Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-09-23

Notatka ze spotkania IndustriALL Europa Region Wschodni

W dniach 22-24 września 2015 r. w Hotelu Trigan w Strbske Pleso na Słowacji, odbyło się kolejne cykliczne spotkanie IndustriALL Europa Region Wschodni.

Przypomnę, że do tego regionu oprócz Polski należą: Słowacja, Czechy, Węgry, Słowenia, spotkania odbywają się dwa razy w roku, na wiosnę i jesienią.

Spotkanie otworzyli gospodarze tj. koledzy ze Słowacji a w pierwszym punkcie obrad wystąpił Sekretarz Generalny IndustriALL Europa – Ulrich Eckelmann. Jego wystąpienie dotyczyło głównie przygotowań do Kongresu, który odbędzie się w przyszłym roku w Madrycie (8-9 czerwiec). Opracowywane są  propozycje zmian struktury organizacji oraz statutu. Ulrich uważa, że obecna struktura jest zła, istnieje olbrzymia ilość różnych komitetów a pracownicy IndustrALL większość czasu pracy poświęcają wyłącznie sprawom, które są związane z przygotowywaniem obrad tych komitetów, spotkań i konferencji, nie zajmują się merytoryką, działalnością organizacji. Pracują obecnie dwie grupy robocze, które opracowują i przygotowują propozycje zmian: pierwsza -  w strukturze; druga – w statucie. Trwa również dyskusja ilu ma być zastępców przewodniczącego, ilu sekretarzy generalnych i ilu zastępców.

Podczas posiedzenia podjęliśmy stanowisko, iż nasz region proponuje dwóch zastępców sekretarza generalnego, ze wskazaniem, że jednym powinna być kobieta, obecnie jest trzech. Ulrich poinformował, że on sam odchodzi w przyszłym roku na emeryturę i już nie będzie kandydował.

Drugim tematem obrad był problem wolnego handlu TTIP  pomiędzy  UE-USA. Umowa o wolnym handlu, która negocjowana jest pomiędzy UE i USA to zapewne szansa, ale też zagrożenie. Niższe ceny energii w USA mogą uderzyć w  przemysł chemiczny i energochłonny np. w Polsce. Temat referowała Martina Schneller z Austrii, wskazując na wiele zagrożeń np. proponuje się, że jeśli inwestorzy z USA napotkają na jakieś problemy w danym kraju z UE gdzie zainwestowali, to spory nie będzie rozwiązywał Sąd w danym kraju, tylko bliżej nieznany organ ponadnarodowy. Podobnie może być z nieprzestrzeganiem prawa pracy jakie jest w Europie w przypadku firm z USA, które wejdą na nasz rynek.

Ponoć urzędnicy UE chcą tak procedować to porozumienie, że będzie zatwierdzane i podpisywane przez UE, bez decyzji parlamentów z poszczególnych krajów (!) Podczas obrad przyjęliśmy stanowisko w tej sprawie, zwracając się do IndustrALL Europa o dokładne zbadanie sprawy i o przeciwdziałanie zagrożeniom.

W następnym punkcie omówiliśmy przygotowania do spotkań w przyszłym roku, padały różne propozycje tematów na te obrady, między innymi , tematyka bezrobocia wśród młodych, wpływ cyfryzacji na bezrobocie i inne. W przyszłym roku organizatorem spotkania wiosennego będzie Polska.

Ulrich poprosił również organizacje żeby wpłacały należne składki. Z Polski mamy zapłacone przez SPCH; SM i SGiE, czyli Solidarność a wszystkie inne organizacje członkowskie z OPZZ i Kadry nie zapłaciły.

Przy okazji informuję, że po wielu naszych zabiegach, mailach, pismach ( w wykonaniu Sandry) udało nam się „zalegalizować” składki na poziomie jakie my zdecydowaliśmy się płacić od dwóch lat a nie jakie (większe oczywiście) od nas chcieli. Straszono nas wykreśleniem z organizacji, ale udało się i mamy tą sprawę formalnie uregulowaną.

 

Miara Mirosław