Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-03-03

Obrady Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

W dniach 28.02 – 01.03 w Gdańsku obradowała Komisja Krajowej NSZZ Solidarność. W programie obrad było: Informacje z prac Prezydium KK, zespołów KK; Informacje z prac RDS, ROP; Uchwała ws. wykonania budżetu KK za 2016r ; Uchwała ws. przyjęcia preliminarza budżetowego  KK na 2017 r.; Uchwała ws. zmiany Uchwały KK nr 13/2014 ws. zasad rozdysponowania dotacji Komisji Krajowej na wsparcie działań statutowych regionów i sekretariatów branżowych; Uchwała ws. uznania funkcjonowania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”  Pożarnictwa Wielkopolska; Uchwała KK ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2018 – 2022; Uchwała ws. składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2018 – 2022; Uchwała ws. interpretacji § 59 Statutu NSZZ „Solidarność” ; Uchwała ws. zmiany Uchwały KK nr 14/10 ws. aktualizacji danych o stanie Związku.; Uchwała ws. zmiany Uchwały KK nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowywania oraz funkcjonowania branżowych jednostek organizacyjnych Związku; Uchwała ws. powołania zespołu mediacyjnego; Sprawa sposobu wydzielenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” CargoTabor z Organizacji Międzyzakładowej.;Uchwała ws. zmiany Uchwały KK nr 30/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. ws. zasad i trybu postępowania w sprawach o rozszerzenie obszaru działania organizacji zakładowych i międzyzakładowych z późn. zm.; Uchwała ws. zmiany Uchwały KK nr 20/05  ws. zasad łączenia lub podziału jednostek organizacyjnych Związku.;  Dokumenty przekazane do KK przez XXVIII KZD; Informacje z prac sekretariatów branżowych i regionów.

Pierwszy dzień obrad rozpoczął się od gali nadania prof. Krzysztofowi Szwagrzykowi tytułu Człowieka Roku Tygodnika Solidarność. Przyjmując nagrodę Szwagrzyk zaznaczył, że jest ona nie tylko wyróżnieniem,  ale również zobowiązaniem do dalszej pracy.

W dalszej części obrad przekazano bieżące informacje, między innymi o akcji „13 nie kombinuj” (dużo zgłoszeń o nieuczciwych pracodawcach wymigujących się od płacenia minimalnej stawki 13,00 zł). przekazano, że coroczny wyścig kolarski Solidarności, będzie teraz transmitowany w TVP. W czerwcu w Opolu podczas festiwalu w Opolu odbędzie się benefis Jana Pietrzaka na który będzie zaproszona Solidarność. Podano informację, że dotychczasowy koordynator Pielgrzymek Ludzi Pracy (znany nam ) Zbyszek Bonarski  zrezygnował z pełnienia tej funkcji i obecnie tą rolę będzie pełnił Jarosław Bernat - członek Zarządu z Regionu Częstochowa. Członkowie rady Dialogu przekazali informacje o trwających pracach między innymi o zmianie ustawy o sporach zbiorowych.

W dalszej części obrad członkowie KK przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2016 i przyjęli budżet na 2017 rok. 2016 rok był kolejnym rokiem systematycznego zmniejszania deficytu. Przyjęto szereg uchwał zgodnie z programem obrad (uchwały w załączniku).

Drugiego dnia w  Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku członkowie KK  składali  kwiaty na grobach żołnierzy wyklętych – INKI i ZAGOŃCZYKA. Następnie  O godz. 10.00 odbyło się spotkanie z wicepremierem Mateuszem Morawieckim. Po wystąpieniu, podczas którego wicepremier zreferował  aktualną sytuację, odbyła się seria pytań, podczas której pytano o reformę służby zdrowia, handel w niedziele, Ponadzakładowe Układy Zbiorowe Pracy, sytuację w przemyśle hutniczym i motoryzacyjnym. Wizyta Mateusza Morawieckiego na obradach KK miała raczej charakter oficjalny niż roboczy a więc i wystąpienie i odpowiedzi były raczej na poziomie ogólnym.

Po wizycie wicepremiera, członkowie KK omawiali dalsze punkty programu obrad. Prezydium KK przekazało również informację na temat zakupu siedziby dla potrzeb związku w Warszawie. Jest to budynek w bardzo dogodnym miejscu, spełniający zapewne oczekiwania pod każdym względem, jeśli uda się zrealizować ten zamysł, to zapewne będzie to bardzo dobra decyzja, oby się udało. W trakcie obrad miałem również możliwość spotkania się z Prezesem Tysola i z Redaktorką Naczelną Tygodnika Solidarność. Omówiliśmy zasady współpracy z KSPCH, przedstawiciel TS będzie również na obradach naszej Rady w kwietniu.

 

Mirosław Miara