Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2018-08-31

Notatka z obrad Komisji Krajowej

W dniach 29-30 sierpnia w Gdańsku obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność. W pierwszy dzień, obrady odbyły się w Sali Akwen w siedzibie związku. Posiedzenie rozpoczęło się od podpisania umowy z Prezesem Zarządu Lotos S.A. Umowa dotyczy rabatów na paliwo w stacjach Lotos, czyli kart które nasz Sekretariat uruchomił już kilka miesięcy temu. Po podpisaniu umowy rozpoczęło się spotkanie  z Elżbietą Rafalską – Minister rodziny,  pracy i polityki społecznej. Spotkanie to było jakby kontynuacją poprzednich rozmów członków KK z Premierem M. Morawieckim. Głównymi tematami spotkania były postulaty NSZZ Solidarność dotyczące płac w „budżetówce” , odmrożenia odpisu na fundusz socjalny oraz wysokości płacy minimalnej. Pani Minister przedstawiła propozycje i możliwości co do omawianych tematów. Po tym wystąpieniu była dyskusja podczas której członkowie KK poruszyli szereg innych tematów- problemów. K. Grajcarek (KSGiE) mówił o skandalu braku związków pracodawców w przedsiębiorstwach Skarbu Państwa oraz o złej sytuacji w energetyce dotyczącej obsady stanowisk członków zarządów. W. Krenc ( Region Łódzki) poruszył skandaliczną sytuację jaka jest w firmie IYSK a dotyczącą traktowania związkowców. M. Ochman (KSOZ) wyraziła swoją opinię o skandalicznej sytuacji dotyczącej dialogu z Ministrem Zdrowia.

Pod koniec spotkania przewodniczący KK poinformował Panią Minister, iż w dalszej części obrad członkowie KK podejmą decyzję co do dalszych kroków w obronie omawianych postulatów.

Po spotkaniu z Panią Minister członkowie KK realizowali dalsze punkty programu tj.:

  • Uchwała ws. unieważnienia uchwały nr 8/2018 V Zakładowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” ZOK w PGNiG S.A.
  • Uchwała ws. przetwarzania danych osobowych związanych z wydawaniem elektronicznej legitymacji
  • Odwołanie od decyzji KKW ws. unieważnienia wyborów w Regionie Śląsk-Opolski

W tym punkcie rozpętała się długa dyskusja, na obrady przyjechali członkowie wybranego Zarządu Regionu. KKW uznała uchybienia proceduralne podczas WZD Regionu za tak bardzo istotne, iż postanowiła unieważnić wybory. Członkowie Komisji Krajowej po długiej dyskusji i po tajnym głosowaniu, uznali wybory w Regionie Śląsk-Opolski za ważne.

Po tych punktach obrad, ponownie wrócono do sprawy spotkania z Panią Minister i po dyskusji postanowiono przedstawić pisemnie nasze warunki dotyczące omawianych spraw (budżetówka, f socjalny, płaca minimalna) oraz postanowiono uzgodnić komunikat w tej sprawie (w załączniku)      

Na tym zakończono pierwszy dzień obrad. Drugiego dnia tj. 30 sierpnia członkowie KK złożyli kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców oraz przy Bramie Stoczni   a następnie udali się na obrady do Historycznej Sali BHP.

Obrady rozpoczęły się od pożegnania i podziękowania odchodzącemu na emeryturę byłemu już przewodniczącemu Regionu Elbląskiego – Janowi Fiodorowiczowi.   

Następnie uchwalono jednogłośnie - Stanowisko ws. 38 rocznicy Porozumień Sierpniowych ( w załączniku)

Komisja Krajowa przeanalizowała uchwałę w sprawie  unieważnienia uchwały nr 6 WZD Warmińsko Mazurskiego (sprawa uchybień proceduralnych dotyczących ilości członków Zarządu Regionu) a następnie zajęto się istotną sprawą dotycząca majątku związku i podjęto uchwałę ws. zbycia działek przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku. W skrócie można to przedstawić, iż sprzedamy część działek, co pozwoli nam w tym miejscu w przyszłości pobudować nowoczesny hotel. Po raz kolejny, chyba z osiem posiedzeń po kolei a może i więcej, obrady Komisji Krajowej w dużej części poświęcone sprawom proceduralnym. Tak skomplikowaliśmy sobie nasze prawo związkowe, że podczas wyborów czy podczas łączenia, dzielenia firm, tworzą się niezliczone konflikty w naszej organizacji. Ten okres (rok) wyborczy jest wybitnym przykładem mnożących się konfliktów prawnych. Może da to sygnał do podjęcia decyzji o definitywnej zmianie, uproszczeniu, naszego prawa związkowego.

Mirosław Miara