Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2018-09-19

Notatka z posiedzenia Przewodniczących Regionów oraz Przewodniczących Krajowych Sekretariatów

W dniu 18 września 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium KK z Przewodniczącymi Regionów oraz Przewodniczącymi Krajowych Sekretariatów Branżowych.

Obrady odbyły się w nowej siedzibie Komisji Krajowej w Warszawie na ulicy Prostej 30. Siedziba jakiś czas temu została zakupiona przez nasz związek. Obecnie trwa tam remont i przystosowanie pomieszczeń do naszych potrzeb. Wyremontowano właśnie pierwsze piętro na którym znajduje się duża sala konferencyjna i właśnie w tej sali odbyły się obrady. Gośćmi obrad byli: Małgorzata Sadurska – były szef Kancelarii Prezydenta RP, Stanisław Szwed - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy, Ludwik Kowalski – proboszcz z parafii św. Brygidy w Gdańsku, ks. Krzysztof Sroka, zastępca dyrektora Caritas Polska.

Podczas uroczystej części spotkania, Przewodniczący Piotr Duda podziękował Pani Małgorzacie Sadurskiej za pomoc w działaniach dotyczących zakupu siedziby natomiast proboszcz z parafii św. Brygidy w Gdańsku dokonał poświęcenia siedziby.

Po uroczystej części, była runda pytań i odpowiedzi do Stanisława Szweda - sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiesława Łyszczka – Głównego Inspektora Pracy. Dyskusja dotyczyła aktualnych problemów pracowniczych, m.in. kwestii zatrudniania cudzoziemców, problemów nauczycieli, podwyżek dla budżetówki czy pomocy finansowej dla seniorów.

W części roboczej obrad omówiono sprawy dotyczące zbliżającego się Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność. Wstępnie przedyskutowano projekty uchwał zjazdowych, omówiono zasady podziału miejsc w KK i inne zagadnienia związane z organizacja i przebiegiem Zjazdu. Ciąg dalszy tych tematów nastąpi podczas obrad KK w Zielonej Górze za tydzień.

 

Mirosław Miara