć na 10% zniżki.

 

Co do programu obrad Komisji Krajowej, to w pierwszej wersji był punkt dotyczący Zasad finansowania przewodniczących Sekretariatów Branżowych. W tym punkcie miała być omawiana sytuacja naszego Sekretariatu. Przypomnę, że po 7 latach Prezydium dopatrzyło się, że przekazywanie wynagrodzenia przeznaczonego na zatrudnienie przewodniczącego, na konto Sekretariatu, gdy przewodniczący jest na etacie u macierzystego pracodawcy, jest niezgodne z ustawą finansową. Dwa miesiące temu wstrzymano nam to finansowanie. Po wielu moich rozmowach z wiceprzewodniczącym ds. branż, po piśmie wystosowanym przeze mnie do Prezydium KK i ostatecznie po rozmowach z Prezydium KK tuż przed obradami w Jarnołtówku, udało się uzgodnić wyjście z sytuacji i punkt zdjęto z obrad a finanse będą przekazywane na Sekretariat.

 

Dużą część obrad zajął punkt obrad dotyczący rozwoju związku. Oprócz przedstawienia nowych założeń działań dotyczących rozwoju związku przez Prezydium KK, miała miejsce  długa  bardzo dyskusja. Do tej pory Komisja Krajowa zatrudniała osoby zajmujące się rozwojem związku. Według nowej propozycji te osoby oraz inne, będą zatrudniane przez Regiony (minimum dwie osoby). KK będzie przekazywać środki finansowe na wynagrodzenia tych osób. Oprócz tych środków finansowych na wynagrodzenia będą Regiony przekazywać również środki z tzw. funduszu wspierania statutowych zadań związku.  Najbardziej kontrowersyjną propozycją zmian w tym temacie była propozycja podzielenia a właściwie połączenia Regionów na 10 tzw. Makroregionów. Ten podział na 10 Makroregionów moim zdaniem jest dość dziwny i chyba lepsza byłaby propozycja podziału (połączenia) Regionów na 15 Makroregionów zgodnie z podziałem administracyjnym na województwa. Byłaby to droga do przyszłościowego przystosowania Regionów do mapy administracyjnej Regionów, no ale tak się nie stało.

Po długiej dyskusji można było wywnioskować, że szefowie Regionów generalnie zaakceptują przedstawioną propozycję zatrudnienia osób ds. rozwoju związku i zgodzą się na połączenie w tej sprawie w tzw. Makroregiony.

W dalszym punkcie obrad KK przyjęła uchwałę w sprawie interpretacji §1ust.1pkt 1a uchwały nr.5 XIX KZD w sprawie działalności finansowej związku (uchwała w załączniku). Uchwała ta została podjęta w związku z decyzją Rządu o zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia. Zwolnienie z podatku nie oznacza zwolnienia z płacenia składek członkowskich i właściwie tego dotyczy ta uchwała.

Członkowie KK przyjęli również stanowisko w sprawie łamania praw pracowniczych w firmie Genpact PL Sp. z o.o. w Krakowie (stanowisko w załączniku). Pracodawca w tej firmie zwolnił dyscyplinarnie trzech działaczy związkowych.

Komisja Krajowa zwróci się do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego o nadzór nad sprawami dot. bezprawnego dyscyplinarnego zwolnienia trzech liderów „Solidarności” w krakowskim Genpact PL Sp. z o.o.

Po tych punktach obrad członkowie KK wysłuchali informacji  z prac Prezydium KK, zespołów KK, RDS (Rada Dialogu Społecznego), ROP (Rada Ochrony Pracy) oraz informacji z Sekretariatów i Regionów.

Bardzo mocno podkreślano bardzo słaby wynik w realizacji uchwały KZD dotyczącej elektronicznej legitymacji członkowskiej. Niestety do tej pory tylko 165 000 członków związku posiada tę legitymacje. Przypomnę, że legitymacje elektroniczne wymagane są przy uzyskaniu niektórych zniżek tj. w PZU w Lotosie i innych.

 

Mirosław Miara