Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2018-11-21

Obrady Komitetu Wykonawczego IndustriALL European

W dniach 21 -22 listopada 2018 r. w Brukseli w siedzibie międzynarodowych związków zawodowych odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego IndustriALL Europa.

Komitet Wykonawczy w IndustriALL Europa to organ którego zadania i działania są zbliżone do naszej Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Komitet Wykonawczy to ponad 250 związkowców ze wszystkich central związkowych z krajów europejskich zrzeszonych w IndustriALL Europa.

Stronę polską reprezentowali : Jarosław Grzesik – Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność; Bogdan Szozda - Krajowy Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność; Mirosław Miara - Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność

Obrady rozpoczęły się minutą ciszy, ponieważ kilka dni wcześniej  zamordowano Abdullaha Karacana, przewodniczącego związku zawodowego pracowników przemysłu gumowego i chemicznego Lastik-İş, podczas wizyty w fabryce Goodyeara w mieście  Adapazarı.

Pierwszy panel obrad dotyczył wyzwań dla związków zawodowych związanych z przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu UE.

Susanna Cumasso z Włoch stwierdziła że dla związków zawodowych najważniejszą sprawą  jest jakość pracy, godziwa płaca i to trzeba przedstawiać kandydatom do parlamentu. Powiedziała, że we Włoszech jest recesja, zablokowane są wszystkie inwestycje, jest słaby budżet na emerytury. We Włoszech lewica przegrała wybory i są tendencje prawicowe, związki powinny dążyć do utrzymania jedności w UE a nie każdy tylko bronić własnych spraw krajowych.

Gabriele Bischoff  z Niemiec za priorytet uznała zrównoważenie filaru ekonomicznego ze społecznym. Należy mówić o cyfryzacji i zmianach klimatycznych ale działać jednocześnie w kierunku pracowniczym. Stwierdziła, że powinniśmy dążyć do zrównywania płac i powinien być uchwalony próg minimalny np. w żadnym kraju płaca nie powinna być niższa niż np. 60% średniej płacy w UE.

Josef Stredula z Czech miał bardzo dobrą prezentację ( mogę przesłać zainteresowanym). Pokazał namacalnie jak kraje z Grupy Wyszehradzkiej ( Polska, Węgry, Czechy, Słowacja) odstają płacowo od czołówki UE. Pokazał, że w Austrii w przemyśle metalowym płace są cztery razy wyższe niż w państwach z Grupy Wyszehradzkiej. Josef stwierdził, że w UE mówi się dużo o emigrantach a nikt z polityków nie mówi o nierównych płacach. Wymienił dwa zawody w których we wszystkich państwach UE udało się zrealizować jednakowe płace, to europoseł i komisarz unijny