Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-04-06

Obrady Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ Solidarność - Cisiec k/ Węgierskiej Górki

W dniach od 5 do 8 kwietnia 2016 roku w Ciścu k/Węgierskiej Górki odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ Solidarność.

5 i 8 kwietnia to dni przyjazdu i wyjazdu, zważywszy na to, że niektórzy z nas musieli przejechać kilkaset kilometrów. 6 kwietnia odbyliśmy posiedzenie Rady, a 7 byliśmy z wizytą w Arcyksiążęcym Browarze Żywiec w Żywcu, którą to wizytę jak i cały  nasz pobyt organizował jak zwykle w ciągu ostatnich naszych spotkań kolega Mirek Biernot Przewodniczący Grupy Lotos Terminale w Czechowicach.

6 kwietnia posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ Solidarność rozpoczął  Przewodniczący Henryk Kleczkowski, który przywitał zebranych Członków Rady, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz gościa Mirosława Miarę Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego i  zaproponował porządek obrad.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego obrad. 
  3. Informacje z KSPCH oraz obrad Komisji Krajowej.
  4. Informacje z poszczególnych zakładów pracy Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego o aktualnej sytuacji w branży paliwowej.
  5. Sprawy organizacyjne KSPN.
  6. Wolne wnioski. 

Na początku Przewodniczący oddał głos Mirkowi Miarze Przewodniczącemu KSPCH i członkowi Komisji Krajowej, który bardzo obszernie omówił sytuację w Związku na szczeblu Sekretariatu oraz Komisji Krajowej. Niedawno odbyło się posiedzenie Rady KSPCH w Poznaniu w dniach 31.03 - 01.04. na którym przyjęto wykonanie budżetu za 2015 rok i preliminarza na 2016 rok oraz omówiono przygotowania do Kongresu Jubileuszowego z okazji 25 – lecia powstania Sekretariatu Przemysłu Chemicznego. Kongres odbędzie się w dniach 24 – 26 października we Wrocławiu. Harmonogram spotkań Rady przewiduje jeszcze spotkanie w czerwcu w Olsztynie oraz we wrześniu w Tarnowie i grudniu w Opocznie. W tym roku odbędą się 2 szkolenia dla członków Sekretariatu – w maju i listopadzie. Również w listopadzie jest przewidziane spotkanie z kolegami ze Słowacji z ECHOZ, z którymi współpracujemy. W dniach 16 – 18 listopada w Płocku odbędzie się Zjazd Krajowy który zajmie się miejmy nadzieję rozwiązaniem paru pilnych spraw, które są do podjęcia. Jedną z nich są zmiany w Statucie i innych dokumentach, które są oczekiwane przez szeregowych członków Związku. W Sekretariacie są zgłaszane konieczne naszym zdaniem zmiany do Statutu, a nasz kolega Bolek Potyrała Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  jest członkiem Komisji Statutowej i wraz z przewodniczącym Mirosławem Miarą, który był gościem na jednym z posiedzeń Komisji je przekazują. Proponowane zmiany to:

  • struktura – federacyjność,
  • wielotorowość wyborów,
  • składki – inny podział składki oraz zmniejszenie wysokości składki,
  • reprezentatywność związku.

Następnie członkowie Rady omówili sytuację w swoich Firmach. Przeważało przekonanie, że po zmianach politycznych w naszym kraju, po których spodziewamy się korzystnych zmian dla świata pracy nie tylko w Państwie ale też w zakładach, właśnie w zakładach następują zbyt wolno, a tam gdzie już nastąpiły nie przekłada się to do tej pory na potrzebne zmiany i chęci współpracy z przedstawicielami naszego Związku. Wyrażono przekonanie, że sytuacja ulegnie poprawie w nadchodzącym czasie. Wspomniano również o propozycji Ministra Skarbu Państwa łączenia spółek sektora jako zagrożeniu dla nich, o propozycji, aby domagać się od Ministra Skarbu Państwa i rad nadzorczych spółek mianowania do ich zarządów członków do spraw pracowniczych, bo sprawy pracownicze wymagają podniesienia ich rangi. Przez ostatnie lata mocno ją obniżono.                                                                        

Na wniosek kolegi Andrzeja Cenacewicza Przewodniczącego w Grupie Lotos S.A. w Gdańsku przyjęto stanowisko, w którym Rada KSPN wnioskuje do Prezydium KK o konieczne zmiany. Stanowisko jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

Na zakończenie spotkania ustalono, że następne posiedzenie odbędzie się we wrześniu na Kaszubach, a jego organizatorem będą koledzy z Lotosu w Gdańsku.

Następnego dnia udaliśmy się do Żywca do Browaru Żywiec gdzie byliśmy gośćmi MKZ NSZZ Solidarność Grupa Żywiec i jej Przewodniczącego Andrzeja Bieguna. Andrzej bardzo długo i wyczerpująco opowiadał nam o swojej Organizacji począwszy od czasów prywatyzacji, jej strukturze, osiągnięciach, pracodawcy, którym jest Heineken, odpowiadał na nasze pytania. Trzeba powiedzieć, że koledzy mają się czym chwalić, zarówno jeśli chodzi o zorganizowanie, ilość członków, około 2200 osób, jak i poukładane sprawy z pracodawcą. Następnie wraz z Andrzejem Biegunem i Przewodniczką zwiedziliśmy browar, część produkcyjną i rozlewniczą. Swój pobyt zakończyliśmy smacznym obiadem w restauracji zakładowej i podziękowaliśmy gospodarzowi za gościnne przyjęcie i możliwość poznania działalności dużej i prężnej Organizacji.

 

Przygotował – Przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego Henryk Kleczkowski.