Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2018-12-13

Notatka z obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

W dniach 11-12 grudnia 2018 r. w Gdańsku odbyły się obrady Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Obrady pierwszego dnia odbyły się w siedzibie KK w Sali Akwen, na początku rozpoczęto od zaprzysiężenia nowo wybranego przewodniczącego Regionu Wielkopolska Południowa – Bernarda Niemca. Po zaprzysiężeniu odbyła się uroczystość wręczenia medalu „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” Marianowi Krzaklewskiemu, Aleksandrowi Piwońskiemu i Zbigniewowi Bonarskiemu. To nasze najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Jacek Żurawski dotychczasowy przewodniczący Regionu Toruńsko-Włocławskiego w krótkim wystąpieniu pożegnał się z kolegami z KK, ponieważ w wyborach samorządowych został wybrany na funkcję Burmistrza Kowalewa Pomorskiego i w związku z tym zgodnie ze Statutem NSZZ Solidarność nie może już pełnić funkcji przewodniczącego regionu. Przypomnę, że Jacek jest również delegatem na nasz Kongres KSPCH.

Po tych wydarzeniach przystąpiono do obrad i realizacji programu. Przewodniczący Piotr Duda oraz przewodniczący Regionu Gdańskiego skomentowali ostatnie wydarzenia związane z artykułem w G. Wyborczej dotyczące księdza Henryka Jankowskiego. Wskazali na brutalną, dokładnie zaplanowaną akcję mającą na celu zaatakowanie nieżyjącego już księdza i cały kościół. Sprawa wymaga dokładnego wyjaśnienia, zbadania a nie prowadzenia takich akcji jak oblewanie pomnika czy likwidowanie go.

Henryk Nakonieczny informował o pracach w Sejmie i w Rządzie, wyjaśnił decyzję Prezydium w sprawie negatywnej opinii dotyczącej likwidacji opodatkowania emerytur. Poinformował również o wchodzącej ustawie na mocy której wszystkie nasze organizacje będą zmuszone składać sprawozdania finansowe do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej, używając ponadto podpisu elektronicznego ewentualnie profilu zaufanego. W tej sprawie zostanie w niedługim czasie wysłana do wszystkich instrukcja. Przewodniczący KK prowadzi rozmowy aby tego typu rozliczania w przyszłości uniknąć ale nawet jeśli to się uda to i tak za rok 2018 będzie trzeba rozliczać się elektronicznie z użyciem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, co moim zdaniem dla wielu malutkich organizacji będzie dramatem lub wręcz niemożliwe. Tadeusz Majchrowicz poinformował, że dzięki wdrażaniu akcji kart rabatowych Lotos, ruszyło znacznie w sprawie załatwiania legitymacji związkowych, wydano już ponad 100 000 legitymacji, ale wiadomo że to dopiero niecała 1/5 całości. Niektóre regiony zrealizowały 50% legitymacji, ale są takie które zrealizowały 8% a nawet tylko 4% całości, poinformował Tadeusz. Tadeusz poinformował również, że 17 grudnia w siedzibie KK w Warszawie na ul. Prostej 30 odbędzie się szkolenie dla regionalnych trenerów związkowych w temacie zmian ustawy o związkach zawodowych. Piotr Duda przekazał członkom KK informacje dotyczące rozmów z autorem znaku logo solidarności. Rozmowy są dość trudne ponieważ autor Pan Janiszewski ma sporo zastrzeżeń co do zasad stosowania tego znaku, zmian jakie się bez zgody wprowadza np. przez niektóre regiony, polegających na rozciąganiu znaku lub wstawianiu innych elementów jak np. wierzb na Mazowszu, czy nawet zmiany koloru.

Bogdan Kubiak poinformował o załatwieniu podczas obrad Rady Nadzorczej ZUS , sprawy zgłaszanej również przez nasz Sekretariat a dotyczący zaliczania tzw. „jednego dnia zatrudnienia” przy stosowaniu emerytur pomostowych. To duży sukces, bo naszym członkom zaczęto odmawiać zgody na przejście na wcześniejszą emeryturę, właśnie ze względu na nieuznawanie zatrudnienia „ jednego dnia”(zorientowani w temacie wiedzą o co chodzi). Sprawę od dawna drążył nasz kolega Irek Besser , szef Krajowej Sekcji Ceramików i Szklarzy a ja osobiście dopingowałem kilkakrotnie Bogdana Kubiaka do działania i udało się.

W następnym punkcie obrad powołano na nową kadencję Radę Krajowego Funduszu Strajkowego. Nasz Sekretariat w składzie Rady reprezentuje – Mirosław Miara. Przewodniczącym RKFS tak jak w poprzedniej kadencji został Mietek Jurek szef Regionu Pomorze Zachodnie.

W następnym punkcie obrad powołano Kapitułę Tytułu Zasłużony dla NSZZ Solidarność i Honorowy Członek NSZZ Solidarność.

Następnie podjęto uchwałę ws. interpretacji § 1 ust. 4 uchwały nr 4 XIX KZD ws. zasad tworzenia i rejestracji branżowych jednostek organizacyjnych Związku.

Przyjęto również uchwałę ws. zmiany Uchwały KK nr 7/13 ws. powołania Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu. W składzie tego zespołu nasz Sekretariat w obecnej kadencji będą reprezentować: Mirosław Miara i Piotr Łusiewicz.

Po tych punktach obrad nastąpiła dyskusja na temat współpracy zagranicznej naszego związku. Na początek Piotr Duda dość prowokacyjnie wskazał na minusy działalności zagranicznej wytykając związkom zagranicznym lewicowość i podejmowanie obcych nam kulturowo tematów jak chociażby związki jednopłciowe, gender i tym podobne sprawy. Po tym wystąpieniu nasz przedstawiciel w strukturach organizacji europejskich - Józek Niemiec oraz pracownik działu zagranicznego Andrzej Adamczyk, przekazali wiele szczegółów dotyczących współpracy zagranicznej, wskazując jednoznacznie na potrzebę włączania się NSZZ Solidarność w działalność struktur europejskich i światowych.

W dyskusji na temat następnego punktu obrad dotyczącego sytuacji społecznej kraju, przewodniczący Piotr Duda bardzo obszernie przedstawił piętrzące się problemy związane ze złą współpracą z Rządem i Sejmem. Przedstawił treść stanowiska przygotowanego przez Prezydium KK i po naniesieniu pewnych poprawek, członkowie KK przyjęli to stanowisko. Stanowisko będzie przygotowane przez redakcje Tygodnika Solidarność w formie plakatu. To bardzo ważne stanowisko i sytuacja najwyraźniej dojrzewa do przygotowania przez NSZZ Solidarność manifestacji, zapewne na wiosnę 2019, bo raczej nie należy się spodziewać poprawy sytuacji jeśli chodzi o relacje NSZZ Solidarność – PIS. Piotr Duda dał wyraźnie do zrozumienia, że jest zła sytuacja, dialog w Radzie Dialogu na poziomie beznadziejnym, obiecane działania nie są realizowane.

Na koniec jak zwykle, to już od dawna tradycja obrad KK, czyli awantury między regionami w związku z łączeniami się czy wyodrębnianiem organizacji związkowych. Tym razem awantura między Regionem Śląsko-Dąbrowskim a Podbeskidziem w sprawie wyodrębnienia się organizacji z organizacji międzyzakładowej SISTEMA Poland S.A. Po wymianie nieprzyjemnych uwag przez przedstawicieli regionów i stron zainteresowanych z omawianej organizacji, członkowie KK podjęli decyzję utrzymując w mocy uchwałę Regionu Śląsko-Dąbrowskiego o rejestracji wyodrębnionej organizacji. Wiele razy już o tym pisałem, tak sobie stworzyliśmy prawo, tak je w każdym szczególe dopracowaliśmy, rozszerzyliśmy, że teraz każdy prawnik regionu ma swoją interpretację prawa i awantur nie ma końca, chociaż wydawałoby się, że mamy tyle uchwał wyjaśniających, że każdy przypadek jest opisany.

 

W drugim dniu Komisja Krajowa złożyła kwiaty przy Pomniku Poległych Stoczniowców a następnie wszyscy udali się do Historycznej Sali BHP na wspólne spotkanie opłatkowe z udziałem ks. bp. Wiesława Szlachetki i proboszcza bazyliki św. Brygidy ks. Prałata Ludwika Kowalskiego.

 

Mirosław Miara