Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-02-25

Notatka z obrad KK

W dniu 24 lutego 2021 r. przez ponad 4 godziny obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, no niestety poprzez łącza internetowe oczywiście z powodu sytuacji pandemii i obostrzeń które nadal obowiązują.

Podczas obrad członkowie Prezydium KK wraz z przewodniczącym, przekazali członkom Komisji Krajowe najważniejsze bieżące informacje. Będą trwały przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność, który bardzo wstępnie planowany jest na listopad 2021r. Czy w tym terminie KZD będzie zrealizowany, oczywiście trudno powiedzieć, bo zależy to od przebiegu pandemii a raczej jej wygaszania. Natomiast będzie realizowany kalendarz związany z KZD, to oznacza, że np. można przesyłać do Komisji Statutowej propozycje zmian do Statutu.

Sądzę, że z naszej strony trzeba dołożyć starań i przesłać ponownie propozycje dotyczące wzmocnienia branż. Przypomnę, że mamy takie propozycje przedyskutowane w KSPCH. Poprzednio się nie udało ich przeforsować na KZD Statutowym, ale uważam, że trzeba to ponowić, zdecydowanie. Wiceprzewodniczący T. Majchrowicz poinformował, że znacznie wzrosła ilość realizacji legitymacji członkowskich. Z informacji o zatrudnianiu przez Regiony pracowników ds. rozwoju związku wynika, że ten pomysł forsowany przez Prezydium KK od ponad roku, jest bardzo słabo realizowany i wdrażany, bo podpisano dopiero 12 umów.

Przewodniczący - Piotr Duda poinformował o zbliżających się w tym roku rocznicach i imprezach: 40-lecie Tygodnika Solidarność, 40 rocznica Stanu Wojennego, uroczystości wręczenia nagrody „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Czy te wydarzenia będą organizowane i kiedy, zależy oczywiście od sytuacji związanej z pandemią.

Magdalena Gryciuk – ekspert KK przedstawiła obecne działania Rady Dialogu Społecznego.

Henryk Nakonieczny poinformował o pracach Rządu nad Krajowym Planem Odbudowy. W niedługim czasie NSZZ Solidarność ma otrzymać projekt tego Planu i będzie rozesłany do konsultacji związkowych.

Przewodniczący Piotr Duda poinformował o swoich rozmowach z Premierem, Prezydentem oraz Prezesem PIS. Z informacji wynika, że zanosi się na „zielone światło” w sprawie dotyczącej możliwości odpisania składek członkowskich od podatku. To sprawa którą jak wiemy od dawna próbujemy jako związek wdrożyć w życie. Zanosi się na to, że w końcu nastąpi realizacja. O szczegółach nie piszę, bo wiadomo, że projekt zanim będzie przegłosowany, wdrożony, może być zmodyfikowany.

Piotr Duda poinformował o rozmowach z Prezydentem dotyczących ustawy o wcześniejszych emeryturach. To jeden z postulatów jakie podpisaliśmy z kandydatem na Prezydenta- pamiętamy, chyba dla nas najważniejszy. Jak stwierdził Piotr, podczas rozmowy przedstawiliśmy  nasze główne założenia tego projektu ustawy (35 i 40 lat). Przewodniczący stwierdził, że będzie robił wszelkie starania, aby projekt prezydencki ustawy został skierowany do Sejmu. Niestety poinformował również, że możemy napotkać na opory z zaakceptowaniem tego projektu przez Radę Ministrów i posłów PIS. Czas pokaże jaki będzie przebieg wydarzeń. Przewodniczący przypomniał, że podobnie było z ustawą o wolnych niedzielach.

Przewodniczący mówił również o przygotowywaniu przez Premiera RP programu społeczno-gospodarczego  „Nowy Ład”. Piotr stwierdził, że nie wyobraża sobie aby w tym programie nie

zawarto zapisów dotyczących treści projektu dyrektywy UE w sprawie płacy minimalnej a szczególnie zapisów dyrektywy, dotyczących Układów Zbiorowych. Stwierdził, że jak nie będzie tych zapisów, to nie będzie naszej akceptacji „Nowego Ładu”. Cieszy mnie ta deklaracja, przyznaję szczerze.

Podczas dyskusji członkowie KK poruszali wiele bieżących spraw. Na pytanie o tegoroczne rozliczenia CIT i sprawozdań, poinformowano nas o projekcie który zakłada, że nie będzie wymagany podpis wszystkich członków Komisji Zakładowej, tylko wystarczy jeden a pozostałe osoby złożą podpisującemu pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią podpisanych dokumentów. Natomiast niestety dzisiaj nie wiadomo, czy ten projekt zostanie zatwierdzony w odpowiednim czasie, przed upływem terminu składania wymienionych dokumentów. Przewodniczący Regionu Zielonogórskiego  przedstawił konflikt jaki jest obecnie w organizacji związkowej NSZZ Solidarność PGNiG. Przewodniczący Piotr Duda stwierdził, że Prezydium zna sprawę dokładnie, ale niestety nie ma żadnych podstaw prawnych aby rozpocząć działania KK w celu rozwiązania konfliktu.  W swoim krótkim wystąpieniu poinformowałem, że również znam dokładnie przebieg konfliktu, stwierdziłem, że jedynym rozwiązaniem są mediacje i zaproponowałem aby te mediacje prowadził Tadeusz Majchrowicz (przewodniczący organizacji PGNiG jest z jego Regionu) i ja. Sekretarz Prezydium E. Zydorek i przewodniczący P. Duda przyjęli tę propozycję jako dobrą, niestety póki co T. Majchrowicz stwierdził, że nie jest w stanie podjąć się tych mediacji. Sądzę jednak, że rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane.

Przewodniczący Regionu Pomorze Zachodnie - Mietek Jurek, poinformował o konflikcie w PGE.  Prezydium KK otrzymało w tej sprawie anonim z paszkwilami. Sprawę komentował również przewodniczący KSGiE – Jarosław Grzesik oraz przewodniczący Regionu Środkowowschodniego – Marian Król. Przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego – Stanisław Głowacki omówił konflikt w przemyśle zbrojeniowym, który może doprowadzić do zapowiadanej na początku marca manifestacji.

W następnym punkcie obrad przewodniczący Piotr, przedstawił wykonanie budżetu za 2020 r. oraz preliminarz na 2021 r. Mogę przyznać obiektywnie, nie opisując szczegółów, że wyglądało to pozytywnie, pomimo roku pandemii.

 

Mirosław Miara