Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2024-06-28

O międzynarodowych projektach w gronie Fundacji „Faveo”

W dniu 17 czerwca 2024 roku w Rudzie Milickiej odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji fundacyjnych Fundacji Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”. KSPCH NSZZ „Solidarność”, który jest jednym z fundatorów, reprezentował przewodniczący Sekretariatu Piotr Łusiewicz.
Było to coroczne spotkanie sprawozdawcze, podczas którego zarząd Fundacji zdaje relację ze zrealizowanych działań i osiągniętych rezultatów, a także prezentuje projekty planowane na kolejny rok. Jeden z uczestników Rady Fundacji, Helmut Krodel, przedstawił przy tej okazji propozycję ponownego zrealizowania seminarium tematycznego z udziałem polskich i niemieckich związków zawodowych branży chemicznej. Seminaria takie miały miejsce kilka lat temu. Ich inicjatorem było
QFC GmbH – instytucja szkoleniowa niemieckiego Związku Zawodowego Górnictwa, Chemii i Energetyki (IG BCE). Tematy dotyczyły m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy w branży, organizacji czasu pracy pracowników zmianowych, zarządzania personelem w firmach z perspektywy starzenia się społeczeństw. Inicjatywa powrotu do wspólnych konsultacji kwestii ważnych dla przemysłu w Polsce i w Niemczech omawiana będzie w najbliższych miesiącach podczas wizyty przedstawicieli IG BCE w Polsce.