Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-09-09

Notatka z obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

W dniach 29-30 sierpnia 2019 r. w Gdańsku obradowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność. Po przyjęciu protokołu z poprzednich obrad KK przekazano informacje z prac Prezydium i zespołów KK. Tadeusz Majchrowicz przekazał, że jest bardzo mało zgłoszeń do corocznego konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Zgłoszenia przyjmowane są do końca września.

Poinformował również o aktualnej ilości członków w naszym związku, dane nie są imponujące. 83,2 % organizacji to organizacje do 100 członków, tylko 2% to organizacje powyżej 500 członków. Przez ostatnie pół roku odnotowaliśmy dużą ilość rezygnacji z członkostwa w NSZZ Solidarność, zapewne w dużej mierze z powodu sytuacji w oświacie. Wydano tylko 167 000 legitymacji elektronicznych, a miała to być akcja między innymi służąca do dokładnej weryfikacji ilości członków.

Ewa Zydorek zachęcała do pójścia na film „Legiony”, poinformowała, że 23 września w Sali BHP nastąpi inauguracja monety A. Walentynowicz, można się zapisać na uroczystość.

Bogdan Kubiak informował o konkursie dotyczącym poprawy warunków pracy, szczegóły mają być przekazane w terminie późniejszym.

Henryk Nakonieczny zwrócił się z prośbą o uwagi i propozycje do projektu budżetu na 2020 rok. Poinformował, że 23.07 i 27.08 odbyły się posiedzenia zespołu związkowo-rządowego.

Jako sukces, stwierdził, możemy odnotować wprowadzenie pluralizmu związkowego w mundurówkach, (Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna), ustawa wchodzi w życie, liczymy na znaczny przyrost członków. Również jako sukces możemy uznać zmiany w prawie dotyczące ochrony zwalnianych związkowców ( przywrócenie do pracy po wyroku sądu, bez czekania na uprawomocnienie), co prawda mieliśmy inne oczekiwania – domagaliśmy się zakazu zwalniania, do wyroku sądu. Są uzgodnienia ale jeszcze bez decyzji, co do naliczania funduszu socjalnego ( 2 półrocze 2014 w 2019; 2 półrocze 2018 w 2020 r.) Co do zwolnienia składek członkowskich z podatku we wrześniu eksperci stron będą procedować to zagadnienie. Co do emerytur stażowych nie ma uzgodnień póki co ( Piotr poruszył to w wystąpieniu na Sali BHP 31.08 kierując żądanie do Premiera RP). Nie ma nadal uzgodnień co do przyporządkowania SOK do MSWiA, natomiast ponoć realizowana jest podwyżka w budżetówce 500 zł., nie ma jednak oficjalnej informacji.

Piotr Duda poinformował o ostatecznej wygranej jego z Newsweekiem ( Sąd Apelacyjny odrzucił odwołanie, wyrok prawomocny). Poinformował o złej współpracy, złych działaniach obecnej przewodniczącej Rady Dialogu – Doroty Gardias. 18.09 ostatnie posiedzenie pod jej przewodnictwem, teraz pracodawcy kłócą się, kto ma być z ich strony ( przepychanki dotyczące oświadczeń lustracyjnych).

Piotr poinformował, że 31.08 nastąpi podpisanie i powołanie Instytutu Dziedzictwa Solidarności, przekazał również, iż Sala BHP od miesiąca jest oddziałem Muzeum II Wojny Światowej , nie podlega już pod Europejskie Centrum Solidarności.

Zaproponował, co zostało zaakceptowane, że główne uroczystości 40-lecia NSZZ Solidarność odbędą się 29.08.2020 roku w Warszawie ( przemarsz z Pl. Piłsudskiego pod Stadion Narodowy a tam piknik i koncert). Członkowie KK zaakceptowali również projekt logo jubileuszu 40-lecia.

Piotr poinformował również o przebiegu konkursu skoków narciarskich w Zakopanem pod patronatem Solidarności, które odbyły się w sierpniu. Dwudniowa impreza była bardzo udana stwierdził, niestety miał pretensje do wielu organizacji związkowych, które zamówiły bilety na konkurs i ich nie odebrały i nie zgłosiły faktu rezygnacji. Bilety te mogły być sprzedane i związek stracił jak stwierdził ponad 20 000,00 zł. nie odebrano ponad 400 biletów, wymienił wszystkie organizacje, które nie odebrały biletów i niestety z naszego Sekretariatu też koledzy z jednej z firm nie odebrali 20 szt. biletów, które mi wręczono z prośbą o przekazanie.

Piotr Duda poinformował o tym, iż będzie wydane na 40-lecie 11 000 okolicznościowych monet 10 zł .

Poinformował również o sprzedaży działek w Gdańsku (teren Hotelu Dal). To była pierwsza, tak duża transakcja w historii „S”.

Członkowie KK żywiołowo rozpoczęli dyskusję – co się stanie gdy mundurowi zaczną się zapisywać do „S”, mogą zacząć się problemy między regionami co do rejestracji organizacji. 

Ryszard Proksa przedstawił sytuacje w szkolnictwie, stwierdził, ze jego zdaniem nie ma w szkołach ochoty na kontynuowanie strajku w najbliższych miesiącach.

W dalszej części odbyło się, moim zdaniem  „grillowanie” przewodniczącego Sekretariatu Banków i Handlu – Alfreda Bujary. Piotr Duda w sposób bardzo ostry krytykował Alfreda za pismo skierowane do Ministerstwa Pracy w którym Alfred niezgodnie z prawem zdaniem Piotra, zwracał się o zmiany w ustawach między innymi w ustawie o związkach zawodowych. Nastąpiła ostra wymiana zdań i szereg wystąpień członków KK. Uważam, że ta cała akcja przewodniczącego była niepotrzebna i upokarzająca szefa sekretariatu, który znany jest ze swojej wielkiej pracowitości i zaangażowaniu. Nawet jeśli popełnił błąd, to chyba można było inaczej to załatwić a nie robić taką pokazówkę. Osobiście bardzo źle to odebrałem.

Podczas obrad przyjęto stanowisko dotyczące Układów Zbiorowych Pracy. O to stanowisko zabiegałem od KZD w Częstochowie (październik 2018r.). Najpierw podczas KZD tak było procedowane, że nie zostało uchwalone przez delegatów. Potem trafiło na obrady KK i zostało skrytykowane przez Henryka Nakoniecznego i w efekcie znów nieprzyjęte z decyzją, że Prezydium KK poprawi i na następnych obradach KK będzie procedowane. Potem co obrady przypominałem o braku tego stanowiska w programie kolejnych obrad. Dwa miesiące temu na obradach w Olsztynie stanowisko było, ale mnie nie było, byłem w delegacji i też nie przyjęto. No tym razem bez żadnych dyskusji i problemów przyjęto stanowisko.

Drugi dzień  obrad KK rozpoczęto od złożenia kwiatów pod pomnikiem stoczniowców a następnie w Sali BHP członkowie KK przez aklamację przyjęli stanowisko w sprawie 39 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.

Następnego dnia - 31.08 w Gdańsku tradycyjnie jak co roku odbyły się uroczystości 39 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. O godz. 12.00 msza św. w kościele św. Brygidy z udziałem Premiera RP, następnie przemarsz pod pomnik stoczniowców i bramę stoczni, złożenie kwiatów a potem uroczystości w Sali BHP również z udziałem Premiera, podczas których uroczyście podpisano akt powołania Instytutu Dziedzictwa Solidarności oraz przedstawiono logo obchodów 40-lecia w 2020r.

Mirosław Miara