Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2018-01-11

Notatka ze spotkania branżowego

W dniu 8 stycznia 2018 r. w Gdańsku odbyło się spotkanie prezydium Komisji Krajowej  z przewodniczącymi branż. Na początku Bogdan Kubiak przywitał licznie przybyłych gości. Zwrócił uwagę na trwające już wybory, które zakończy Krajowy Zjazd Delegatów w Częstochowie. Wspomniał także o rozpoczętym procesie liczenia struktur branżowych w celu określenia wysokości 2% odpisu na branże.

Kolejno głos zabrał Tadeusz Majchrowicz, który przedstawił sytuację zbierania wniosków o elektroniczne legitymacje, których na chwilę obecną jest 50 000 !!!!!!!. Zachęcał do promowania mobilej wersji Tygodnika Solidarność.

Piotr Duda swoje wystąpienie rozpoczął od podsumowania roku. Odniósł się do uchwały programowej Związku przyjętej na Krajowym Zjeździe  Delegatów w Bielsku- Białej, która została zrealizowana niemal w całości (95%).  Kolejnym sukcesem poprzedniego roku było wpisanie przez obecnie rządzących postulatów Solidarności w swoje programy wyborcze, które dały im wygraną w wyborach parlamentarnych. Umowa programowa podpisana przed wyborami z "Solidarnością" przez  Andrzeja Dudę również pomogła mu osiągnąć zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Związki zawodowe są w Polsce bardzo potrzebne, ponieważ sytuacja pracowników w naszym kraju nadal nie jest dobra, jednak pracownicy w dalszym ciągu nie potrafią tego zrozumieć.

Następnie Piotr Duda przeszedł do spraw ważnych dla Solidarności. Przypomniał o corocznej Pielgrzymce Ludzi Pracy, organizowanej od lat, jednocześnie zachęcając do promowania jej wśród członków związku. Jego apel w poprzednim roku przełożył się wzrost liczby obecnych podczas ubiegłorocznej pielgrzymki. Przewodniczący KK namawiał do połączenia pielgrzymek branżowych, tak aby wszyscy razem mogli się modlić na Jasnej Górze w intencji ludzi pracy w Polsce.

W swoim podsumowaniu 2017 roku Przewodniczący zauważył, że choć rok 2017 był dobrym rokiem, to jednak dialog społeczny zaczął kuleć. Za ten stan rzeczy odpowiedzialna jest Henryka Bochniarz, która jako szefowa Rady Dialogu Społecznego wpisywała się w opozycję, a OPZZ chciał koniecznie występować w roli mediatora. Solidarność krytykowała takie działania. Inne związki zawodowe nie są zainteresowane usamodzielnieniem się Rady Dialogu Społecznego, ponieważ zadowala ich finansowanie. W Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego ma nastąpić zmiana w rolach pełnionych przez Marszałka i Wojewodę.

Premier Morawiecki w swoim expose mówił o konieczności dialogu społecznego, co jest ważnym sygnałem dla związku. Zwłaszcza  w przypadku ustawy o składkach zusowskich, gdzie konsultacje społeczne nie odbyły się w ogóle.  Duda przypomniał, że posłowie pochodzący z "Solidarności" głosowali zgodnie z linią partii PiS, nie biorąc w ogóle pod uwagę sprzeciwu Związku. Na szczęście po spotkaniu szefa "S" z Prezydentem RP,  ustawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego.  Piotr Duda był bardzo zawiedziony postawą posłów, byłych działaczy związkowych, którzy zapomnieli skąd pochodzą  głosując jak wytrawni działacze partii.

Priorytetem  dla Związku w nadchodzącym roku jest między innymi rozwój układów zakładowych i zbiorowych pracy. W tej chwili branżowych układów właściwie nie ma. ”Solidarność' razem z Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje się do prac nad przepisami, które będą obligowały pracodawców do wprowadzania układów w firmach. Kolejną omawianym celem na 2018 rok jest wolność związkowa. Będzie to temat najbliższego spotkania z Ministrem Ziobrą, ponieważ państwo nie radzi sobie z art.12 Konstytucji RP, w którym mowa jest o wolności do zrzeszania się w związki zawodowe. Związek w dalszym ciągu boryka się z problemami takimi jak trudności w zakładaniu organizacji i ochroną działaczy. Solidarność przygotowuje w lutym konferencję na ten temat.

Przewodniczący KK zwrócił uwagę, że są ministrowie, którzy nie chcą rozmawiać i wobec których należy stosować różne inne naciski.

W związku z tym, ze nie udało się doprowadzić do możliwości wliczania okresu składkowego do emerytury i nie nastąpił żaden przełom w rozmowach na ten temat, Związek zapowiada powrót do prac nad emeryturami pomostowymi.

Kolejna omawianą sprawą było wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Pracy. Chodzi o zwiększenie możliwości działania dla inspektorów PIP oraz zwiększenie ich kompetencji. Związek sprzeciwia się również próbom oderwania PIP od Sejmu. Obecna sytuacja, kiedy PIP znajduje się przy Sejmie i odpowiada przed Radą Ochrony Pracy jest zdaniem szefa KK najlepszym rozwiązaniem z możliwych.

Po tej części spotkania, odmówiono modlitwę i nastąpiło łamanie się opłatkiem przez wszystkich uczestników. Nasz Sekretariat reprezentowali: Mirosław Miara (przewodniczący KSPCH), Bolesław Potyrała (przewodniczący KSGNiG), Sławomir Bezara (przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego), Henryk Kleczkowski (przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego), Marek Ziarkowski (przewodniczący KSPPP).

Bolesław Potyrała