Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-04-27

Notatka z posiedzenia KK w dn.25-26.04.2017r. we Wrocławiu

W dniach 25-26 kwietnia br. w Centrum Historii Zajezdnia  we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej  NSZZ Solidarność.

Centrum Zajezdnia we Wrocławiu, pełni podobną funkcję, jak historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej.

Od złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą przy historycznej Zajezdni rozpoczęło się we Wrocławiu posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W pierwszej oficjalnej części gościem KK był krajowy duszpasterz ludzi pracy, ks. Abp Józef Kupny.

Metropolita Wrocławski podziękował „Solidarności” za działalność na rzecz pracowników i całego społeczeństwa. Odnosząc się do osoby bł. ks. Jerzego, zaprosił wszystkich do większego zaangażowania w pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę, którą zapoczątkował w 1983 r. Patron Związku.

Szef Regionu Podlaskiego Józef Mozolewski przekazał Arcybiskupowi Józefowi Kupnemu i proboszczowi Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Jelczu-Laskowicach ks. Dariuszowi Janiakowi relikwie bł. ks. Jerzego.

Ksiądz Władysław Pasiuta został uhonorowany tytułem Zasłużony dla NSZZ “Solidarność”,

Statuetkę i podziękowania przekazano  Zbigniewowi Bonarskiemu – potocznie w Związku nazywanego Ojcem Zbigniewem – który zakończył swoją działalność w jasnogórskiej fundacji Pro Patria Bastion Świętego Rocha.

Statuetkę i podziękowania przekazano również Marianowi Krzaklewskiemu, który przeszedł na emeryturę. Gratulacje i podziękowania za wiele lat pracy na rzecz NSZZ „Solidarność” przekazał Piotr Duda. Dziękując swojemu poprzednikowi, Piotr Duda wyraził oczekiwanie, że „Solidarność” nadal będzie mogła wykorzystywać jego wiedzę i doświadczenie. Na co świeżo upieczony emeryt odpowiedział, ze w Europie właśnie toczy się debata nad właściwym wykorzystaniem potencjału osób w wieku emerytalnym i że on również nadal będzie aktywny.

W przyjętym stanowisku w sprawie projektów ustaw z pakietu „Konstytucji Biznesu” Komisja Krajowa zdecydowanie opowiedziała się przeciwko powołaniu Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców, podtrzymując tym samym wcześniejszą opinię Prezydium Komisji Krajowej. - To zagrożenie dla  trójstronnego dialogu społecznego w Polsce Nadrzędnym zadaniem Państwa powinno być wspieranie dialogu trójstronnego w Polsce. Taka formuła zapewnia zrównoważony, oparty na pokoju społecznym wzrost gospodarczy, co jest celem m.in. Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego rozwoju. Powołanie Komisji oraz Rzecznika wywoła zupełnie odmienny efekt – czytamy w przyjętym stanowisku.

Komisja Krajowa zwróciła również uwagę na niedopuszczalny sposób prowadzenia prac nad projektami ustaw z pakietu Konsytuacja Biznesu. W ocenie Związku, podczas prowadzenia prac nad pakietem dochodzi do uchybień proceduralnych polegających głównie na wadliwym trybie konsultacji społecznych. Komisja Krajowa wezwała też do takiego procedowania pakietu, aby została zachowana transparentność procesu legislacyjnego.

Jeszcze ostrzej Komisja Krajowa oceniła projekt ustawy o zmianie „ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, oceniając zarówno jej zawartość merytoryczną, jak i fakt pominięcia „Solidarności” w obowiązkowej konsultacji.

Komisja Krajowa opowiedziała się również za dalszym wzmacnianiem Państwowej Inspekcji Pracy. W stanowisku w sprawie zmian w zakresie wykonywania obowiązków i uprawnień przez PIP, Komisja Krajowa postuluje o wzmocnienie prawa do kontroli bez uprzedniego informowania przedsiębiorcy oraz nowe uprawnienie do stosowania administracyjnego nakazu zmiany umowy cywilno-prawnej na umowę kodeksową. Takie stanowisko to skutek doświadczeń zebranych w prowadzonych przez „Solidarność” akcjach „Żółtych kartek” i „13 zł… i nie kombinuj”.

Komisja Krajowa w przyjętym również stanowisku oceniła sytuację w służbie zdrowia. Krytycznie oceniono brak realizacji zapowiadanych przez Premier RP podwyżek, co wzmacnia proces emigracji pracowników medycznych i prowadzi do konfliktów społecznych.

W kolejnym stanowisku KK odniosła się do dalszych unijnych prac nad drugim pakietem klimatycznych. Komisja Krajowa domaga się od rządu pilnego sformułowania strategii Polski w zakresie polityki klimatycznej. Jej celem powinna być renegocjacja polityki klimatycznej UE.

Podjęto uchwałę o rozszerzeniu składu Krajowej Komisji Wyborczej wybierając Barbarę Porzuczek – prawnik z Regionu Małopolska.

 

Szeroko omówiono sytuację w Krajowej Sekcji Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej. Po wysłuchaniu stron, KK postanowiła zawiesić działalność Rady oraz Komisji Rewizyjnej tej Sekcji. KK  podjęła uchwałę o wprowadzeniu zarządu komisarycznego w tej Sekcji, który doprowadzi do zwołania WZD Sekcji.

W programie obrad KK było również uchwalenie zmian w ankiecie osobowej kandydata władz związku, ale po dyskusji i stwierdzeniu, że projekt wymaga doprecyzowania, przeniesiono ta decyzje na następne obrady KK.

 

Piotr Duda poinformował o tym iż Sala BHP uzyskała status muzeum i będzie finansowana przez ministerstwo. Przekazał również, że jako związek mamy kłopoty z dialogiem w niektórych ministerstwach między innymi Min. Rozwoju, Sprawiedliwości, Rolnictwa, skrytykował również brak konsultacji Rządu z NSZZ Solidarność. Dawniej Przewodniczący Regionu Wielkopolska Południowa a obecnie Poseł -  Jan Mosiński, szeroko informował o pracach nad ustawą dotyczącą wolnych niedziel w handlu. Najprawdopodobniej w Sejmie dojdzie do kompromisu w tej sprawie i będą przegłosowane dwie wolne niedziele w miesiącu. Stanowisko NSZZ Solidarność w tej sprawie się nie zmienia, występowaliśmy o wszystkie wolne niedziele w handlu, teraz decyzja jest w rękach posłów.

 

W drugim dniu obrad w Ośrodku PIP, odbyła  się konferencja „Światowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy”.

 

Miara Mirosław