Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-02-28

Notatka z obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

W dniach 26-27 luty 2019 r. w Gdańsku w siedzibie KK w Sali Akwen odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Posiedzenie rozpoczęło się od zaprzysiężenia nowego szefa Regionu Toruńsko – Włocławskiego: Tomasza Jeziorka. Przypomnę, że Tomasz zastąpił na tym stanowisku naszego kolegę z KSPCH, Jacka Żurawskiego, który po wyborach samorządowych pełni obecnie funkcję Burmistrza Kowalewa Pomorskiego.

Komisja Krajowa w związku z zatwierdzeniem przez Sąd zmian w Statucie, podjęła uchwałę określającą czas trwania obecnej kadencji tj. 2018 – 2023.

Podjęto również uchwałę ws. Uruchomienia środków z KFS na akcję „dość dyskryminacji pracowników”.

Na prośbę szefa Regionu Elbląskiego podjęto uchwałę ws. Zwolnień w firmie Chroma sp. z o.o. gdzie pracodawca zwolnił członków Komisji Tymczasowej powstającej właśnie organizacji.

KK powołała również skład zespołu ds. polityki klimatycznej.

Tym razem najważniejszym punktem obrad było zatwierdzenie budżetu za 2018 r. oraz przyjęcie preliminarza wydatków na 2019 r. Przewodniczący Piotr Duda bardzo szczegółowo omówił wykonanie budżetu w minionym roku. Założenia preliminarza z kolei poza nielicznymi pozycjami są bardzo podobne do ubiegłego roku. Tradycyjnie już, pokazano na wykresie, jak duży procent wydatków ze środków KK zjadają branże. Oczywiście nie pokazano ani teraz ani nigdy wcześniej w ubiegłych latach, jak to się ma do środków które zostają i są konsumowane w regionach. Jak tylko pamiętam, to od wielu kadencji jest to samo, zawsze wskazuje się jakie środki z finansów KK idą na branże a przecież można zrobić chociażby to co od dawna sugerowałem, niech wszystkie środki idą na KK i będą rozdysponowane na branże i regiony i wtedy dopiero zobaczymy naprawdę, gdzie jest konsumowane więcej środków. Piszę o tym, bo naprawdę słabe jest to wskazywanie ciągłe branż, gdy każdy „przytomny wie”, gdzie naprawdę są wydawane duże środki finansowe.

Budżet i preliminarz są to dane wrażliwe, nie będę szeroko omawiał tego tematu ale mogę obiektywnie stwierdzić, że obecne Prezydium KK bardzo dobrze radzi sobie z finansami i należy to uczciwie podkreślić. Pamiętam jak wiele lat wydatki na wynagrodzenia pracowników KK konsumowały prawie 90% uzyskiwanych środków ze składek, teraz te proporcje są o wiele lepsze. Należy również podkreślić mądre gospodarowanie majątkiem związku, działkami, ośrodkami itp. Tu naprawdę widzę dobrą robotę. Tyle o budżecie.

Przewodniczący poinformował o imprezach jakie będą miały miejsce w czerwcu a więc koncert 2 czerwca, 3 czerwca w Historycznej Sali BHP odbędzie się uroczystość związana z rocznicą pielgrzymki Jana Pawła II, natomiast w tej samej Sali w dniu 4 czerwca odbędzie się uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego. O miejscówki na te imprezy należy pytać w Regionach.

Piotr Duda przedstawił przebieg rozmów Prezydium Sztabu Protestacyjnego z Jarosławem Kaczyńskim. W spotkaniu które odbyło się dzień wcześniej przed obradami KK ze strony rządowej uczestniczył Premier RP i niektórzy ministrowie. Piotr stwierdził, że rozmowy były konkretne poruszono tematy najważniejszych spraw, które trzeba i można wdrożyć jak najszybciej. Do katalogu tych spraw nasza strona związkowa zalicza między innymi odmrożenie funduszu socjalnego, możliwość odpisu podatkowego naszej składki, zmiany ustawowe w sprawie ochrony działaczy ( niemożliwość zwolnienia z pracy do wyroku Sądu) oraz wydłużenie działania emerytur pomostowych. Jak wynika ze słów Przewodniczącego, raczej niemożliwe jest wprowadzenie zapisów dotyczących przejścia na emeryturę ze względu na staż pracy. W wyniku tych rozmów powołano dwa zespoły robocze, które niezwłocznie określą jak najszybsze możliwe działania.

Komisja Krajowa przyjęła informację Przewodniczącego i wyraziła aprobatę do jak najszybszych działań tych dwóch zespołów i niezwłocznego wdrożenia najważniejszych tematów w życie.

Po tych informacjach i decyzjach członkowie KK zajęli się uchwałami i stanowiskami, które nie zostały uchwalone na KZD w Częstochowie. Przyjęto między innymi stanowisko ws. Straży Ochrony Kolei, ws. Przyjęcia PUZP w branży energetycznej. Część uchwał i stanowisk KK skierowała do ponownego przygotowania ich treści .

Wśród stanowisk z KZD było stanowisko w sprawie zbiorowego prawa pracy. Stanowisko to wnioskuje między innymi do KK o podjęcie szeregu działań mających na celu zmiany ustawowe i inne, aby stworzyły się większe możliwości zawierania PUZP i zrzeszania się pracodawców.

To stanowisko stawało na KZD chyba dwukrotnie, niestety interwencja Henryka Nakoniecznego, który przekonywał że stanowisko jest źle sformułowane spowodowało, że delegaci nie uchwalili stanowiska.

Teraz na posiedzeniu KK prowadzący obrady Tadeusz Majchrowicz po przeczytaniu treści stanowiska poprosił mnie o zabranie głosu sugerując, że jestem autorem stanowiska. Zabierając głos wyjaśniłem, iż ja nie jestem autorem tego stanowiska, ale oczywiście stwierdziłem że jestem jego gorącym zwolennikiem. W kilku zdaniach przekazałem, że jest potrzebne tego typu stanowisko aby temat układów zbiorowych w tej kadencji był tematem nr 1 w naszym związku.

Po czym i Henryk Nakonieczny i Piotr Duda w długich wystąpieniach przekonywali, że działania w temacie PUZP były i będą prowadzone a treść stanowiska jest źle napisana itd. Itd. Zabierałem jeszcze raz głos wskazując na to, że w ubiegłej kadencji zrobiliśmy sporo aby nagłośnić temat PUZP a teraz musimy stworzyć strategię KK w sprawie działań w temacie PUZP i dlatego tego typu stanowisko będzie pomocne. Stanęło na tym w końcu, że Prezydium KK zmodyfikuje na następne obrady treść tego stanowiska ( mam wcześniej otrzymać od H. Nakoniecznego projekt) i przyjmiemy je w kwietniu podczas obrad KK w Szczyrku.

Cieszę się, iż udało się obronić idee tego stanowiska a teraz trzeba będzie również poprzez działania w zespole ds. rozwoju przemysłu popracować nad strategią działania w temacie PUZP i przedstawić ją Prezydium KK. Takie działania i inne zakładam w ramach strategii KSPCH, jaką żeśmy przyjęli na tą kadencję.

Mirosław Miara