Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-08-02

Obrady podzespołu ds. przemysłu farmaceutycznego

W dniu 2 sierpnia w Warszawie w Centrum Dialogu Społecznego odbyło się posiedzenie podzespołu ds. przemysłu farmaceutycznego przy zespole ds. przemysłu chemicznego.
Podzespół ds. przemysłu farmaceutycznego spotkał się po kilkuletniej przerwie ( wyjście z Komisji Trójstronnej). Mamy obecnie nową ustawę o Radzie Dialogu Społecznego na mocy której dawne zespoły i podzespoły działające przy Komisji Trójstronnej, mogą nadal funkcjonować, należy tylko reaktywować ich działalność. Już wznowiły obrady zespoły ds. chemii i szkła, teraz wznowiła obrady farmacja.
Oprócz spraw organizacyjnych, głównym tematem miał być temat tzw. leków 75+.
Dokonano wyboru współprzewodniczących podzespołu i zostali nimi: Krzysztof Łanda (Ministerstwo Zdrowia); Piotr Błaszczyk ( Prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego); Mirosław Miara (KSPCH NSZZ Solidarność).
W temacie leków 75+ wcześniej zanosiło się, że będzie krytyczne stanowisko PZPPF a ja byłem przygotowany na wsparcie tego stanowiska, ale okazało się, że dwa dni przed obradami ukazała się już lista leków 75+ i wynika z niej, że jest korzystna dla firm zrzeszonych w PZPPF. Krytyczny głos zgłosił przewodniczący z Polfy Tarchomin, która nie jest w związku pracodawców a okazuje się, że tak ważny strategicznie lek jak insulina, produkowany przez Polfę Tarchomin, nie znalazła się na liście. W tej sprawie będziemy kontynuować działania.
Istotne jest, że podzespół ds. przemysłu farmaceutycznego wznowił swoją działalność i mamy ponownie narzędzie do przedstawiania na forum trójstronnym, ważnych problemów dotyczących tego przemysłu.

 

Mirosław Miara