Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2020-06-24

Notatka ze spotkania informacyjnego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

W dniu 23 czerwca 2020r. w Zakopanem w ośrodku Hyrny odbyło się spotkanie informacyjne KK NSZZ Solidarność. W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób, czyli mniej niż połowa członków KK. To pierwsze obrady od miesięcy, gdy zaczęła się pandemia.

Głównym punktem tego spotkania była uroczystość wręczenia statuetki „Człowieka Roku 2019 Tygodnika Solidarność”. Laureatem tegorocznej gali został i statuetkę otrzymał – Prezydent RP Andrzej Duda. Na uroczystość Prezydent przybył wraz z małżonką. Po przywitaniu gości, ogłoszeniu wyników przez redaktora naczelnego tygodnika oraz przeczytaniu laudacji przez wiceprzewodniczącego – Tadeusza Majchrowicza nastąpiły przemówienia : Prezydenta RP oraz przewodniczącego NSZZ Solidarność. Na koniec uroczystości odbył się krótki koncert artystyczny w wykonaniu lokalnego zespołu muzycznego.

Po zakończeniu gali i po obiedzie, członkowie KK uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym. Takie właśnie określenie tych obrad KK zostało zastosowane w treści zaproszenia. Nie miały to być tradycyjne obrady merytoryczne, lecz właśnie spotkanie informacyjne. Taka forma wynikała zapewne głównie z powodu panującej pandemii i spodziewanej mniejszej ilości uczestników obrad.

Na początku tej części obrad przewodniczący poinformował o słabej realizacji reorganizacji dotyczącej działań związanych z rozwojem związku. Jakiś czas temu informowałem, że reorganizacja miała polegać na tym, że organizatorzy związkowi zatrudnieni przez KK mieli obecnie być zatrudniani w tzw. makroregionach i miało być zatrudnionych 20 organizatorów związkowych. Po prawie roku reorganizacji do tej pory zatrudniono tylko 11 organizatorów, jak widać pomysł który miał pozytywnie wpłynąć na rozwój związku,, raczej kuleje mówiąc delikatnie.

Podobnie jest z realizacją uchwały KZD tj. wydawanie legitymacji związkowych. Akcja trwa 3 lata i do tej pory wydano 180 000 legitymacji, no to jest raczej olbrzymia porażka moim zdaniem. Nie będę się silił na komentowanie tego stanu rzeczy, pewnie każdy z nas ma różne argumenty w tej sprawie. Smutne jest to, że nie wykonujemy swoich uchwał, które sami zatwierdzamy, no ale cóż.

W następnej części spotkania pracownicy naszej spółki DOMS przedstawili ofertę ośrodków w Zakopanem, Spale i Jarnołtówku dla członków „S” z okazji 40-lecia Solidarności.

Wcześniej informowałem o ofercie w tych ośrodkach dla organizowania uroczystości związkowych, teraz mówiono o ofercie indywidualnej dla członków związku tj. o tym czego od dawna, również ja domagaliśmy się od Prezydium.

Otóż w skrócie obecna oferta z okazji 40-lecia polega na otrzymaniu przez każdego członka związku bonu o wartości 200,00 zł. Bon ten będzie można zrealizować właśnie w tych trzech ośrodkach wypoczynkowych w okresie od 1 sierpnia 2020r do 31 lipca 2021 r. Aby zrealizować bon, należy zarezerwować w jednym z tych ośrodków przynajmniej dwa noclegi z pełnym wyżywieniem. Z oferty mogą skorzystać członkowie związku, emeryci członkowie związku oraz członkowie związku którzy w tym czasie się zapiszą ( taka zachęta do wstąpienia w szeregi „S”). Bony będą wydawane w poszczególnych Regionach i tam będzie można uzyskiwać szczegółowe informacje. Autorzy pomysłu zakładają, że z oferty skorzysta minimum 5% członków związku.

Prezes DOMS zaapelował aby członkowie związku zalajkowali, polubili stronę spółki DOMS, żeby zareklamować nasze ośrodki: https://www.facebook.com/DOMS.Zakopane

Oprócz tej oferty okolicznościowej na 40-lecie, jest również druga oferta indywidualna dla członków związku w tych ośrodkach. Po okazaniu legitymacji związkowej każdy członek związku może otrzymać zniżkę 10% w tych ośrodkach. No cóż mogę w końcu napisać „mamy to”.

W następnej części dyskutowano o wrześniowej Pielgrzymce Ludzi Pracy o uroczystościach sierpniowych w Gdańsku (uroczystości w Warszawie jak wiemy są odwołane). Tę dyskusję mogę podsumować tak, że na dzisiaj nie ma konkretnych decyzji co do przebiegu tych wydarzeń. Pielgrzymka być może się odbędzie, ale w ograniczonym zakresie (konkretne ilości osób z poszczególnych Regionów) i raczej w Bazylice. Decyzje będą zapadać przy bacznej obserwacji wydarzeń związanych z pandemią. Uroczystości w Gdańsku raczej też będą tj. msza święta w kościele św. Brygidy, spotkanie pod bramą stoczni, może również uroczystości w Sali BHP, ale to też w jakim zakresie będzie organizowane, będzie uzależnione od aktualnej sytuacji.

Przewodniczący poinformował, że w roku 2021 jest przewidywany Krajowy Zjazd Delegatów w Zakopanem być może przedłużony o jeden dzień i z organizacją koncertu (tak trochę w zamian za odwołane uroczystości które miały być w tym roku).

W połowie sierpnia w Warszawie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych mają się odbyć jednodniowe obrady Komisji Krajowej.

Z okazji 40-lecia ma być wydany okolicznościowy album, który otrzymają wszystkie organizacje.

To tyle najistotniejszych informacji z tego spotkania. Jak widzimy pandemia odciska piętno również na naszej działalności. Spotkanie się odbyło, ale frekwencja poniżej 50%. Mam też duże obawy, bo raczej wszyscy zapomnieliśmy o restrykcjach, maseczkach. Odległości na salach obrad niby były zachowane zgodnie z przepisami, ale wszyscy ze sobą się spotykali rozmawiali i witali poprzez podawanie rąk i mam nadzieję, że nie będzie z tego powodu złych konsekwencji zdrowotnych dla członków KK.

Mirosław Miara