Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-12-02

Notatka ze spotkania Komitetu Dialogu Społecznego w Branży Gazowniczej IndustriAll European

"Korzystając z okazji chciałbym bardzo podziękować Piotrowi i innym kolegom za wspaniałe przedstawienie sytuacji w Polsce, które zrobili wczoraj. To było bardzo pomocne i pomoże nam poprawnie zmapować wyzwania."

Te słowa podziękowania Sophie Grenade  prowadzącej spotkanie  powinny wskazać na aktywny i zaangażowany udział naszych delegatów do IndustriAll Europe, kolegów Piotra Łusiewicza i Krzysztofa Mosia, wraz ze wspomagającym ich działania nowym kolegą Tomaszem Biber, w prace komitetu dialogu społecznego sektora gazowego, w trakcie konferencji, która odbyła się online 29 listopada 2021 roku.

Spotkanie partnerów dialogu społecznego było w formie online, wideokonferencji, z powodu powrotu dużej ilości zakażeń wiadomym wirusem w krajach Unii Europejskiej.

W trakcie spotkanie, w którym uczestniczyła pani Adela Tesarova, z Komisji Europejskiej, omawiano problemy społeczne i zatrudnienia, oraz zubożenia nie tylko energetycznego związane z rosnącymi cenami energii i jej nośników w Europie. Naturalnie istotnym elementem spotkania był pakiet klimatyczny „Fit for 55”, a szczególnie jego następstwa w sektorze gazownictwa.

Strona polska, dokonała bardzo szerokiej prezentacji sektora gazowego w Polsce z naciskiem na rolę Gaz Systemu, przedstawiając partnerom również polskie zastrzeżenia i uwagi do przewidywanych zmian na terenie Unii Europejskiej w kontekście wspomnianego pakietu jak również obecnej sytuacji.

Prezentację  w języku angielskim  przedstawił kolega Tomasz Biber, natomiast koledzy Piotr Łusiewicz i Krzysztof Moś, odpowiadali na pytania merytoryczne, oraz zajmowali głos w dyskusji.

Istotne i niepokojące było zachowanie pani Adela Tesarovej z Komisji Europejskiej, która nie potrafiła wprost udzielić odpowiedzi na pytania kolegi Łusiewicza o tematy społeczne (zatrudnienie i płace)
w kontekście zmian wynikających z pakietu klimatycznego, o braku odpowiedzi na pytanie o rolę gazu w transformacji, szczególnie w krajach Europy Środkowej nie wspomnimy.

Ogólnie pozycja Komisji Europejskiej jest bardzo upolityczniona, i silnie bazuje na parametrach ekologicznych i ekonomicznych, z małym uwzględnieniem sytuacji społecznej. Tym samym działania podejmowane przez partnerów dialogu społecznego są konieczne, i zgodnie z duchem spotkania powinny być solidarne i merytoryczne dla dobra wspólnego.

Inną ciekawostką, to fakt, o bardzo słabej znajomości sektora gazowego w Polsce we wszystkich aspektach.

Obecnie jest czas do następnego spotkania, w marcu 2022, do którego delegaci w oparciu
o wymienione w międzyczasie uwagi z kolegami z Polski i innych krajów, z pewnością dobrze się przygotują.