Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2023-03-09

Notatka z obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

W dniu 7 marca w Ośrodku Savoy w Spale obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność.

Członkowie Komisji Krajowej przyjęli uchwałę, według której najbliższy XXXI Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" odbędzie się w dniach 19-20 października w Centralnym Ośrodku Sportu-Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale. Podczas Zjazdu zostaną wybrane ogólnokrajowe władze Związku.

W trakcie posiedzenia Komisji Krajowej uchwalono stanowisko potępiające działania reżimu Aleksandra Łukaszenki i wzywające do natychmiastowego zaprzestania wojny z własnym narodem. W tej sprawie, uczestnicy posiedzenia wykonali również zdjęcie z kartkami pocztowymi dedykowanymi uwięzionym białoruskim opozycjonistom, które w ostatnich tygodniach członkowie "Solidarności" wysyłają do białoruskiej ambasady w Warszawie. NSZZ „Solidarność” potępia niszczenie białoruskiego wolnego ruchu związkowego. Żąda natychmiastowego zwolnienia z więzień liderów białoruskich związków zawodowych, którzy prowadząc legalną działalność związkową na rzecz pracowników, zostali oskarżeni m.in. o terroryzm. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa białoruskie władze o zaprzestanie wspierania Federacji Rosyjskiej w agresji przeciwko Ukrainie. Białoruś rządzona przez Aleksandra Łukaszenkę jest faktycznym uczestnikiem tej wojny i ponosi współodpowiedzialność za ogrom ofiar i zniszczeń na Ukrainie. Niech żyje wolna Białoruś! - stanowisko o tej treści jednogłośnie uchwalili członkowie Komisji Krajowej.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” uchwaliła również stanowisko dotyczące agresji Rosji na Ukrainie. W drugim roku totalnej agresji Rosji na Ukrainę KK w stanowisku wyraża najwyższe uznanie i podziw dla bohaterstwa Narodu Ukraińskiego, i składa hołd obrońcom Ukrainy. NSZZ „Solidarność” jak i całe polskie społeczeństwo od pierwszego dnia wspiera Naród Ukraiński w tej walce, organizując wszelką możliwą pomoc, otaczając uchodźców w naszym kraju wszelką możliwą opieką, obejmując ich również ochroną na polskim rynku pracy. W tych działaniach NSZZ „Solidarność” nie zapomina o aktywnym wsparciu ukraińskiego ruchu związkowego zarówno w ogarniętej wojną Ukrainie, ale też na forum międzynarodowym, m.in. dążąc do wyeliminowania rosyjskiej, proputinowskiej Federacji Niezależnych Związków Zawodowych (FNPR) z szeregów międzynarodowej społeczności związkowej. Te wszystkie wysiłki będą kontynuowane aż do zwycięstwa i odbudowy Ukrainy po tej okrutnej wojnie. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa całą społeczność wolnego świata, przede wszystkim kraje Unii Europejskiej i członków NATO, do dostarczenia Ukrainie niezbędnej broni, wyposażenia i koniecznego wsparcia dla szybkiego zwycięstwa. To walka nie tylko o wolność Ukrainy, ale także Polski i wielu krajów zagrożonych tzw. ruskim mirem. Chwała Ukrainie! podkreśla w stanowisku Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność".

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” uchwaliła również stanowisko wyrażające oburzenie brutalnym atakiem na osobę Św. Jana Pawła II i wyrażając stanowczy protest przeciwko zorganizowanej akcji szkalowania Jego dobrego imienia. Członkowie Komisji przypomnieli w stanowisku jakie znaczenie dla powstania „Solidarności” i odzyskania niepodległości miała osoba papieża Polaka. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że powstanie NSZZ „Solidarność”, a w jej konsekwencji odzyskanie niepodległości, Polska zawdzięcza wyborowi charyzmatycznego kardynała Karola Wojtyły na tron papieski, który swoją postawą, działalnością oraz nauczaniem stworzył ku temu podstawy. Jednocześnie przypomniano w stanowisku, że podstawy oskarżeń są wątpliwe. Komisja Krajowa wezwała do natychmiastowego zaprzestania tej – jak to ujęto w stanowisku - ohydnej napaści. Jednocześnie zażądała publicznego przeproszenia Katolików, przez osoby które dopuściły się tego ataku.

W dalszej części obrad dokonano zmiany (uszczegółowienia) w uchwale dotyczącej kalendarza wyborczego. Zdecydowano, że wyborów delegatów spośród elektorów, trzeba dokonać najpóźniej do 30 kwietnia 2023 r.

Uchwalono również klucz wyborczy dotyczący wyboru delegatów na KZD. Zdecydowano, że Jeden mandat delegata na Krajowy Zjazd Delegatów w kadencji 2023 – 2028 przypada na każde pełne 2100 członków Związku w Regionie.

Przewodniczący Regionu Pomorze Zachodnie omówił sytuację w IPN Szczecin w kontekście zwolnienia trzech pracowników bez zachowania obowiązujących procedur prawnych.

Następnymi punkami obrad były sprawy finansowe tzn. omówienie wykonania budżetu za 2022 r. oraz omówienie projektu budżetu na 2023 r. Po omówieniu tych temat, Komisja Krajowa jednogłośnie zatwierdziła wykonanie budżetu za 2022r. oraz przyjęła projekt preliminarza. Bez omawiania szczegółów można stwierdzić, że finanse KK są prowadzone w sposób rzetelny.

Henryk Nakonieczny i członkowie komisji negocjującej z Rządem przedstawili przebieg rozmów dotyczących emerytur stażowych, przemysłu energochłonnego, płac w budżetówce itd. Na obecna chwilę można stwierdzić, że po serii spotkań, część naszych postulatów ma szansę być pozytywnie uzgodniona a inne raczej są dość odległe. W połowie marca maja być podjęte decyzje i nastąpi zakończenie negocjacji. Na dzisiaj raczej nie można określić czy porozumienie nastąpi, czy będzie to porozumienie dotyczące wszystkich postulatów czy raczej porozumienie cząstkowe. Ze względu na trwające nadal rozmowy, trudno na te chwilę pisać o szczegółach. Podobnie jest ze sprawą podpisania porozumienia z Orlenem w sprawie kart rabatowych. Rozmowy trwają. W niedługim czasie zapadnie decyzja, nastąpi podpisanie umowy i wówczas będzie można podać szczegóły. Raczej można na obecną chwilę stwierdzić, że wszystko jest na dobrej drodze w sprawie kart rabatowych Orlen, szczegóły zapewne niebawem. Następne posiedzenie KK odbędzie się pod koniec maja.

 

Mirosław Miara