Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2020-01-31

Obrady KK w Pałacu Prezydenta RP

Na zaproszenie Prezydenta Andrzeja Dudy w roku 40-lecia naszego związku pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność odbyło się 29 stycznia w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. Głos na rozpoczęcie uroczystości zabrał przewodniczący Związku Piotr Duda. To dla nas, ludzi Solidarności wielkie wyróżnienie, że inauguracyjne spotkanie Komisji Krajowej w 2020 roku odbywa się tu, na zaproszenie pana prezydenta w Pałacu Prezydenckim. Bardzo się cieszę, że dzisiaj na zaproszenie pana prezydenta przybyli do Pałacu Prezydenckiego przewodniczący: Marian Krzaklewski, Janusz Śniadek. To pokazuje jedno, o czym mówimy na prawie każdym spotkaniu i będziemy mówili to przez cały rok naszego jubileuszu: nie było pierwszej, drugiej czy trzeciej Solidarności. Od samego początku była jedna Solidarność, jeden związek zawodowy Solidarność, zarejestrowany 10 listopada 1980 roku - dodał. Zgromadzeni na sali przyjęli te słowa oklaskami. Ten rok jubileuszu ma być także wyrazem wielkiego szacunku dla tych wszystkich, którzy w Solidarności są od samego początku. De facto wstępowaliśmy do związku już we wrześniu 80-tego roku i jesteśmy w nim do dzisiaj. To wielki szacunek dla tych związkowców, którzy przez 40. lat byli ze związkiem na dobre i na złe. Chciałbym na pana ręce symbolicznie przekazać logo 40-lecia związku zawodowego Solidarność, a także dekret Ojca Świętego Franciszka, bo wiem, że w kaplicy prezydenckiej są relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ Solidarność. To jest dekret, niech także wisi w kaplicy na pamiątkę tego naszego spotkania.

Prezydent RP Andrzej Duda w swoim wystąpieniu powiedział: Zaproponowałem, aby pierwsze spotkanie Komisji Krajowej w 2020 roku odbyło się tutaj na tej sali ze względu na wyjątkowość momentu, tym momentem jest rocznica rozpoczęcia się roku rocznicowego 40-lecia istnienia NSZZ „Solidarność”. Nie waham się powiedzieć, najważniejszej organizacji społecznej, pracowniczej, jaka powstała w dziejach Rzeczypospolitej. Organizacji o charakterze pokojowej, realizującej oddolne, niezwykle istotne społeczne potrzeby – zaczął swoje przemówienie prezydent Polski. Andrzej Duda dodał także, że nie ma żadnych wątpliwości, że „Solidarność jako związek zawodowy ze swoją historią i swoimi ideałami jest i będzie zawsze potrzebna”. Polski prezydent podkreślił także wyjątkowy i historyczny charakter miejsca dzisiejszego posiedzenia Komisji Krajowej. – To jest specyficzne miejsce, gdzie wiele spotkań historycznych się odbyło, różnie je dzisiaj oceniamy i różnie je ocenia historia i różne znaczenie miały dla naszego państwa – wyznał Andrzej Duda. – Choćby w tym ostatnim czasie, ostatniego stulecia został podpisany tutaj Układ Warszawski, tutaj obradował Okrągły Stół, obradował tu także w 2016 roku szczyt NATO, który przesądził o obecności wojsk sojuszniczych, w tym amerykańskich na naszej wschodniej flance, był kolejnym krokiem przesuwania nas politycznie na zachód – dodał. Polski prezydent na koniec swojego przemówienia przekazał w ręce przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy pamiątkową flagę, która jak zaznaczył, „zawsze z Solidarnością była i jest silnie w sensie wpisana i która nad znakiem Solidarności powiewa”. W dalszej części uroczystości Prezydent wręczył odznaczenia naszym zasłużonym działaczom: Janowi  Fiodorowiczowi – byłemu Przewodniczącemu Regionu Elbąskiego oraz  Maciejowi Jankowskiemu - byłemu Przewodniczącemu Regionu Zielonogórskiego. Po tej części oficjalnej i po opuszczeniu sali przez media, odbyła się część robocza spotkania w której głos zabrało kilkudziesięciu członków KK NSZZ Solidarność. Informowali Prezydenta RP i zwracali się o pomoc w wielu sprawach i problemach dotyczących konkretnych branż, firm jak np. Castorama, czy stocznie, jak również zagadnień takich jak emerytury stażowe itp. Mnie osobiście bardzo ucieszył fakt, ze Piotr Duda w dość długim wystąpieniu dotyczącym potrzeby zawierania Układów Zbiorowych zwrócił się do Prezydenta o pomoc. W temacie Układów Zbiorowych wsparł Piotra i wypowiedział się również Mietek Jurek szef  Regionu Pomorze Zachodnie a na koniec w sprawie Układów Zbiorowych  bardzo żywiołowo i zdecydowanie wypowiedział się Marian Krzaklewski, powołując się na słowa śp. Lecha Kaczyńskiego, który wskazywał swego czasu na potrzebę wspierania Układów Zbiorowych. Na koniec tej części Piotr Duda oraz Prezydent RP – Andrzej Duda dokonali podsumowania dyskusji. Niestety Prezydent nie odniósł się do wszystkich wystąpień a nawet nie było takiej możliwości, bo wiele wystąpień było moim zdaniem za długich, zbyt szczegółowych i nie sądzę żeby Prezydent mógł się nimi nawet w przyszłości zająć.

W dalszej części uczestnicy spotkania udali się na lunch, podczas którego była również możliwość krótkiej indywidualnej rozmowy z Prezydentem RP i zrobienia zdjęć. Też wykorzystałem ten moment na zdjęcie oraz na krótkie pytanie, dlaczego Prezydent w podsumowaniu nie odniósł się do problemu Układów Zbiorowych, chociaż w dyskusji kilkakrotnie ten problem był mocno podnoszony. Odpowiedzi Prezydenta RP nie będę przytaczał w tej notatce, ale odpowiedź podsuwa mi pewne działania, które mam zamiar wykonać.

Reasumując, obrady moim zdaniem bardzo korzystne medialnie dla naszego związku. W roku jubileuszowym takie obrady w takim miejscu, to na pewno ważne i potrzebne wydarzenie, aczkolwiek bez konkretnej korzyści w postaci podpisania porozumienia z kandydatem na urząd Prezydenta RP na kadencję 2020-2025. Komisja Krajowa w lutym na posiedzeniu w Zakopanem ma decydować o potrzebie ewentualnego porozumienia z kandydatem na urząd Prezydenta RP i jak stwierdzono Prezydent Andrzej Duda, do tego czasu też ma przeanalizować potrzebę takiego porozumienia.

Mirosław Miara