Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2018-03-01

Notatka z obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

W dniach 27-28 lutego 2018 w Gdańsku obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność.

W programie obrad między innymi było:

Informacje z prac Prezydium KK, zespołów KK; Informacja nt. prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (kodeks pracy); Informacje z prac RDS, ROP; Uchwała ws. wykonania budżetu KK za 2017 r.; Uchwała ws. przyjęcia preliminarza budżetu KK na 2018 r.; Uchwała ws. wyborów delegatów na KZD na kadencję 2018 – 2022; Uchwały ws. stwierdzenia nieważności Uchwały nr 01/01/2018 i 02/01/2018 Zarządu Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność”; Uchwała ws. przyjęcia zasad regulujących e-wybory; Uchwała ws. powołania redaktora naczelnego Tygodnika Solidarność; Uchwała ws. uznania funkcjonowania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” za zgodną ze Statutem( Neapco Europe Sp. z.o.o., Pracowników Sądownictwa, Pracowników Telekomunikacji; Uchwała ws. wyrażenia zgody na uznanie wyborów w podstawowej jednostce organizacyjnej Związku; Informacje z prac sekretariatów branżowych i regionów.

Przewodniczący KK – Piotr Duda poinformował o mającej się odbyć konferencji w dniu 16.03 w Sali BHP, dotyczącej tematu zwolnień związkowców oraz o spotkaniu szefów regionów i sekretariatów z Jarosławem Kaczyńskim, spotkanie odbędzie się w już wyremontowanej Sali konferencyjnej w nowej siedzibie KK w Warszawie na ul. Prostej 30.

Bogdan Kubiak – wiceprzewodniczący ds. branż, poinformował o działaniach zespołu mediacyjnego KK (zespół ds. rozwiązywania konfliktów).

Piotr Duda poruszył temat przecieków z prac komisji kodyfikacyjnej, prosił aby uspokoić członków związku, iż są to sztucznie puszczane przez media i niektórych członków komisji informacje i w zasadzie nieprawdziwe ( sprawy urlopów, przerw na papierosa itp.). Przewodniczący poinformował, że komisja ma tylko przygotować raport a decyzje o zmianie Kodeksu Pracy będą podejmowane później i zapewniał, że nic nie wejdzie w życie bez zgody NSZZ Solidarność. Pomysły o przedstawicielach załogi, które osłabiły by pozycję ZZ, oraz całe opracowanie zbiorowych stosunków pracy, jeśli nie będzie z nami uzgodnione, pójdą do kosza, stwierdził przewodniczący KK. Do negocjacji zmian w Kodeksie Pracy jest jeszcze droga daleka – uspokajał P. Duda. Po zakończeniu prac komisji kodyfikacyjnej powstanie 4-5 osobowy zespół, który zweryfikuje opracowany materiał. Powtórnie Piotr Duda stwierdził, że projekt zmian nie pójdzie do zatwierdzenia bez uzgodnień z Solidarnością. W dyskusji, która potem się odbyła, Krzysztof Dośla – przewodniczący Regionu Gdańskiego powiedział, że już rok temu Solidarność powinna określić i przekazać komisji kodyfikacyjnej, co chcemy w zmienionym Kodeksie. Kazimierz Grajcarek szef Sekretariatu GiE stwierdził, że powinniśmy od początku przekazać wytyczne naszemu przedstawicielowi pracującemu w komisji kodyfikacyjnej. Przewodniczący Regionu Jelenia Góra, stwierdził, że trzeba zaufać przewodniczącemu i poczekać na efekty pracy komisji kodyfikacyjnej ( 15 marzec - koniec pracy komisji). Po 15 marca jak będziemy mieli dokument, to KK w kwietniu przygotuje uwagi i kryteria brzegowe. H. Nakonieczny stwierdził, że Solidarność mogła tylko wskazać przedstawiciela, więc nie bierzemy odpowiedzialności za prace komisji.

 

Komisja Krajowa następnie zajęła się wykonaniem budżetu za 2017 rok oraz preliminarzem na 2018 rok. Przewodniczący KK przedstawił te dwa dokumentu, omówił i właściwie bez dyskusji zostały uchwałami zatwierdzone przez członków KK. Z wiadomych przyczyn nie będę szczegółowo omawiał tych dokumentów ale mogę stwierdzić, że sytuacja finansowa naszej organizacji z roku na rok się poprawia i nie budzi większych obaw a wręcz przeciwnie jest stabilna.

 

Komisja Krajowa podjęła uchwałę ws. powołania redaktora naczelnego Tygodnika Solidarność.

Redaktorem Naczelnym Tygodnika Solidarność został Michał Ossowski. Michał związany jest z "Solidarnością" od 13 lat, od 2015 roku pełni funkcję prezesa spółki Tysol, która z ramienia Związku Zawodowego wydaje Tygodnik Solidarność. "Chciałbym, aby Tygodnik pod moją redakcją był pismem wyrazistym i bezkompromisowym" - zapowiedział nowo namaszczony redaktor. Dotychczas obowiązki redaktora naczelnego pełniła Ewa Zarzycka.

 

W programie obrad była sprawa dotycząca organizacji z naszego Sekretariatu a mianowicie Polskiej Spółki Gazownictwa: Uchwały ws. stwierdzenia nieważności Uchwały nr 01/01/2018 i 02/01/2018 Zarządu Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność”. Organizacja związkowa z PSG zarejestrowana w Regionie Ziemia Radomska, od pewnego czasu boryka się z problemem zmian w strukturze firmy a co za tym idzie zmian w strukturze związkowej. Problem zmian w strukturze zrobił się problemem powodującym podział w organizacji i stworzeniem sytuacji dużego konfliktu, co w rezultacie doprowadziło do Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów, unieważnienia uchwał organizacji, przez Region Ziemia Radomska i do odwołania się do KK w sprawie uchwał Regionu. Prezydium KK przygotowało projekty uchwał ws. stwierdzenia nieważności Uchwały nr 01/01/2018 i 02/01/2018 Zarządu Regionu Ziemia Radomska ale w wyniku dyskusji podczas obrad KK uznała poprzez głosowanie, iż należy doprowadzić do mediacji z przedstawicielami organizacji z PSG w celu rozwiązania konfliktu. Przy komisji Krajowej działa taki zespół mediacyjny do rozwiązywania konfliktów, który ma w najbliższym czasie doprowadzić do mediacji. W dalszej części obrad KK zajęła się innymi problemami, konfliktami występującymi w organizacjach. Mamy okres wyborczy i mam wrażenie, że ten czas jest pełen wielu konfliktów w organizacjach, widoczne jest to, ponieważ ostatnio na każdych obradach KK zajmujemy się tego typu sprawami. W szczególności konflikty występują w organizacjach, które dotknął proces łączenia się, czy przejmowania firm. Nasz Statut nie ułatwia rozwiazywania tych problemów, ponieważ w przeciwieństwie do OPZZ jesteśmy związkiem ogólnokrajowym a nie federacją i proces łączenia firm związany jest z łączeniem się organizacji związkowych.

Komisja Krajowa podjęła decyzję w sprawie elektronicznych wyborów ( uchwała w załączeniu), decyzje w sprawie wyborów delegatów na KZD ( w załączniku), zajęto stanowisko ws. polityki klimatyczno-energetycznej ( w załączniku).

 

Następne posiedzenie KK odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia w Zabrzu.

 

Mirosław Miara