Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-08-31

Obrady Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ Solidarność

Na kolejne spotkanie naszej Sekcji zaprosili tym razem koledzy z  Rafinerii Gdańskiej w Grupie Lotos, umiejętnie łącząc nasze spotkanie z udziałem w uroczystościach związanych z obchodami  36 rocznicy Porozumień Sierpniowych oraz wbudowaniem Krzyża (daru Solidarności Rafinerii Gdańskiej) w bursztynowy Ołtarz Główny Kościoła pod wezwaniem Św. Brygidy, kolebki Solidarności.                       

Zjazd rozpoczęliśmy 30 sierpnia obiadem w Domu Muzyka witani przez kolegów z Gdańska -  m.in. Andrzeja Cenacewicza, Bogdana Wyciechowskiego, Eugeniusza Dosza. Oprócz członków Rady Sekcji obecna była Komisja Rewizyjna, a także kolega Mirosław Miara Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego. Popołudnie spędziliśmy zwiedzając z Przewodniczką piękną Gdańską Starówkę wraz z Bazyliką Mariacką i Kościołem Św. Brygidy, w którym naszym przewodnikiem był sam Proboszcz Ks. Kanonik Ludwik Kowalski, który potrafi porwać słuchaczy opowiadając barwnie historię kościoła i św. Brygidy oraz wizję wyglądu końcowego Bursztynowego Ołtarza. Wracając oddaliśmy hołd Kapelanowi Solidarności ks. Henrykowi Jankowskiemu, którego pomnik odsłonięty 31 sierpnia 2012 roku stoi nieopodal na skwerze.

Następny dzień 31 sierpnia rozpoczęliśmy wcześnie rano od spotkania w Rafinerii Gdańskiej gdzie przywitali nas koledzy wraz z Prezesem Zarządu Panem Robertem Pietryszynem. Zwiedziliśmy Zakład z Przewodnikiem, z okien autobusu obserwując ciągle rozbudowującą się firmę. Na dłużej zatrzymaliśmy się w Budynku Centralnej Sterowni, gdzie wszystkie procesy na poszczególnych instalacjach kontrolują i prowadzą specjaliści. Następnie w Sali Konferencyjnej w Centrum Administracyjnym rozpoczęliśmy obrady Sekcji. Rozpoczęli gospodarze, Przewodniczący Andrzej Cenacewicz i Prezes Robert Pietryszyn, którzy powitali nas serdecznie w Gdańsku, w tym szczególnym dla nas dniu 31 sierpnia. Głos zabierali poszczególni uczestnicy, w tym Przewodniczący Mirosław Miara, który podziękował za zaproszenie i wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę Zarządu Lotosu z Solidarnością na każdym szczeblu. Następnie przystąpiliśmy do obrad roboczych. Przyjęliśmy uchwałę interpretacyjną o reprezentowaniu w Sekcji Orlen Południe przez OM z Trzebini, w miejsce dotychczasowych OM z Jedlicze i Trzebini oraz o zatwierdzeniu wcześniej wytypowanych 4 kandydatów do tytułu i medalu  ,, Zasłużony dla Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego”, które zostaną wręczone na Uroczystym Kongresie Sekretariatu Przemysłu Chemicznego który, odbędzie się w dniach 24 - 26 października br. we Wrocławiu. Następnie Przewodniczący z poszczególnych firm wchodzących w skład Sekcji opowiedzieli o sytuacji w  zakładach. Na ten temat wywiązała się dyskusja, z której wynika, że zmiany są w większości firm niewystarczające lub ich prawie nie ma. Czasem idą wręcz w kierunku odwrotnym od oczekiwanego. Dyskutowano również o potrzebie zmian w ustawie o Związkach Zawodowych, Statucie naszego Związku, który wymaga pilnych zmian, o wysokości składki, rozwoju Związku, najbliższym Zjeździe, który ma się  odbyć jeszcze w tym roku w Płocku. Obszernych wyjaśnień udzielał kolega Mirosław Miara Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego mówiąc o pracach Komisji Krajowej, której jest członkiem i Komisji Statutowej, której z kolei członkiem jest Bolesław Potyrała z naszego Sekretariatu ( KS GNiG ). Około południa zakończyliśmy obrady pamiątkowym zdjęciem na schodach biurowca z udziałem Pana Prezesa Pietryszyna i Pana Pawła Pettke, który z ramienia Zarządu dbał o nasze wygody w czasie całego naszego pobytu. Po szybko zjedzonym obiedzie w Domu Muzyka udaliśmy się do historycznej Sali BHP, gdzie o godzinie 14.00 rozpoczęły się centralne uroczystości obchodów 36 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy, Premier Beaty Szydło, członków Rządu, parlamentarzystów, samorządowców, związkowców, a także młodzieży. Po przemówieniach części najważniejszych osób w Państwie, wręczono wcześniej zaproszonej młodzieży stypendia dla ułatwienia możliwości dalszej nauki na wysokim poziomie ufundowane przez Fundację działającą przy Regionie Gdańskim. To pewien symbol,  na który uwagę zwrócił Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu. Kiedyś robotnicy potrzebowali pomocy ludzi wykształconych, dziś Solidarność pomaga się kształcić młodym ludziom. Po zakończeniu uroczystości w Sali BHP udaliśmy się pod Pomnik Trzech Krzyży, gdzie zostały złożone wieńce i kwiaty, a następnie do Bazyliki Św. Brygidy gdzie o godź. 17.00 rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański. Należy zaznaczyć, że w uroczystościach towarzyszyły nam Poczty Sztandarowe ze Sztandarami naszych Organizacji z Trzebini, Czechowic i Płocka. Natomiast tuż przed uroczystością 31 sierpnia zakończyły się prace przy Bursztynowym Ołtarzu, gdzie jako jeden z elementów umieszczono w oprawie bursztynowych gron jeden z dwóch Krzyży pobłogosławionych w 2003 roku przez Papieża Jana Pawła II w intencji  połączenia PKN Orlen i Rafinerii Gdańskiej.  Drugi Krzyż od początku wisi w Centrum Administracji PKN Orlen w Płocku.

Gośćmi całego naszego spotkania w Gdańsku byli koledzy z Płocka, którzy byli z ramienia PKN Orlen i Regionu Płockiego współuczestnikami wyjazdu do Watykanu i świadkami pobłogosławienia Krzyży w 2003 roku przez Jana Pawła II – kolega Wojciech Kępczyński z małżonką Wandą, Bogdan Kwiatkowski i Józef Więckowski.                                                                                                                                    

Następnego dnia 1 września pełni wrażeń i niewyspani wstaliśmy o godź. 3.30 by uczestniczyć w uroczystości obchodów 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Będąc w tym dniu w Gdańsku nie można było nie skorzystać z takiej okazji. Uroczystości tak jak w dniu poprzednim odbywały się z udziałem najwyższych władz Państwowych – Pana Prezydenta, Pani Premier, członków Rządu i Parlamentu. Po powrocie z uroczystości pożegnaliśmy się z kolegami z Gdańska dziękując im za gościnę i zorganizowanie naszego spotkania, by po śniadaniu pojechać do domów.

Opracował – Henryk Kleczkowski.