Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-12-12

Notatka z obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Gdańsk 10-11.12.2019r.

10 grudnia w godzinach przedpołudniowych w siedzibie KK w Gdańsku obradował Zespół KK ds. Rozwoju Przemysłu, którego jestem członkiem. Podczas obrad członkowie zespołu zaakceptowali projekt harmonogramu prowadzenia kampanii „Together at Work” przez NSZZ Solidarność w roku 2020r. Przypomnę, że taką kampanię prowadzi obecnie  IndustriALL  Europa. Dwa miesiące temu podczas obrad KK w Jarnołtówku spotkaliśmy się z przewodniczącym – Piotrem Dudą, który poprosił nas o opracowanie projektu harmonogramu kampanii, aby cały związek mógł włączyć się w kampanię. Taki harmonogram osobiście przygotowałem i przedstawiłem kolegom z Zespołu KK ds. Rozwoju Przemysłu. Po małych poprawkach harmonogram został przez zespół zaakceptowany i przewodniczący zespołu – Bogdan Szozda przedstawił po obradach zespołu projekt Piotrowi Dudzie. Teraz czekamy na akceptację harmonogramu przez Prezydium KK i mam nadzieję, że kampania „Together at Work” będzie prowadzona przez NSZZ Solidarność w 2020 r.

 

10 grudnia o godz. 14.00 rozpoczęło się  w Gdańsku posiedzenie  KK NSZZ Solidarność. W pierwszy dzień obradowaliśmy w siedzibie Komisji Krajowej w Sali Akwen.

Na początku obrad w obecności kamer telewizyjnych członkowie KK przyjęli trzy stanowiska:

  • ws. propozycji klimatycznych Komisji Europejskiej
  • ws. zwrotu tablic z 21 postulatami Sierpnia 1980 r.
  • ws. projektu zmiany ustawy dezubekizacyjnej

Stanowiska w załączniku. Po przyjęciu tych stanowisk i opuszczeniu sali przez dziennikarzy procedowano dalszy program obrad. KK przyjęła program obrad oraz protokół z posiedzenia w dniu 15-16.10.2019r. Po tych punktach obrad nastąpiła informacja z prac Prezydium i zespołów KK.

Henryk Nakonieczny mówiąc o  pracy Rady Dialogu Społecznego (RDS) wspomniał o działaniach zespołów problemowych (RDS). W dwóch zespołach tj. zespole ds. rozwoju dialogu społecznego i w zespole ds. prawa pracy obecnie przewodniczącymi będą nasi przedstawiciele, dotychczas byli przedstawiciele pracodawców. W pierwszym będzie Wojtek Ilnicki a w drugim Henryk Nakonieczny.

Do zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego ze względu na fakt omawiania w tym zespole między innymi tematów związanych z Układami Zbiorowymi Pracy został dokooptowany do składu  przedstawiciel naszego Zespołu KK ds. Rozwoju Przemysłu. Tym przedstawicielem będę ja z czego się osobiście bardzo cieszę, bo będę mógł na szerszym forum propagować temat Układów Zbiorowych Pracy, może uda się w końcu coś więcej zdziałać, czas pokaże.

Henryk Nakonieczny poinformował również, że po niedawnych rozmowach z ministrem wie, że jest przygotowana ustawa, która pozwoli odpisywać składki członkowskie od podatku, ale jak stwierdził minister, czekają na dobry moment polityczny, aby tą ustawę uchwalić.

Bogdan Kubiak, który jest jednym z członków RDS z ramienia NSZZ Solidarność, poinformował, iż członkowie Rady Dialogu Społecznego po zapoznaniu się z prowadzoną kampanią „Together at Work” zdecydowali się objąć tę kampanię swoim patronatem. To oczywiście bardzo dobra dla nas informacja, zobaczymy w czasie, co tak naprawdę może to znaczyć. Piotr Duda poinformował, że będzie dokonana zmiana ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i będzie obowiązywać lustracja członków RDS. Piotr poinformował również, że następne posiedzenie KK odbędzie się 29 stycznia 2020 r. w  Warszawie w Pałacu Prezydenckim. Mam nadzieję, że zanosi się na podpisanie kolejnego porozumienia z kandydatem na Prezydenta RP. Natomiast 18 maja 2020r. w 100 rocznice urodzin naszego Papieża Jana Pawła II w Watykanie będą uroczystości na które ma stawić się „Solidarność”. Przewodniczący już apelował, byśmy licznie stawili się na tych uroczystościach.

W dalszej części obrad szeroko omawiano akcje w Castoramie. Przypomnę pracodawca zwolnił tam dyscyplinarnie całą komisje zakładową. Póki co mimo szerokiej akcji sprawa nie jest pomyślnie rozwiązana, będą dalsze działania.

Omawiano również przygotowania do obchodów 40 rocznicy powstania „Solidarności”. Przypomnę, że główne obchody będą 29 sierpnia 2020 r. (sobota) w Warszawie.

Członkowie KK przyjęli również uchwałę o programie pilotażowym „Rozwój Związku” . Uchwała i załącznik do uchwały w załączniku maila.

W drugim dniu członkowie KK uczestniczyli w mszy św. W Bazylice pw. Św. Brygidy, msza za spokój duszy wieloletniego działacza „Solidarności” niedawno zmarłego, śp. Antoniego Gawrocha. Po mszy złożono tradycyjnie kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców a następnie w Historycznej Sali BHP odbyło się tradycyjne „łamanie opłatkiem”.

Mirosław Miara