Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-03-05

Notatka z WZD Michelin Polska

W dniu 1marca 2019r. w Olsztynie w firmie Michelin Polska S.A. odbyło się  XXXII Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Michelin Polska S.A. Komisja Międzyzakładowa organizuje WZD swojej organizacji corocznie a tym razem odbyły się również wybory uzupełniające trzech członków KM.

Na obrady organizatorzy zaprosili przedstawicieli (Przewodniczący i Skarbnik) „bratniej” organizacji z Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. , Przewodniczącego Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność.

Po odczytaniu i zatwierdzeniu programu obrad i wyborze Przewodniczącego i Prezydium WZD przystąpiono do realizacji kolejnych punktów. Przewodniczący KM – Robert Tracewski przedstawił sprawozdanie z minionego roku kadencji i należy przyznać, że sprawozdanie zawierało wiele działań organizacji co oznacza jednoznacznie, iż organizacja w Michelin Polska jest bardzo aktywna w działaniach na rzecz swoich członków. Na koniec sprawozdania Przewodniczący poinformował o pozytywnym zakończeniu dzień przed WZD negocjacji płacowych. Podczas obrad WZD na spotkanie przybyła Dyrektor HP Michelin Polska - Agata Trzcianowska, informując zebranych o najważniejszych aktualnych wydarzeniach w Spółce.

Po tej części obrad odbyły się wybory uzupełniające trzech członków KM, zgłoszono 5 kandydatów i przeprowadzono tradycyjną procedurę wyborczą zgodną z naszą ordynacją wyborczą. Wybory nadzorowała przedstawicielka Regionalnej Komisji Wyborczej - Anna Żurawek-Niszczak. Po dwóch turach dokonano wyboru trzech członków KM a w trakcie liczenia głosów głos zabierali zaproszeni goście.

Po wyborach i zrealizowaniu wszystkich punktów programu obrad Przewodniczący KM NSZZ Solidarność Michelin Polska S.A. dokonał zamknięcia WZD.

Mirosław Miara