Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-01-05

Obrady Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ Solidarność

W dniach 4 – 5 stycznia 2017 roku w Ciechocinku, na wniosek kolegów z Grupy Lotos, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie Rady poświęcone było tematowi „Ponadzakładowe Układy Zbiorowe Pracy”.

Członkowie Rady Sekcji widzą potrzebę zawierania Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy w swoich firmach, gdyż z reguły duże firmy matki mają już Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy na nieco wyższym niż Kodeks Pracy poziomie, natomiast Spółki zależne wchodzące w skład grup kapitałowych takich układów nie posiadają. Często są to stare Regulaminy Wynagradzania przekształcone w ZUZP.

Rozważano różne warianty przygotowania gotowych Układów do przedstawienia Pracodawcom lub wypracowywanie ich w trakcie negocjacji.  Niestety zaproszeni na posiedzenie przez kolegów z Lotosu przedstawiciele Ministerstwa Energii i Uniwersytetu Gdańskiego z powodu fatalnych w tym dniu warunków atmosferycznych nie zdołali dotrzeć na nasze posiedzenie. Za to przybył jak zwykle niezawodny Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego kol. Mirosław Miara, który podzielił się swoim bogatym doświadczeniem i przekazał nowe wiadomości oraz zaproponował rozwiązania już stosowane w innych Sekcjach.

Ustalono skład zespołu roboczego Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego składający się z członków poszczególnych zakładów pracy wchodzących w skład Sekcji, którego zadaniem będzie przygotowanie Układu, praca z prawnikami itp., a potem negocjacje.

Ustalono również dyżury w dniu 9 kwietnia br. przy grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.