Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-08-25

Obrady Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

W dniach 24- 25 sierpnia 2016r. w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Odbyło się posiedzenie KK. 24 sierpnia posiedzenie KK rozpoczęło się o godz. 14.00 w Sali Akwen. Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KK 22 – 23 czerwca 2016 r

3. Informacja ze zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

4. Informacje z prac Prezydium KK, zespołu KK

5. Informacje z prac RDS, ROP

6. Uchwała ws. wniosku o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 40/2016 ZR Małopolskiego ws. pozbawienia członkostwa Wacława Kustry

7. Uchwały ws. Rozszerzenia działalności Organizacji Międzyzakładowej w SITECH Sp. z o.o.

8. Uchwała ws. scedowania na Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uprawnienia wynikającego z § 1 Uchwały KK nr 30/15

9. Uchwały ws. realizacji Uchwały KK nr 30/15 ws. zasad i trybu postępowania w sprawach o rozszerzenie obszaru działania organizacji zakładowych i międzyzakładowych – Tauron Wytwarzanie S.A.

10. Prezentacja Tygodnika Solidarność

11. Rozwój Związku - informacja

12. Informacja nt. likwidacji Zakładów Gazowniczych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

13. Informacje z prac sekretariatów branżowych i regionów

14. Wolne wnioski

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia omówiono temat zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Przypomnę, że akcję zbiórki koordynuje Sekretariat Banków Handlu i Ubezpieczeń. Podano na posiedzeniu ilość zebranych podpisów w poszczególnych Regionach w procentach do ilości członków w Regionie. Okazało się, że są cztery Regiony gdzie zebrano więcej podpisów niż jest członków związku: Częstochowski -297%; Świętokrzyski 126%; Podlaski – 125,1%; Rzeszowski 111%. Były Regiony zbliżające się do 100% jak Jeleniogórski – 90.8% czy Śląsk Opolski 89,9% ale większość regionów była poniżej 50% a były i takie, które na ten dzień miały 0% jak: Koszaliński; Zielonogórski; Wielkopolska Południowa; Toruński. Przewodniczący Sekretariatu BHiU – Alfred Bujara poinformował, że ma zebrane 90 000 podpisów ( potrzeba minimum 100 000 ), stwierdził, że w dniu 2 września podpisy będą złożone w Sejmie, tak więc jest apel aby do końca sierpnia zbierać dosyłać jeszcze podpisy. Zdecydowano, że po złożeniu podpisów w Sejmie, będą nadal zbierane. Oprócz podpisów zebranych przez regiony, są ponoć podpisy zebrane przez kościół i w sumie może będzie osiągnięty założony cel zebrania 250 000 podpisów (!?!?). W dyskusji na ten temat okazało się, że w brew chyba oczekiwaniom, nasze społeczeństwo wcale nie tak chętnie uczestniczy w tej akcji i zbieranie idzie bardzo słabo a właściwie tragicznie słabo, bo powiedzmy szczerze, co to jest te zebrane na dzisiaj przez związek 90 000 podpisów. Moim zdaniem wynika to z wielu powodów. W wielu sektorach np. w naszym chemicznym, jest wiele firm gdzie ludzie pracują w ruchu ciągłym a więc i w soboty i w niedziele i nawet w święta i oni nie bardzo czują potrzebę tej akcji. Jest również wiele osób, które po prosu chodzą w niedziele do galerii handlowych ( w Warszawie na parkingach przy galeriach w niedzielę są problemy z zaparkowaniem a parkingi są ogromne). Jest wiele osób, które uważają, że ludzie po prosu powinni nie chodzić w niedzielę na zakupy i nie potrzeba do tego ustawy. Tak czy inaczej, akcja ewidentnie niestety marna i będzie przepychana „kolanem” i wątpliwe czy przejdzie w Sejmie, przy takim poparciu a przecież w Europie jest dużo państw w których w niedziele handel w galeriach handlowych nie istnieje, może potrzebna jest lepsza akcja marketingowa w tej sprawie ? tak czy inaczej mamy się jeszcze przyłożyć do zbierania podpisów, jest jeszcze trochę czasu. W informacji z prac prezydium kk H. Nakonieczny z satysfakcją poinformował o pracach w Radzie Dialogu, dotyczących płacy minimalnej i stawki godzinowej (ustawa już podpisana). Gorzej w innych tematach poruszanych na Radzie Dialogu, nie uzgodniono założeń do budżetu (uzgodniono tylko stanowisko związków zawodowych), nie uzgodniono tematu rewaloryzacji rent i emerytur. H. Nakonieczny poinformował, ze trwają prace w Radzie Dialogu nad ustawą o pracy tymczasowej. Przewodniczący Piotr Duda poinformował że 23 października kończy się jego kadencja jako przewodniczącego Rady Dialogu, stwierdził, że niestety pogorszyła się również współpraca z OPZZ i Forum, trudna współpraca jest również z BCC (pracodawcy). Z informacji przewodniczącego dowiedzieliśmy się, że uda się najprawdopodobniej uruchomić projekt dotyczący układów ponadzakładowych, branżowych, to temat, który osobiście jak pamiętamy, zgłaszałem do Prezydium KK. B. Szozda przewodniczący zespołu KK ds. rozwoju przemysłu zaprosił chętnych do współpracy w temacie otrzymanej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Spotkanie w tym temacie odbędzie się 7 września w Warszawie. Mam ten materiał, około 300 stron i szukam chętnej osoby ( eksperta) który w naszym imieniu KSPCH mógłby przeanalizować ta strategię, proszę o zgłoszenia. Członek rady Dialogu Andrzej Kuchta omówił tematy którymi zajmuje się Rada a więc ustawa o pracownikach tymczasowych ( praca 18 miesięcy u pracodawcy użytkownika nie dłużej; ochrona kobiet ciężarnych taka sama jak w pracy z umową o pracę; gwarancje zabezpieczeń finansowych itd.) A. Kuchta poinformował, że jest nadal procedowana ustawa o związkach zawodowych. Uwagi do ustawy można przekazywać jeszcze do 8 września Padła propozycja aby do tego czasu zorganizować spotkanie w tym temacie. Przewodniczący Regionu Gdańskiego - Krzysztof Dośla zaprosił na obchody powstania 31 sierpnia (program na stronie S) natomiast Józef Modzelewski – przewodniczący Regionu Podlaskiego zaprosił na uroczystości związane z rocznica śmierci ks. Jerzego i jego Mamy Marianny, które odbędą się 23 października w Suchowoli o godz. 12.00. Poinformowano również, że w dniu 1 września mija termin składania projektów uchwał na Krajowy Zjazd delegatów. Drugiego dnia obrad, 25 sierpnia o godz. 9.30 członkowie KK złożyli kwiaty przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców, a rozpoczęcie obrad było o godz. 10.00 w Sali BHP. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad w obecności członków KK otwarta została plenerowa wystawa fotograficzna Wojtka Milewskiego „Moja Solidarność”. Wystawa dokumentuje całe 36 lat istnienia Związku i została zorganizowana z okazji 60-lecia pracy twórczej oraz z okazji ukończenia przez Milewskiego 80 lat. W dalszej części wydawca Tygodnika Solidarność spółka „Tysol” zaprezentowała nową odsłonę Tygodnika. Redaktor naczelny Krzysztof Świątek zaprezentował nowy leyout (szatę graficzną) oraz nowe logo Tygodnika. Prezentacji nowej wystawy w Sali BHP dokonał również Mateusz Smolana, zarządca Sali BHP. W punkcie dotyczącym rozwoju związku członkowie Kk podjęli uchwałę o powołaniu zespołu ds. rozwoju związku. W Skład zespołu weszli: T. Majchrowicz; E. Zydorek; B. Kubiak; K. Stachowski; J. Zabiega; R. Mechliński; W. Dubiński; M. Gallo; Miszczuk i przedstawiciel Regionu ŚD. Temat : informacja o likwidacji Zakładów gazowniczych Polskiej Spółki gazownictwa zgłosił członek KK – Romuald Jewuła (spółka z naszego Sekretariatu). Romuald zreferował w swoim wystąpieniu temat negocjacji porozumienia ZZ z Zarządem Spółki. Zwrócił uwagę na ogromną presję na związkowców z „S” związaną z podpisaniem porozumienia, wyraził swój niepokój co do zmian w strukturze Spółki, poinformował o likwidacji firm. Poprosił KK o wsparcie w celu zorganizowania spotkania z Ministrem Tchórzewskim aby przekonać go do wycofania się z planowanych zmian w strukturze PSG. Po wystąpieniu Romualda odbyła się dyskusja. Głos zabrali przewodniczący Regionów : Jeleniogórskiego i Ziemi Sandomierskiej, wsparli Romualda w temacie obaw przed likwidacja firm. Przewodniczący Regionu Warmińsko Mazurskiego natomiast stwierdził, że z jego informacji wynika, że porozumienie jest korzystne. Przewodniczący Piotr Duda podsumował, że skoro Organizacja Związkowa demokratycznie zagłosowała za projektem, to KK nie ma w tym temacie nic do zrobienia. Romuald na koniec wyraził swoje niezadowolenie z decyzji KK, tzn, że nie otrzyma wsparcia i na tym punkt zakończono. Moim zdaniem rzeczywiście w tym temacie w tej chwili KK nie ma powodów do interwencji, skoro porozumienie zostało podpisane, może dużo wcześniej powinna być interwencja, jeśli już. Nasz Sekretariat praktycznie nie był zaangażowany w proces negocjacji, ponieważ Organizacja Związkowa negocjowała sama. W wolnych wnioskach Przewodniczący Regionu z Elbląga poinformował o akcjach protestacyjnych w jego Regionie i o zarządzie komisarycznym w jednej organizacji ( malwersacje finansowe !!!) a wiceprzewodniczący ze Śląska Opolskiego poinformował, że w jego Regionie część działaczy związkowych złożyła wniosek do prokuratury na Zarząd Regionu ( na przewodniczącą chyba ?).

 

Miara Mirosław