Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-05-08

Notatka z obrad KK w dniach 25-26 kwietnia 2019 w Szczyrku

Od modlitwy i wystąpień władz lokalnych rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Szczyrku. Modlitwę na początku obrad poprowadził ks. Prałat Zbigniew Powada – kapelan Solidarności na Podbeskidziu. W swoim wystąpieniu Antoni Byrdy, burmistrz Szczyrku, który mówiąc o inwestycjach w miasteczku zapowiedział, że będzie to prawdziwa narciarska stolica Polski. Już w tej chwili funkcjonuje tu blisko 50 km tras narciarskich. Marcin Tyrna, były wieloletni szef Regionu Podbeskidzie podziękował Solidarności za „trzymanie linii” i nie uleganie presji otoczenia. W pierwszej części obrad przedstawiciele PZU przedstawili prezentację i pakiet informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które już od lipca br wchodzą w życie. Najpierw w największych zakładach pracy, a w dalszej kolejności w średnich i małych. Marcin Żółtek prezes Zarządu TFE PZU SA oraz Tomasz Fronczak dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych w TFI PZU zaprezentowali w szczegółach na czym polegają i jak funkcjonują PPK. Wskazali też na dużą rolę jaką mogą odegrać związki zawodowe przy praktycznym wdrażaniu programu, negocjując np. wyższe składki po stronie pracodawcy na rzecz pracowników. Po tej części obrad przystąpiono do procedowania porządku obrad. Przewodniczący Piotr Duda poinformował członków KK o przebiegu obrad Krajowego Sztabu Akcji Protestacyjno-Strajkowej. Podsumował również akcję protestacyjną jaka odbyła się 4 kwietnia pod Urzędami Wojewódzkimi.  Skarbnik Jerzy Jaworski poinformował członków KK o możliwościach wprowadzenia w niedługim czasie korzystnych ofert np. w ubezpieczeniach PZU dla członków NSZZ Solidarność. Przedstawił również korzystną ofertę Banku PKO S.A. dla członków NSZZ Solidarność. Oferty PZU oraz Banku PKO S.A. są póki co na etapach uzgodnień i jeszcze nie obowiązują. Niemniej jednak w załączniku przedstawiam projekty tych ofert aby można było się z nimi zapoznać. Projekty ofert  w załączniku. Dużą część obrad zajęła dyskusja na temat sytuacji w oświacie. Po dyskusji członkowie KK przegłosowali i przyjęli stanowisko ws podsumowania protestów nauczycieli. Stanowisko w załączniku. W dalszej części również po dyskusji, członkowie KK przegłosowali i przyjęli stanowisko ws kierunku polityki klimatycznej w Unii Europejskiej. W stanowisku tym KK zwraca się do wszystkich ugrupowań politycznych wystawiających kandydatów w wyborach do Europarlamentu  w  o przedstawienie jasnego i wyczerpującego stanowiska dotyczącego polityki klimatyczno- energetycznej UE. Stanowisko w załączniku. Na zakończenie obrad członkowie KK przyjęli uchwałę ws wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały 2/2019 Zarządu Regionu Wielkopolska. Uchwała  w załączniku.

Mirosław Miara
 

Po obradach, wracając ze Szczyrku, nie mogłem nie zatrzymać się na cmentarzu w Czechowicach Dziedzicach, gdzie niecały rok temu pochowaliśmy naszego kolegę, przyjaciela – Mirka Biernota.