Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-12-18

Notatka z obrad Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego

W dniu 5 grudnia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego. W pierwszej części obrad nastąpiło formalne przyjęcie protokołu z posiedzenia Podzespołu w dniu 4.01.2017 r. Następnie dyskutowano po raz kolejny na temat: stanowiska szczególne i o szczególnym charakterze w przemyśle szklarskim w porównaniu z innymi przemysłami. Federacja Związków Zawodowych Szkło od jakiegoś czasu zabiega o rozpoczęcie prac nowelizacji załącznika nr. 1 „Wykaz prac w szczególnych warunkach” do ustawy z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych. Na wniosek Federacji i PIP jakiś czas temu zostały przeprowadzone badania i pomiary parametry mikroklimatu gorącego, oraz wydatku energetycznego przez akredytowane laboratoria, których wyniki przesłano do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. W „wykazie prac szczególnych” jest około ośmiu stanowisk np. w hutach metali a nie ma praktycznie identycznych stanowisk, które występują w hutach szkła. Tematem tym w najbliższym czasie ma się również zająć Rada Dialogu Społecznego, zobaczymy czy będą pozytywne rezultaty. W punkcie obrad : Wprowadzenie ułatwień w zakresie praktycznej nauki zawodu, wypowiadali się pracodawcy oraz przedstawiciele ministerstwa szkolnictwa. Pracodawcy wnioskowali o odpowiednie dotacje z ministerstwa dla nich w celu pokrycia kosztów nauki stażystów w zakładach pracy. Przedstawiciel ministerstwa stwierdził, że już obecne przepisy powodują, iż szkoły otrzymują pewne środki na te cele, tylko okazuje się, że niechętnie informują o tym pracodawców. Następnie omawiano plany zmian na polskim rynku recyklingu odpadów opakowaniowych – kaucjonowanie opakowań. Ministerstwo Środowiska opracowuje taki projekt. Wydawałoby się, że wszyscy powinni być jak najbardziej za wprowadzeniem takiego programu a w dyskusji wynikło, że jest dużo obaw co do wprowadzenia projektu kaucjonowania i co mnie najbardziej zaskoczyło, przedstawiciele pracodawców twierdzili, że taki program może spowodować zmniejszenie ilości uzyskiwanych odpadów szklanych, potrzebnych do produkcji. Następnym punktem było omówienie program wspierania termomodernizacji budynków jednorodzinnych jako narzędzie ograniczania smogu. Przyznam szczerze, że nie do końca zrozumiałem sens tego punktu w tym podzespole. Dyskusja o zmianie pieców w domach na bardziej ekologiczne trochę mnie zadziwiła, podejrzewam, że bardziej chodziło tu o lobbowanie wyrobów szklanych do termoizolacji mieszkań i domów, ale dyskusja kręciła się raczej wkoło pieców !!! na obradach podzespołu ds. przemysłu szklarskiego. W ostatnim punkcie: sprawy różne, strona związkowa podczas krótkiej przerwy debatowała po raz kolejny nad uzgodnieniem wspólnego Współprzewodniczącego ze strony związkowej. Rok temu zaproponowałem aby współprzewodniczącym był przedstawiciel NSZZ Solidarność, ponieważ to nasz związek był autorem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego na podstawie której wznowiono prace trójstronnych zespołów branżowych. Niestety OPZZ i Forum nie zgodzili się z taką propozycją. Ponieważ rok minął a my nadal nie mieliśmy współprzewodniczącego, zaproponowałem aby w roku 2018 tę funkcję pełnił wcześniej zgłaszany przez OPZZ i Forum – kolega Augustyn Stachowicz i aby co roku rotacyjnie po kolei każda centrala OPZZ; NSZZ Solidarność; Forum) przejmowała to stanowisko. Takie uzgodnienia przyjęto i na tym zakończono obrady.

 

Mirosław Miara