Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-06-08

Nowy Przewodniczący KZ NSZZ Solidarność T.C. Dębica - Andrzej Bal

W dniu 7 czerwca 2016 roku w Miejskim Domu Kultury KOSMOS w Dębicy odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Delegatów NSZZ Solidarność. Podczas którego dokonano wyboru Przewodniczącego KZ NSZZ Solidarność T.C. Dębica. Przypomnę, że 8 maja 2016 roku odszedł do Pana poprzedni przewodniczący, nasz przyjaciel - Tomasz Podlasek.

W wyniku wyborów wyłoniono nowego Przewodniczącego KZ NSZZ Solidarność T.C. Dębica, którym został - ANDRZEJ BAL.

W imieniu Rady KSPCH NSZZ Solidarność, składam Andrzejowi serdeczne gratulacje i życzę owocnej pracy oraz sukcesów.