Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2018-12-12

Notatka z posiedzenia Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN

6 grudnia 2018 roku odbyło się 90 posiedzenie  Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN. Poruszono następujące tematy:

1.Tlenki azotu – problem występowania tlenków azotu pochodzących z silników Diesla w kopalniach KGHM. Prowadzone są analizy ilościowe, jednocześnie kierownictwo kombinatu przystępuje do wymiany silników Diesla we wszystkich urządzeniach użytkowanych w kopalni. Nowe silniki będą emitowały o wiele mniej substancji toksycznych, całkowita wymiana ma nastąpić w ciągu 5 lat.

2. Cytostatyki – leki przeciwnowotworowe stanowią poważne zagrożenie dla pracowników służby zdrowia zwłaszcza dla średniego personelu – kobiet. Wykonano szereg badań potwierdzających zagrożenie. Komisja przegłosowała wartości NDS dla etopoksydu i fluorouracylu.

3. Komisja przegłosowała wartości NDS dla nitroanizolu.

4. Poszczególne zespoły przedstawiły wyniki prac w 2018 r. i plany na 2019 r:

a) Dla 10 substancji opracowano dokumentację i propozycję NDS.

b) czynniki biologiczne – nowelizacja dyrektywy UE i uszczegółowienie normatywów.

c) propozycja nowej normy dla hałasu ultradźwiękowego.

d) propozycja nowej normy dla klimatu gorącego.

e) promieniowanie UV – rozszerzone badania dla spawaczy i innych narażonych pracowników.

 

Notatkę sporządził członek komisji Wojciech Drebert.