Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-06-08

Obrady Komitetu Wykonawczego IndustriALL European - Londyn

W dniach 7-8 czerwca 2017 r. w Londynie odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego  Industriall Europa. W posiedzeniu NSZZ Solidarność reprezentowali: przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki - Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Metalowców - Bogdan Szozda oraz przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego - Mirosław Miara. Po rejestracji uczestników, powitanie wygłosił Michael Vassiliadis - prezydent Industriall Europa. Pierwszym punktem obrad był temat - Przyszłość miejsc pracy, praw pracowników i produkcji. Referat w tym temacie wygłosił Wolfgang Lemb członek zarządu IG Metall. Drugi punkt obrad – Brexit trwał dość długo i wszyscy „wyrywali sobie włosy z głowy”, co to będzie po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jak to będą olbrzymie straty dla UE i dla UK. Na koniec dyskusji przyjęto dokument -  Deklaracja o Brexit. Po tych dwóch tematach przystąpiono do roboczej części  zwyczajnego posiedzenia Komitetu Wykonawczego Industriall Europa. Zatwierdzono porządek obrad oraz przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Komitetu Wykonawczego (Bruksela, 15-16 listopada 2016). Sekretarz Generalny Industriall Europa przedstawił raport sekretariatu z działalności za okres od listopada 2016  do czerwca 2017r. następnie przedstawiciele poszczególnych komisji (grup roboczych zdawali raporty ze swej działalności.
W temacie polityki przemysłowej przyjęto stanowisko dotyczące przyszłych norm emisji CO2 dla samochodów osobowych. W punkcie dotyczącym układów zbiorowych i Polityki Społecznej, omówiono Projekt UE: „Budowanie silniejszych związków zawodowych dzięki skutecznej koordynacji układów zbiorowych”. W tym temacie planowana jest  konferencja na  6-7 grudnia 2018. Następnie informowano o kampanii EKZZ nt. wzrostu płac  i realizacji uchwały Industriall Europa nt. równej płacy za równą pracę.  Następnie zatwierdzono listy nowych koordynatorów Europejskich Rad Zakładowych oraz dokonano
przeglądu dyrektywy o ERZ, stan zaawansowania. W sprawach finansowych przedłożono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Mirosław Miara